حمید آزادی ریکنده

 حمید آزادی ریکنده مدرس دانشگاه

حمید آزادی ریکنده

Hamid Azadi Reikandeh

مدرس دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Identification and Analysis of Factors Affecting the Productivity of the Organization (Case study: Iran Khodro Company) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
2 بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رضایت کارکنان(مطالعه ای بر بانک توسعه تعاون تهران) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
3 بررسی تاثیر مدل تعالی سازمانی (EFQM) بر عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: شهرداری قائمشهر) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع
4 بررسی رابطه بهبود ابعاد آرگونومیک محیط کار و عملکرد کارکنانمطالعه موردی: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
5 بررسی رابطه بین ادراک کیفیت خدمات و رضایت مشتریان (براساس مدل کیفیت خدمات گرون روسی) مطالعه موردی : بانک اقتصاد نوین تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
6 بررسی رابطه بین تعلق سازمانی و تمایل به ترک خدمت در کارکنان(مطالعه ای بر سازمان اقتصادی کوثر) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
7 بررسی رابطه بین تعهد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجی گری رضایت شغلی(مورد مطالعه: بیمه معلم تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی
8 بررسی رابطه تفکر استراتژیک و مدیریت دانش کارکنان در سازمان (مطالعه موردی: مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا) (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404
9 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه مدیریت دانش در سازمان های دولتی (مطالعه موردی: سازمان توسعه تجارت ایران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
10 بررسی رابطه میان عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در ادارات بانک ملت (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404
11 تأثیر مدیریت دانش در عملکرد فرآیند رشد محصولات پژوهشی جدید در خصوص شرکت های sme صنعت نرم افزار استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
12 تبیین فرسودگی شغلی کارمندان اداره برق شهر بابل (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
13 تحلیل و بررسی ابعاد مدیریت دانش و رابطه آن با عملکرد سازمان(مورد مطالعه: سازمان اقتصادی کوثر) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
14 تحلیل و بررسی سیستم های مدرن و سنتی ارزیابی عملکرد (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار
15 تحلیل و بررسی نقش مدیریت استعداد در ارتقا شغلی کارکنان(مطالعه ای بر شهرداری قائمشهر) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
16 رابطه تعهد سازمانی با اعتماد سازمانی و هوش سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان مازندارن) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
17 رابطه نمره ریاضی با فرسودگی تحصیلی، خلاقیت و خودکارآمدی (مطالعه موردی: دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس دخترانه شهر ساری) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
18 مدیریت سود در حسابداری برای اجتناب مالیاتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
19 نقش مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان (مطالعه موردی: شرکت نرم افزاری یاسین رایانه) (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404