دکتر کاووس سیدامامی

دکتر کاووس سیدامامی دانشیار، دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر کاووس سیدامامی

Dr. Kavous Seyed Emami

دانشیار، دانشگاه امام صادق(ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ادراک گروه های قومی از تصاویر رسانه ای خود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 1، شماره: 4
2 پارادوکس های آموزش روش شناسی علم سیاست در ایران؛ برخی راهکارهای عمل گرایانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 4، شماره: 7
3 تغییرات نگرشی نسل سوم انقلاب در زمینه مقبولیت نظام سیاسی: بررسی چهار پیمایش ملی در دهه ۱۳۸۰ (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 8، شماره: 23
4 تلویزیون و انتخابات ریاست جمهوری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 16، شماره: 57
5 دلایل مشارکت در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری: مطالعه موردی رای دهندگان شهر خوی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 6، شماره: 17
6 سیاست های فقرزدایی با محوریت تکافل اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 12، شماره: 24
7 قومیت از منظر سیاست های هویت (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 2، شماره: 3
8 کارگردانان دولت بوش چگونه می اندیشند ریشه های لیبرالیسم اقتصادی و محافظ کاری اجتماعی در اندیشه نو محافظه کاران (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 1، شماره: 1
9 گوناگونی فرهنگی و ضرورت پاسداری ازآن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 13، شماره: 20