محمود تولایی

 محمود تولایی رئیس انجمن ژنتیک

محمود تولایی

Mahmod Tavalaei

رئیس انجمن ژنتیک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بهینه سازی و بیان ژن طراحی شده stxA واجد سه جهش هدفمند (E167Q-A231D-G234E) شیگلا دیسانتری و تخلیص آن (دریافت مقاله) علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 3، شماره: 1
2 شناسایی سریع Clostridium perfringens تایپهای A، B،C، D به روش Multiplex PCR (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 22، شماره: 2
3 مطالعه اپی ژنتیک سرطان ریه (دریافت مقاله) مجله بیولوژی کاربردی دوره: 8، شماره: 31
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی ژنوتیپ و فراوانی آللی 5 شاخصSNPدر جمعیت مورد مطالعه جهت بررسی های قانونیSNP (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
2 ارزیابی و تحلیل وضعیت زیست فناوری در ایران Evaluation and analysis of Biotechnology status in Iran (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
3 ارزیابیin silicoقطعات هیبرید شدهShET-1-ShET-2 و ناحیهN-انتهایIpaD از شیگلا فلکسنری 2a برای کاربرد در ایمنی زایی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
4 بررسی پروفایل بیانیmiRNAها در خلط، سرم و بافت بیماران مبتلا به سرطان ریه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
5 بررسی تغییرات بیانیMir-125a-3pدر نمونه های بافتی گرفته شده از بیماران با سرطان پستان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
6 بررسی تغییرات کمی و کیفی آبهای موجود در محدوده رامهرمز (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
7 بررسی قابلیت پلی مورفیسمهای تک نوکلئوتیدی به عنوان مارکرهای تعیین هویت انسان در ژنتیک جنایی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
8 چالش های بهره برداری سامانه ملی ژنتیک بدنبال حجم بالای داده ها (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
9 طراحی نقشه راه مدیریت دانش در ژنتیک قانونی و جنایی برای آینده (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
10 کاهش بیان خانوادهMicroRNA 212/132 به عنوان نشانگر زیستی اختصاصی در تومور پستان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
11 معرفی نرم افزار تعیین هویت ژنتیکی NoorGIS (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران