دکتر علی اکبر شیرزادی جاوید

دکتر علی اکبر شیرزادی جاوید دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر علی اکبر شیرزادی جاوید

Dr. Aliakbar Shirzadijavid

دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر میلگرد به عنوان قید در مقابل جمع شدگی و نشست خمیری بتن خود تراکم تعمیری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بتن دوره: 5، شماره: 1
2 ارزیابی چرخه عمر با تلفیق مدلسازی اطلاعات ساختمان و متغیرهای اقلیمی-منطقه ای (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 10، شماره: 3
3 ارزیابی مکانیزم فشار منافذ مویینه و مقاومت کششی مخلوط های بتنی تازه حاوی انواع افزودنی های معدنی تحت جمع شدگی خمیری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بتن دوره: 10، شماره: 1
4 اولویت بندی المان های تاسیساتی در فرایند رفع تداخل ها از منظر هزینه و زمان با استفاده از روش فازی- سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 4، شماره: 4
5 بررسی اثر فشار منافذ مویینه بر جمع شدگی خمیری مخلوط های بتنی حاوی میکروسیلیس و متاکائولین و ارتباط آن با مقاومت کششی سنین اولیه (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران دوره: 3، شماره: 2
6 بررسی اثر فوق روان کننده ها بر رئولوژی بتن خودتراکم برای زمان ها و دماهای مختلف (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بتن دوره: 13، شماره: 1
7 بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن حاوی مکمل سیمانی زئولیت و آب میکرو_نانو حباب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بتن دوره: 12، شماره: 2
8 بررسی دوام مخلوط های بتن خودتراکم دو و چند جزئی درشرایط شبیه سازی دریایی (خلیج فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 4، شماره: 2
9 روش نوین طرح مخلوط بتن خودتراکم بر پایه مقاومت فشاری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بتن دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر افزودنی های معدنی و ابعاد قالب بر پتانسیل جداشدگی استاتیکی بتن خود تراکم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
2 اثر ترکیبی دما و زمان اختلاط بر افت اسلامپ و روش های کنترل آن (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
3 اثر خوردگی ناشی از یون کلراید بر پیوستگی بتن و آرماتور توسط آزمایشکشش آرماتور درون بتن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
4 اثر دما بر خواص رئولوژی بتن خودتراکم (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
5 اثر فوق روان کننده ها بر رئولوژی بتن خودتراکم در دماهای مختلف (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
6 اثر نوع و مقدار پودر سنگآهکو گرانیت در خواصرئولوژی بتن خود تراکم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
7 ارائه یک چارچوب برای اولویت بندی پروژه های تعمیر و نوسازی زیرساختهای آسیب دیده در اثر زلزله (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
8 ارتباط فاکتورهای مدیریت پروژهی توسعه پایدار با شاخص های بهره وری با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آنالیز داده ها
9 اولویت بندی پارامترهای موثر بر تاخیر در پروژههای طرح و ساخت از منظر عوامل مدیریت پروژه به روش AHPمطالعه موردی پروژههای ریلی و جادهای (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست
10 بررسی اثر افزودنی های معدنی بر ضریب انبساط حرارتی رویه بتنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
11 بررسی اثر فشار منافذ مویینه بر جمع شدگی خمیری مخلوط های بتنی حاوی میکروسیلیس و متاکایولین و ارتباط آن با مقاومت کششی سنین اولیه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی بتن
12 بررسی امکان ارائه مدل برآورد هزینه تعمیر و نگهداری دوره بهره برداری پروژه های ساختمانی مسکونی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار
13 بررسی بلوغ مدیریت پروژه شرکتهای رتبه یک مترو ایران با استفاده از مدل کرزنر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
14 بررسی پتانسیل فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان برای دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
15 بررسی تاثیر اجرای نظام نامه کنترل کیفی و مهندسی کارگاهی در افزایش کیفیت اجرای سازه های بتنی : مطالعه موردی پروژه های عمرانی زیر زمینی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
16 بررسی تاثیر برخی متغیرهای اقلیمی در ارزیابی چرخه ی عمر به کمک مدلسازی اطلاعات ساختمان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
17 بررسی تاثیر برخی متغیرهای اقلیمی در ارزیابی چرخه ی عمربه کمک مدلسازی اطلاعات ساختمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
18 بررسی تاثیر دمای مخلوط های بتن خود تراکم حاوی مواد جایگزین سیمان بر خواص ریولوژی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
19 بررسی تأثیر پودر کربن آمورف بر مشخصات مکانیکی و نفوذپذیری کامپوزیت های سیمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
20 بررسی ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خمیری مقید بتن خود تراکم به عنوان مصالح تعمیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
21 بررسی ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خمیری مقید بتن خودتراکم به عنوان مصالح تعمیری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی بتن
22 بررسی خواص مکانیکی بتن حاوی پوزولان طبیعی چکنه و آب میکرو_نانو حباب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
23 بررسی خواص مکانیکی بتن خود تراکم حاوی افزودنی های معدنی جهت استفاده در رویه های بتنی فرودگاهی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران
24 بررسی خواص مکانیکی مخلوط های بتن حاوی باکتری مواد جایگزین سیمان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان
25 بررسی دوام بتن و ملات خودتراکم حاوی دوده سیلیسی و زئولیت در شرایط شبیه سازی شده ی مغروق در آب خلیج فارس (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی بتن
26 بررسی دوام مخلوط های بتن خودتراکم دو و چند جزئی درشرایط شبیه سازی دریایی (خلیج فارس) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی بتن
27 بررسی ریولوژی بتن های خودتراکم حاوی موادافزودنی معدنی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
28 بررسی زمان شروع ترک های ناشی از جمع شدگی خمیری در رویه های بتنی حاوی انواع افزودنی های معدنی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران
29 بررسی علمکرد مکانیکی و دوام بتن ترمیمی اصلاح شده با لاتکس بر پایه استایرن بوتادین رابر و پلی وینیل استات (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
30 بررسی عملکرد ماکروسکوپی اسکله تعمیر شده با بتن خودتراکم بر مبنای خوردگی آرماتور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
31 بررسی عوامل موثر بر تاخیر در پروژه های طرح و ساخت به روشAHP (مطالعه موردی پروژه های ریلی و جاده ای) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
32 بررسی عوامل موثر بر نگهداری و تعمیر تاسیسات بیمارستان ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
33 بررسی کاربرد سیستمهای تصمیم گیری در انتخاب اولویت و روش تعمیر و بازسازی زیرساختها با استفاده از مروری بر پژوهشهای انجام شده در این زمینه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
34 بررسی نشست خمیری در رویه های بتنی حاوی افزودنی های معدنی و ارتباط آن با میزان آب انداختگی سطح بتن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران
35 بررسی نفوذپذیری و مقاومت در برابرخوردگی بتن خودتراکم تعمیری حاوی افزودنی های پوزولانی و لاتکس پلیمری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
36 بررسی نقش لاتکس پلیمری و میکروسیلیس بر نفوذپذیری یون کلرید در بتن خودتراکم تعمیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
37 بررسی نقش نیروی انسانی مهندسین مشاور در پیشرفت عملیات اجرای پروژه های EPC:مطالعه موردی پروژه های عمرانی زیر زمینی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث
38 بررسی و ارزیابی تاثیر پوزولان طبیعی پومیس خاش و دوده سیلیس بر خواص بتن ژئوپلیمر بر پایه سرباره (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
39 بررسی و امکان سنجی ساخت بتن سبک هوادارگازی درمحیط غیراتوکلاوی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
40 بهبود خصوصیات دوام بتن اصلاح شده با استایرن بوتادین رابر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
41 بهینه سازی طرح مخلوط بتن بدون اسلامپ با رویکرد اقتصادی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی بتن
42 پارامترهای موثر بر خوردگی آرماتور در تعمیر موضعی سازه های بتنی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
43 تعیین شاخص های موثر در انتخاب سیستم پیشبرد مناسب از منظر پدافند غیر عامل با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
44 راهکارهای موثر بر کاهش زمان پروژه های عمرانی شهری (مطالعه موردی پروژه های شهرداری شمشک) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
45 ساخت اتوماتیک مدل اطلاعات ساختمان های (BIM) آسیب دیده هنگام وقوع زلزله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران
46 شناسایی و اولویت بندی نقص های طراحی و اجرا در نگهداری ساختمان با رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره MCDM فازی مورد مطالعه: پروژه های مسکن مهر استان مازندران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
47 مروری بر کاربردهای تحلیل شبکه اجتماعی (SNA) در مدیریت پروژه های ساخت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران
48 مقاومت ضربه و خواص مکانیکی بتن های خودتراکم ساخته شدهبا مقادیر متفاوت حجم ماتریس خمیر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
49 مقایسه رویکرد آیین نامه ها برای در نظر گرفتن شرایط مختلف دریایی در محاسبه زمان شروع خوردگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
50 مکانیزم و راهکارهای افزایش دوام بتن در مقابل ترک های ناشی ازنشست خمیری، جمع شدگی خمیری و جمع شدگی ناشی از خشک شدن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوام بتن