محمدرضا جوادی یگانه

 محمدرضا جوادی یگانه دانشیار، دانشگاه تهران و مامور به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

محمدرضا جوادی یگانه

Mohamad Reza Javadi Yeganeh

دانشیار، دانشگاه تهران و مامور به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ؛ برزخ یهودی مسیحی شده در سینمای ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 19، شماره: 41
2 بررسی انطباق نظری و رفتاری در هنجارهای اخلاق علمی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 9، شماره: 35
3 بررسی جامعه شناختی استدلال های مخالفان اصلاحات میرزا حسین خان سپهسلار از دیدگاه انتخاب عقلانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 11، شماره: 1
4 تغییرهای ساختاری در اثار ادبی عاشورا از حماسه تا تراژدی و تا مصیبت (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 14، شماره: 32
5 سیاست خاطره درفضای شهری: مطالعه موردی موزه های تاسیسی پس ازانقلاب درشهرتهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 17، شماره: 34
6 مقاومت یا تسلیم در برابر بیگانگان تحلیل تطبیقی علل مقاومت مردمی در برابر بیگانگان در دوره قاجار (تا آخر عهد ناصرالدین شاه) و تسلیم در برابر متفقین در شهریور 1320 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 18، شماره: 38
7 هویت فرهنگی و اجتماعی در بین جوانان شهر شیراز با توجه به عامل رسانه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی روند تغییرات ارزش نوع دوستی مردم تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی خیر ماندگار
2 تبیین جامعه شناختی مفهوم و امکان حق به شهر هوشمند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تهران هوشمند