دکتر کامران فیضی

دکتر کامران فیضی استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر کامران فیضی

Dr. Kamran Feizi

استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Model For E-banking Trust In Iran's Banking Industry (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 21، شماره: 1
2 اثر مولفه های قدرت زنجیره تامین بر مزیت های رقابتی و رقابت پذیری سازمان (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 13
3 ارائه الگوئی مناسب در راستای ارتقاء جایگاه زنجیره تامین دریائی ایران با تمرکز بر اصول توسعه پایدار با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 2، شماره: 4
4 ارائه الگوی اخلاق کاری کارکنان بانکهای خصوصی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 6، شماره: 2
5 ارائه الگوی بهبود کیفیت خدمات پژوهشی دانشگاه یزد (با کاربرد مدل های سروکوال و کانو) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 3، شماره: 3
6 ارائه الگوی بهبود کیفیت خدمات پژوهشی دانشگاه یزد (با کاربرد مدل های یروکوال و کانو) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 4، شماره: 2
7 ارائه الگوی همسوسازی استراتژی فناوری اطلاعات و کسب وکار در راستای بهبود عملکرد در نظام بانکداری(مورد مطالعه: بانک ملت) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 58
8 ارائه مدلی جهت ارزیابی آمادگی استقرار سیستمهای یادگیری الکترونیکی در سازمانها و مؤسسات مالی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 8، شماره: 3
9 ارائه ی مدلی برای منبع یابی در زنجیرهی تامین صنعت طیور (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 18، شماره: 70
10 ارزیابی ابعاد مدیریت دانش در سازمان با استفاده از تئوری سیستم های خاکستری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 9، شماره: 19
11 ارزیابی انعطاف پذیری اجزای زنجیره تامین کاشی و سرامیک ایران با رویکرد معادلات ساختاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 8، شماره: 15
12 ارزیابی عملکرد هوشمندی کسب و کار با استفاده از تحلیل فازی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 9، شماره: 34
13 استقرار نظام مدیریت فناوری در سازمان های با فناوری سطح بالا (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 10، شماره: 1
14 الگوی پیاده سازی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان های دفاعی – نظامی مبتنی بر الگوی ITIL (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 18، شماره: 72
15 الگویی برای یادگیری الکترونیکی در موسسات آموزش عالی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 4
16 انتخاب نرم افزار برنامه ریزی منابع بنگاه با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای در شرکت گروه فولاد الماسان (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای نوین در تحقیقات علوم پایه، فنی و مهندسی دوره: 5، شماره: 16
17 اندازه گیری شاخص های اخلاق پژوهش دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 12، شماره: 1
18 Clustering for Reduction of Energy Consumption in Wireless Sensor Networks by AHP Method (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم های اطلاعاتی و مخابرات دوره: 6، شماره: 1
19 Effective Components on Cash-based Intervention to Affected People by Natural Disasters Using Information and Communication Technology in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 12، شماره: 1
20 Fraud Detection in Credit Card Transactions; Using Parallel Processing of Anomalies in Big Data (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 8، شماره: 3
21 Harnessing the potential of emerging technologies: a review of key development and commercialisation strategies (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 4
22 How to Create Business Value through Information Technology (A Case Study on Automotive Production) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 10، شماره: 1
23 IT Security Management Implementation Model in Iranian Bank Industry (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 9، شماره: 2
24 Management of Energy Consumption in Wireless Sensor Networks (دریافت مقاله) مجله مهندسی برق مجلسی دوره: 12، شماره: 2
25 بررسی اولویت ها و عوامل موثر بر مشارکت مدیران شرکت ملی نفت ایران در آموزش ها (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 6، شماره: 24
26 بررسی شرایط حاکم بر مدیریت ریسک عرضه در زنجیره تامین صنعت خودرو: نظریه ای برخاسته از داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 4
27 به کارگیری رویکرد تلفیقیVIKOR و FAHP ،QFDبه منظورانتخاب مناسب ترین سامانهERP (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 3، شماره: 10
28 بهبود کیفیت خدمات درپروازهای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پیمایشی برمبنای مدل کیفیت خدمات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 2، شماره: 5
29 پژوهشی در مفاهیم ، کارکردها و دوره های آموزش کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 3
30 پیش بینی رضایت شغلی بر اساس ابعاد فضای اخلاقی سازمان (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 8، شماره: 1
31 تاثیر نیروهای رقابتی سازمان بر کاربرد دانش جهت بهبود عملکرد زنجیره تامین در صنعت خودرو (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 7
32 تجزیه و تحلیل عملکرد مناطق آزاد تجاری - صنعتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 4، شماره: 13
33 تجزیه و تحلیل عملکرد مناطق آزاد تجاری – صنعتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 7، شماره: 25
34 تجزیه و تحلیل مشکل نگرش های متفاوت در شبیه سازی رایانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 7، شماره: 27
35 تجزیه و تحلیل معیارهای کیفیت درروشهای تحقیق کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 3، شماره: 9
36 چارچوب اندازه گیری ارزش کسب وکار فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 38
37 چهارچوب مفهومی مولفه های آموزشی فناوری تولید الکترونیکی جهت آموزش مهندسان با بهره گیری از مدل سازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 20، شماره: 78
38 رابطه اخلاق کاری و هوش کارکنان سازمان های بین المللی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 8، شماره: 2
39 سازمان های مجازی: سازمان های عصر اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 2
40 شبیه سازی سیستم صف خط اتوبوسرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 9، شماره: 33
41 شناسایی مقوله های تغییر فرآیندهای حاکمیت فناوری اطلاعات برای کاربرد در حاکمیت ابری (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 4، شماره: 4
42 طراحی مدل ریاضی چند هدفه موازنه زمان و هزینه در شبکه های PERT به کمک الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 26
43 طراحی مدلی برای تاب آوری سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 12، شماره: 1
44 عوامل موثر بر سیاست های آموزشی و فناوری دانشگاهی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 3
45 عوامل موثر در بهبود ظرفیت جذب در همکاری های فناورانه اپراتورهای موبایل ایران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 19، شماره: 46
46 عوامل و موانع موثر در ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 8
47 کاربرد سیستم های پشتیبان تصمیم در تصمیم گیری مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 12، شماره: 45
48 کاربرد متدولوژی برنامه ریزی سیستم های تجاری در توسعه سیستم های اطلاعاتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 1
49 کاربردهای فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد فرایند کسب و کار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 5
50 مدل ارزش گذاری خدات الکترونیک (فناوری اطلاعات) در موسسات بزرگ غیر انتفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 5، شماره: 20
51 مدل ارزش گذاری خدمات الکترونیکی نهادهای عمومی (مطالعه موردی شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 17، شماره: 55
52 مدل سازی تفسیری- ساختاری ریسک های زنجیره تامین صنعت پتروشیمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 41
53 مدل عوامل ارتباطات کارفرما پیمانکار در اجرای موفقیت آمیز کلان پروژه ها در صنایع پایین دستی نفت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 18، شماره: 66
54 مدل عوامل موفقیت ارتباطات کارفرما- پیمانکار جهت تحلیل شکاف ادراک شده (مطالعه موردی: پروژه های پایین دستی نفت ایران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 3، شماره: 12
55 مدل مفهومی حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات مبتنی بر فرایندنگاری (تحقیق کیفی برای توسعه تئوری پایه استاندارد CITG) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 11، شماره: 1
56 مدلی برای روابط ریسک های زنجیره تامین صنعت پتروشیمی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 3
57 مدلی برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین برای رقابتپذیری درشرکتهای خودروسازی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت تولید و عملیات دوره: 5، شماره: 1
58 مدلی ریاضی برای تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط تولیدی در زنجیره تامین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 19، شماره: 61
59 مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان: تحلیلی براساس مدل کیفیت خدمات (سرکوال) (شرکت تجارت الکترونیک پارسیان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 15، شماره: 57
60 مدیریت ریسک در پروژه های توسعه چابک نرم افزار: طرح مدلی فرایندی با رویکرد کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 15، شماره: 57
61 مدیریت ریسک عرضه در زنجیره تامین صنعت خودرو:نظریه ای برخاسته از داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 33
62 مسایل و راه کارهای تشکیل دانشگاه های اینترنتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 10، شماره: 37
63 مقاله پژوهشی:ارائه الگویی برای بهبود عملکرد زنجیره تأمین دریایی در ایران با تمرکز بر توسعه راهبردی پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 9، شماره: 35
64 نحوه استناد به منابع اطلاعاتی الکترونیک در تحقیقات علمی و عملی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 7
65 نظام سلامت الکترونیک در ایران (موانع و چالش ها) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 13، شماره: 51
66 نقش رویکرد نوآوری باز بر کسب هوشمندی فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 9، شماره: 35
67 نگاهی به گسترش تکنولوژی انفورماتیک در ایران از ابتدا تا سال های پایانی دهه 1350 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 1، شماره: 3
68 هوش رقابتی مبتنی بر محتوای شبکه های اجتماعی و عوامل موثر بر فرایند آن (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابزارهای شناختی: راهکاری برای بکارگیری موثر فناوری اطلاعات در آموزش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
2 ارزیابی سرمایه های فکری و اجتماعی شرکتهای رتبه بندی شده توسط شورای عالی انفورماتیک ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
3 الگوی پیاده سازی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان های دفاعی- نظامی مبتنی بر الگوی ITIL (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
4 انتخاب نرم افزار برنامه ریزی منابع بنگاه با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای در شرکت گروه فولاد الماسان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران
5 The effects of FDI, trade and absorptive capacity on countries economic growth (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
6 تولید الکترونیکی ، پارادایم نوین فناوری تولید (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی
7 سنجش رابطه بین هوش عاطفی و بهره وری در بین مدیران دولتی زن (موردکاوی: سازمان های دولتی ایران) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
8 شکل گیری شخصیت مجازی ، چگونگی و روند (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع علوم اجتماعی ایران
9 شناسایی شاخص های ارزیابی وب سایت های آژانس های گردشگری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
10 شناسایی و بررسی عوامل موثر بر یادگیری تکنولوژیک (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
11 فرایند مدیریت دانش درشرکت ملی نفت ایران بانگاهی به تجارب مدیریت دانش درشرکت های مطرح نفتی جهان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
12 مدیریت دانص؛ با نگرش بر سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
13 مقایسه رفتار خرید مشتریان بانک سپه با رفتار ادراک شده آنها بر اساس روش های داده کاوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
14 نظام سلامت الکترونیک در ایران: (موانع و چالش ها) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
15 یادگیری الکترونیک در ایران، مسائل و راهکارها «با تأکید بر آموزش عالی» (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت