دکتر ابوالحسن امین مقدسی

دکتر ابوالحسن امین مقدسی (استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران

دکتر ابوالحسن امین مقدسی

Dr. Abolhasan amin moghadasi

(استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الوعی الفلسطینی فی مواجهه الاحتلال فی فیلم "الجنه الآن" ل "هانی ابو اسعد" علی ضوء نظریه لاکلو وموف (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 19، شماره: 4
2 امام حسین(ع) اسوه پایداری در شعر مظفر النواب (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 8، شماره: 14
3 اندیشه و رویکردهای شاعر(نقد و بررسی مقایسه ای آراء‍‍ ناقدان برجسته معاصر غرب و عرب) (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 5، شماره: 14
4 بررسی تطبیقی جلوه های ملی گرایی در شعر شوقی و بهار (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 4، شماره: 2
5 بررسی تطبیقی مضامین هستی شناسانه عبدالله البردونی و جلال الدین مولوی (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 6، شماره: 2
6 بررسی تطبیقی مناظره شمشیر و قلم در زبان فارسی و عربی علمی- پژوهشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 9، شماره: 16
7 بررسی سبک سوررئالیسم در دیوان عبدالله البردونی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 3، شماره: 2
8 بررسی شعر عاشورایی در دو ادب فارسی و عربی با تکیه بر شعر شهریار و جواهری (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 4، شماره: 7
9 بررسی و تحلیل ابعاد فرهنگی مقابله با غرب در اشعار حافظ ابراهیم و محمدرضا شبیبی (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 8، شماره: 2
10 بررسی و تحلیل اشعار دینی سیدحیدر حلی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 6، شماره: 2
11 بررسی و تحلیل ساختار روایی شهادت امام حسین (ع) در شعر «الصخر و الندی» (براساس آراء ژرار ژنت) (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 12، شماره: 24
12 بررسی و تحلیل عنصر زمان در شعر انسی الحاج (با تکیه بر دیوان لن) (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 10، شماره: 34
13 بررسی و تحلیل نظریه های عقاد درباره اشعار ابن رومی (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 7، شماره: 1
14 بررسی و نقد کتاب فی تاریخ الادب العباسی؛ الرویه و الفن (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 17، شماره: 1
15 بررسی ویژگیهای افعال تکرار شده در اشعار رمانتیک و رئالیست عبدالوهاب بیاتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 8، شماره: 1
16 تحلیل انتقادی گفتمان سلفی در شعر معاصر عرب با تکیه بر الگوی فرکلاف مطالعه موردی دیوان السیاسیات احمد محرم (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 15، شماره: 53
17 تحلیل انتقادی گفتمان مقاومت، اشغالگری و خیانت در فیلم سینمایی «عمر» از منظر لاکلائو و موفه (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 19، شماره: 67
18 تحلیل انتقادی مقالات علمی پژوهشی مجله ادب عربی با محوریت ادونیس (دریافت مقاله) نقدنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 2، شماره: 3
19 تحلیل ساختاری خطبه دوم نهج البلاغه از رهگذر دوگانگی قطع و وصل (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 1، شماره: 4
20 تحلیل نشانه شناسی قصیده «المتنبی» جواد الحطاب با تکیه بر نظریه نشانه شناسی شعر مایکل ریفاتر (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 21، شماره: 40
21 حاکمیت شب، نگاهی به دو شعر از نیما یوشیج و عبدالوهاب البیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 4، شماره: 4
22 حرکیه الدلاله وانحراف الحضور فی شعر معد الجبوری (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 10، شماره: 35
23 خوانش قصیده «رحله ثانیه لجلجامش» جواد الحطاب؛ بر اساس رهیافت نشانهشناسی مایکل ریفاتر (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 12، شماره: 43
24 دراسه الاتجاهات العابره للحدود الوطنیه فی اشعار عبد الوهاب البیاتی (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 17، شماره: 4
25 دراسه البنیه الاسلوبیه فی القصیده العینیه لابن ابی الحدید (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 15، شماره: 3
26 دراسه نفسانیه لروایه "عیون قذره" وفق منهج نظریه الاضطراب وآلیه الدفاع لفروید (دریافت مقاله) دراسات فی السردانیه العربیه دوره: 3، شماره: 1
27 دلالت های تکرار در شعر بدوی الجبل (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 9، شماره: 1
28 روابط بینامتنی نهج البلاغه با آثار امین الریحانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 1، شماره: 1
29 روشنفکران از منظر عبدالوهاب بیاتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 10، شماره: 20
30 رویکرد نقدی احسان عباس و عبدالحسین زرین کوب در تعامل با فرهنگ و ادبیات غرب (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 5، شماره: 17
31 شخصیت های اسطوره ای و نمادین زن، در شعر عزالدین مناصره (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 6، شماره: 1
32 ظاهره الحزن الرومانسی فی اشعار الشعرا الرواد العراقیین للشعر الحر بدر شاکر السیاب، نازک الملائکه، عبدالوهاب البیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 3، شماره: 1
33 عوامل پیدایی هجا در نزد بشار بن برد (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 1، شماره: 2
34 کاربست نظریه نشانه شناسی مایکل ریفاتر در تحلیل قصیده «خذ ورده الثلج خذ القیروانیه» سعدی یوسف (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 13، شماره: 1
35 کارکرد تصویر هنری در شعر شیعی (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 3، شماره: 8
36 مطالعه وجوه منطق گفتار در شعر عبدالوهاب بیاتی با رویکردی به منطق مکالمه باختین (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 12، شماره: 2
37 معرفی، نقد و بررسی کتاب «نصوص من الادب الاندلسی» (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 13، شماره: 43
38 مقایسه تحلیلی مقامات حریری با مقامات سیوطی (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 3، شماره: 3
39 ناسازواری فرآیند ادراک زیبایی و شمول دایره مفاهیم در شعر (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 17، شماره: 60
40 نشانه‌شناسی عنوان قصیده (حفرٌ علی یاقوت العرش) سروده محمد‌علی شمس‌الدین (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 9، شماره: 16
41 نقد کتاب لغة الشعر العربی الحدیث؛ مقوماتها الفنیة و طاقاتها الابداعیة (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 19، شماره: 8
42 نقد و ارزیابی کتاب سیری در شعر عربی از روزگار جاهلی تا سقوط بغداد (دریافت مقاله) نقدنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 1، شماره: 2
43 نقد و بررسی تکرارهای هندسی در شعر «امل دنقل» (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 14، شماره: 2
44 نقد و بررسی معیارهای زیبایی شناسانه در قصیده «لا وقت للبکاء» امل دنقل (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 11، شماره: 22
45 نقد و نظر: جستاری بر دلالت لفظ بر معنا در شعر؛ نقد و بررسی آرا ناقدان معاصر عرب (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 11، شماره: 2
46 نیم نگاهی به غدیریه‌های عربی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 7، شماره: 13
47 واکاوی کارکرد "رویا" در سروده های ادونیس (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 10، شماره: 2
48 واکاوی معناشناختی مفهوم عدالت اجتماعی در قرآن کریم با تکیه بر مبحث هم نشین های معنایی (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 15، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشنایی زدایی های زبانی اشعار مظفر النواب (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان
2 آشناییزداییهای زبانی اشعار مظفر النواب (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
3 بارقه های مقاومت و پایداری در اشعار مظفر النواب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
4 بررسی درونمایه تصوف و عرفان در اشعار مظفر النواب (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
5 بررسی درونمایه هجو حکام عرب در اشعار مظفر النواب (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
6 بررسی مضامین غنایی اشعار مظفر النواب (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
7 بررسی مضامین غنایی اشعار مظفر النواب (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان
8 بررسی و مقایسه مضامین پایداری دو رمان امیل حبیبی و ندا رسولی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ
9 بررسی ویژگی های بارز زبانی در زبان شعری مظفر النواب با تکیه بر اشعار سیاسی وی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون تاریخی
10 دلالت های تکرار و موسیقی درونی حاصل از آن در اشعار مظفر النواب (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون تاریخی
11 سیمای فلسطین و مبارزه با رژیم صهیونیستی در آیینه شعر مظفر النواب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
12 فراخوانی شخصیت های مقاوم ستوده شده در اشعار مظفر النواب (دریافت مقاله) نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی
13 فراخوانی مناطق انقلاب خیز و مقاوم در اشعار مظفر النواب (دریافت مقاله) نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی