حسین ساجدی نیا

 حسین ساجدی نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ

حسین ساجدی نیا

Hossein Sajediniya

فرمانده انتظامی تهران بزرگ

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.