دکتر محمدنبی شهیکی تاش

دکتر محمدنبی شهیکی تاش استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر محمدنبی شهیکی تاش

Dr. Mohammadnabi Sheyhaki Tash

استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون تجربی تئوری قیمت گذاری آربیتراژ با رویکرد ریسک نامطلوب (D-APT) در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 34
2 آنالیز نقش سیاست پولی نامتعارف با استفاده از شاخص شرایط مالی: رهیافت خودرگرسیون برداری بیزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 10، شماره: 1
3 اثر چرخه های مالی بر چرخه های تجاری در ایران بر اساس رهیافت میانگین گیری بیزین (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 7، شماره: 2
4 اثر شدت تجارت بر بازار کار صنایع تولید محصولات نساجی، چرم، کیف و کفش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک دوره: 4، شماره: 3
5 ارتباط بین ریسک سیستماتیک و مالیات بر درآمد شرکت ها (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 14، شماره: 54
6 ارتباط ساختار بازار و شدت تبلیغات در صنایع کارخانه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 4، شماره: 13
7 ارتباط کارایی با متغیرهای ساختاری بر مبنای نگرش SCP در بخش صنعت ایران (رهیافت بوت استرپ در استنباط آماری) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 17، شماره: 51
8 ارزیابی اقتصاد سنجی تقاضا در ایران (رویکرد سیستم معادلات دیفرانسیلی تقاضای CBS) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 6، شماره: 2
9 ارزیابی اقتصادی ارقام اصلاح شده گندم نان آبی با منشا ملی و بین المللی و تاثیر آن بر انتقال تابع عرضه (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 3
10 ارزیابی پارامتریک کارایی مصرف برق و تجزیه شدت مصرف برق در بخش صنعت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 1، شماره: 2
11 ارزیابی تغییرات تکنولوژی و تاثیر آن بر ترکیب نهاده و مقیاس تولید در صنایع کارخان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 21، شماره: 67
12 ارزیابی رابطه ساختار بازار و قیمت گذاری در صنایع ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 2، شماره: 5
13 ارزیابی شدت انرژی و اثر تکنولوژی تولید بر کارایی تقاضای صنعتی انرژی (مورد ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 4، شماره: 16
14 ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک با استفاده از معیار غلبه تصادفی و مقایسه با نسبت شارپ و نسبت سورتینو (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 3، شماره: 4
15 ارزیابی عوامل موثر بر ناکارایی فنی صنایع کارخانه ای ایران (رهیافت تابع مرزی تصادفی و روش حداکثر درست نمایی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 14، شماره: 52
16 ارزیابی ناپارامتریک شکاف بین قیمت و هزینه ی نهایی در صنایع ایران در قالب یک مدل کورنویی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 8، شماره: 2
17 ارزیابی هزینه های کنترل آلایندگی آب صنعتی: مطالعه صنعت تولید قند و شکر (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 5، شماره: 2
18 استفاده از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان پراکسی برای هزینه معاملاتی در تعدیل مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای مبتنی بر مصرف (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 11، شماره: 44
19 Evaluation of Multiple Bubbles in the Stock Market of Tehran (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 14، شماره: 2
20 برآورد پارامتریک تابع تقاضای شرطی آب در صنایع کارخانه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 4، شماره: 11
21 برآورد هزینه رفاهی ناشی از انحصار موثر در صنعت بیمه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 38
22 بررسی اثر نقدشوندگی بر قیمتگذاری دارایی با استفاده از مدل اپستین- زین در بازار سهام ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 15، شماره: 1
23 بررسی ارتباط حجم نقدینگی و قیمت دارایی ها در بازار مالی ایران با مدل سازی میانگین گیری بیزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد باثبات دوره: 3، شماره: 4
24 بررسی ارتباط رشداقتصادی و ضریب رفاه اجتماعی درایران براساس رهیافت بیزین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 4، شماره: 16
25 بررسی ارتباط ساختار بازار محصول و شدت انعطاف پذیری در بازار کار (مطالعه موردی صنایع کارخانه ای ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 18، شماره: 3
26 بررسی ارتباط ضریب سودآوری درجه تمرکز و صرفه های مقیاس در صنایع کارخانه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 19، شماره: 59
27 بررسی الگوی تخصیصی مخارج مصرفی خانوارهای شهری در ایران (رویکرد سیستم تقاضای دیفرانسیلی) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 3، شماره: 9
28 بررسی رفتار آشوبی رشد اقتصادی در ایران و بازسازی فضای فاز (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 1، شماره: 1
29 بررسی روند تمرکز بازارهای جهانی محصولات منتخب کشاورزی و تاثیر آن بر درآمد ارزی غیرنفتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 39، شماره: 4
30 بررسی ساختار بازار و قدرت بازاری صنایع غذایی و آشامیدنی براساس رویکرد برسناهان و لیو (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 29، شماره: 2
31 بررسی ضریب وابستگی شاخص های ساختاری بازار در صنایع کارخانه ایران بر مبنای توابع مفصل شرطی (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 4، شماره: 1
32 بررسی عوامل موثر بر شدت مانع ورود در صنایع کارخانه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 13، شماره: 49
33 بررسی قدرت بازاری و ریسک ناشی از نا اطمینانی قیمت در اقتصاد ایران (مطالعه موردی بازار خرما) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 30، شماره: 2
34 بررسی مفهوم رقابت در اقتصاد و اندازه آن در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 11، شماره: 60
35 بررسی نابرابری جریان های تجاری، سرمایه گذاری و درآمد در جهان به روش ناپارماتیک و دلایل آن(۱۹۶۰-۲۰۰۰) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 1
36 بررسی هم روندی بازار سهام تهران و شاخص های اقتصاد کلان جهانی با استفاده از تحلیل های فرکانسی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 12، شماره: 48
37 بررسی همبستگی زمانی- تناوبی بین قیمت نفت، طلا و سهام بازار بورس تهران، با استفاده از تحلیل چندگانه موجک (MWC) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 18، شماره: 2
38 بررسی همبستگی نامتقارن بین بازده سهام، حجم معاملات و تلاطم بازار سهام تهران (رویکرد DCC-GARCH) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 50، شماره: 2
39 تاثیر خصوصی سازی بر اندازه رقابت در صنایع کارخانه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 10، شماره: 4
40 تاثیر درجه بازبودن اقتصاد بر اشتغال و دستمزد واقعی در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران (پانل دیتای دینامیکی) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 27، شماره: 4
41 تاثیر ریسک های اعتباری، عملیاتی و نقدینگی بر کارایی نظام بانکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 17، شماره: 4
42 تاثیر هزینه های تحقیق و توسعه و نوآوری بر سودآوری صنایع کارخانه ای با سطوح مختلف فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 1، شماره: 1
43 تاثیرات سیاست های حمایتی بر انحراف قیمت در صنایع کارخانه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 21، شماره: 80
44 تجمیع ریسک های بیمه گری صنعت بیمه ایران با استفاده از توابع مفصل (رویکرد توابع مفصل ارشمیدسی سلسله مراتبی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 30، شماره: 4
45 تحلیل اقتصاد سیاسی از الگوی فضایی تخصیص هزینه های جاری و تملک دارایی های سرمایه ای در استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 24، شماره: 89
46 تحلیل واکنش ضریب اثرگذاری سرمایه گذاری محیط زیستی بر کیفیت محیط زیست در قبال تغییرات سرمایه اجتماعی و انسانی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 18، شماره: 3
47 تخمین پارامترهای تابع تغییر پذیری درون صنعتی حاشیه سود و ارزیابی درجه تمرکز در صنایع کارخانه ای ایران بر اساس رویکرد uدیویس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 19، شماره: 58
48 تخمین قدرت بازاری و مقیاس تولید در صنعت نساجی ایران براساس رویکرد معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 3، شماره: 0
49 تخمین، ارزیابی و مقایسه ی مدل های قیمت گذاری دارایی ها براساس مصرف و اجزاء آن با استفاده از روش GMM و تابع HJ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 52، شماره: 2
50 تعدیل مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مصرف بر اساس تابع ترجیحات مارشالی (مطالعه موردی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 25
51 تعیین اثر نهایی عوامل اقلیمی و فنوتیپی بر ریسک و میانگین عملکرد لاین های گندم آبی در تحقیقات به نژادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 33، شماره: 2
52 تمرکز، شدت مانع ورود و صرفه های مقیاس در صنعت کولر آبی ایران و هزینه ی رفاهی ناشی از ساختار انحصار موثر (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 8، شماره: 1
53 خطاهای روش شناسی اقتصادسنجی در بررسی نظریه های اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 5، شماره: 4
54 سنجش اندازه رقابت در بازار بانکی ایران: رویکرد هال- راجر (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 7، شماره: 25
55 سنجش تابع ترجیحات سیاسی(PPF) (مطالعه موردی صنعت خودروسازی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 13، شماره: 2
56 سنجش تمرکز فضایی و نابرابری منطقه ای درزیرساخت های حوزه بهداشت و درمان(رهیافت ناپارامتریک) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 22، شماره: 10
57 سنجش ریسک تمرکز رشته فعالیت های صنعت بیمه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 29، شماره: 4
58 سنجش ضریب تمرکز جغرافیایی صنایع کارخانهای و اهمیت تخصصگرایی صنعتی در استانهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 9، شماره: 31
59 سنجش ضریب عدم تقارن اطلاعات شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 31، شماره: 1
60 سنجش ضریب کارایی تجاری سازی در پارک های علم و فناوری ایران با توجه به ظرفیت صنعتی و نوآوری منطقه ای (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 58
61 سنجش قدرت بازاری صنایع کارخانه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 48، شماره: 2
62 سنجش کشش تغییرات حدسی در ساختار انحصار چندجانبه براساس رویکرد ایواتا (مطالعه صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 28، شماره: 3
63 سنجش کشش درآمد کل نسبت به قیمت نهاده و ارزیابی قدرت انحصاری در صنایع کارخانهای ایران (رویکرد غیرساختاری پانزار- روس) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 21، شماره: 3
64 سنجش هزینه رفاهی- اجتماعی بخش صنعت ایران برمبنای رویکرد هاربرگر و پوزنر (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 1
65 شکاف میان قیمت و هزینه نهایی در صنایع ایران و کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 35
66 صرفه ها مقیاس، سطح تولید بهینه و کشش جانشینی در صنایع انرژی بر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 2، شماره: 6
67 قدرت انحصاری دربخش صنعت وارزیابی تاثیرات آن بررشداقتصادی ایران بااستفاده ازرویکرد مارک آپ درون زا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 5، شماره: 19
68 قدرت بازاری وکارایی هزینه درصنعت بانکداری ایران رویکرد NEIO (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 4، شماره: 16
69 مالیات گذاری و کنترل آلایندگی آبی فعالیت صنعتی: مطالعه موردی صنعت قند و شکر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 55، شماره: 2
70 محاسبه کارایی زیست محیطی در صنایع انرژی بر ایران با استفاده از رویکرد تابع فاصله جهت دار (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 2، شماره: 1
71 مدل سازی دینامیک قیمت های نفت خام: مطالعه پرش و تلاطم با استفاده از مدل های تلاطم تصادفی (مطالعه موردی: قیمت های نفت خام WTI در سال۲۰۲۰ و ۲۰۲۱) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 10، شماره: 37
72 معمای پرمیوم دارایی با توجه به ریسک حباب و تابع ترجیحات بازگشتی آپشتین - زین در بورس اوراق بهادار ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 22، شماره: 70
73 مقایسه تطبیقی الگو های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف در بازار سرمایه ایران(رویکرد رگرسیون دو مرحله ای فاما و مکبث) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 14، شماره: 50
74 مقایسه کارایی بانکهای واگذارشده درقالب اصل 44قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قبل و بعدازواگذاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 2، شماره: 3
75 مقایسه مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) و مبتنی بر مخارج مصرفی مسکن (HCCAPM) در توضیح بازده سهام در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 2، شماره: 3
76 واکنش نهاده ای بنگاه ها در قبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا با توجه به سطوح فناوری(مطالعه صنایع کارخانه ای ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه زیست بوم نوآوری دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون تجربی تئوری قیمت گذاری آربیتراژ (APT) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
2 اثرات صندوق های سرمایه گذاری بر بازار سرمایه با رویکرد تامین مالی در اقتصاد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
3 امکان سنجی و اثر بخشی تجارت الکترونیک در بهبود و ارتقاء رقابت پذیری بنگاه ها در بخش صنعت: با استفاده از رویکرد A.H.P فازی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی
4 انحصار موثر و الیگاپولی در بازار جهانی خرما و ارزیابی جایگاه ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران
5 اندازه گیری کارایی زیست محیطی صنایع آلاینده ایران صنایع فلزات اساسی و کانی های غیرفلزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
6 بررسی ارتباط ساختار بازار، سودآوری در صنعت بانکداری تجربهی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
7 بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی نرخ ارز، قیمت طلا و قیمت نفت با بازدهی سهام بر اساس رویکرد تئوری قیمتگذاری آربیتراژ APT (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
8 بررسی سیاست های حمایتی در صنایع کارخانه ای ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد
9 بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تأثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق (مطالعه موردی: شعب بانک صادرات شهرستان زاهدان) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی بورس - بانک - بیمه با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)
10 بررسی فاکتورهای موثر در عدم پرداخت مالیات در اداره کل امور مالیاتی شهر زاهدان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
11 بررسی نقش اهمیت ریسک اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
12 تجزیه شدت گاز طبیعی در صنایع منتخب ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
13 تجمیع ریسک های بیمه گری صنعت بیمه ایران با توابع مفصل بیضوی و ارشمیدسی (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش ملی و هشتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
14 تحلیلی از شرکای تجاری در بازار خودرو ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
15 توسعه اشتغال در حوزه انرژی های تجدیدپذیر با توجه به چالش ها و ظرفیت های کشور (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
16 خصوصی سازی بانک ها و تاثیر آن بر بهبود عملکرد و رشد اقتصادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
17 رابطه محافظ کاری و نرخ دارایی ها در ارزیابی عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1387_1390 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
18 رتبه بندی برندهای تجاری در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
19 سنجش عوامل موثر بر کارایی انرژی و ارزیابی کشش بین انرژی در صنایع منتخب ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
20 قیمتگذاری اوراق اختیار فروش تبعی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل بلک-شولز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
21 محاسبه ارزش در معرض ریسک (VAR) در بازار بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
22 محاسبه کارایی فنی صندوق های سرمایه گذاری مشترک (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
23 مروری بر مبانی تئوریک مدل قیمتگذاری آربیتراژ APT (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی