جعفر باباجانی

 جعفر باباجانی استاد دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی

جعفر باباجانی

Jafar Babajani

استاد دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده پژوهی حسابداری مدیریت: از منظر آموزش و پژوهش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 9، شماره: 3
2 ابعاد رتبه بندی اعتباری صکوک منتشر شده در بازار سرمایه کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 7، شماره: 2
3 ارائه چارچوبی جهت سنجش و پیش بینی ریسک سیستمی با رویکرد ریزش مورد انتظار نهایی (MES) در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 6، شماره: 3
4 ارزیابی پایداری منابع مالی و درآمدی شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 7
5 ارزیابی روند تحقق حقوق بین دوره ای حاکم بر مصرف عواید حاصل از فروش نفت و مشتقات آن از دیدگاه حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 6، شماره: 20
6 ارزیابی عملکرد اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 17
7 ارزیابی مطابقت عملکرد واحد حسابرسی داخلی شهرداری ها با استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 2، شماره: 1
8 ارزیابی وضع موجود حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 16، شماره: 61
9 استقلال اعطایی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی فرصت یا تهدید (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 8
10 بررسی ارتباط غیرخطی میان ساختار مالکیت با انتشار به موقع اطلاعات سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 7، شماره: 25
11 بررسی رفتار توده وار در صندوقهای سرمایه گذاری مشترک دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 12، شماره: 47
12 پیش بینی قیمت سهام در بورس تهران با استفاده از شبکه عصبی بازگشتی بهینه شده با الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 7، شماره: 2
13 تعیین سرمایه بهینه در شرکتهای بیمه بر اساس مدل سازی داخلی نسبت توانگری مالی و روش هزینه – فایده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 34، شماره: 1
14 تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد مالی وقابلیت های سیستم حسابداری جهت ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی در شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 14، شماره: 55
15 رتبه بندی بانک های ایرانی بر اساس توان مالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 14، شماره: 54
16 شناسایی عوامل موثر بر تمکین مالیاتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 8، شماره: 3
17 شناسایی و معرفی ساختار نهادی مناسب برای تدوین مقرراتحسابداری نهادهای بخش عمومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 28
18 عوامل موثر در تعیین وجه نقد شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 1، شماره: 1
19 عوامل و محرکهای تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 37
20 فراز و فرود استقرار نظام بودجه بندی عملیاتی در ایران و بررسی تطبیقی کشور هلند (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 10، شماره: 1
21 مدلی برای استقرار نظام بودجه بندی عملیاتی در دولتجمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
22 نقش اطلاعات حسابداری در تسریع فرآیند مالیات ستانی ازدیدگاه کارشناسان ارشد مالیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 3، شماره: 4
23 نقش حساباری و گزارشگری مالی دولتی در ایفا و ارزیابی مسیولیت پاسخگویی از منظر پاسخگویان و پاسخ خواهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی جنبههای رفتاری مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در تعیین سیاست تقسیم سود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
2 تجزیه و تحلیل کاربردهای کلان داده ها در نظام بودجه ریزی بخش عمومی از منظر مسئولیت پاسخگویی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
3 تحولات مالی و حسابداری بخش عمومی و تبیین عوامل ومحرکهای تحول درنظام پاسخگویی مالی وعملیاتی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران