حسین بشری

 حسین بشری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

حسین بشری

Hosein Boshri

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر برخی شاخص های کیفیت آب زیرزمینی بر بیابانزایی اراضی دشت سگزی اصفهان با استفاده از Bayesian Belief Networks (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 3
2 کاربرد شبکه های باور بیزین در تعیین پتانسیل مناطق و عوامل موثر بر بیابانزایی براساس برخی شاخص های کیفیت خاک (مطالعه موردی: دشت سگزی اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی تغییرات سطح دریاچه هامون صابری با استفاده ازتکنیک مقایسه پس ازطبقه بندی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
2 اثر فعالیتهای انسالی بر زوال پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی با استفاده از سنجش ازدور(مطالعه موردی: منطقه بارز، استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
3 اثرتغییر کاربری بر روی رواناب دردوره بازگشت های مختلف در حوزه آبخیز مندرجان اصفهان (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
4 ارزیابی شاخص های سلامت چشم انداز در مراتع با وضعیت های مختلف(مطالعه موردی:مراتع نیمه استپی میدانک- اصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
5 ارزیابی شاخص های سلامت مرتع و جنگل در اکوسیستم های طبیعی شهرستان فریدون شهر استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
6 ارزیابی کمی و کیفی فضای سبز شهر قم و ارائه راهکارهای رسیدن به وضعیت مطلوب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری
7 ارزیابی و پایش بیابانزایی با استفاده از شاخص های خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
8 ارزیابی وضعیت مرتع با استفاده از شاخص های عملکرد چشم انداز براساس ویژگی خاک سطحی مطالعه موردی: مراتع نیمه استپی میدانک-اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
9 استفاده از روشهای مدلسازی رویشگاه رویکردی در جهت حفظ تنوع زیستی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
10 استفاده ازمدل افزایشی تعمیم یافته جهت تعیین رویشگاه بالقوه ی کرفس کوهی درشهرستان فریدونشهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
11 بررسی اثر تنش خشکی بر برخی صفات مورفولوژیکی گونه علف گندمی میانهAgropyronintermediumدر شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
12 بررسی اثر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول بر موءلفهه ای جوانه زنی گونه علف گندمی میانه(Agropyron intermedium) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
13 بررسی اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بادامشک (Amygdalus scoparia) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
14 بررسی اثر قرق مرتع بر پوشش گیاهی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
15 بررسی اثرات ریزگردها بر اکوسیستمهای مختلف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
16 بررسی الگوی پراکنش گونه های گیاهی در سه وضعیت فقیر متوسط و خوب مراتع شهرستان فریدون شهر استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
17 بررسی پتانسیل مدل CASA در تخمین تولید خالص اولیه (NPP) در مراتع نیمه خشکزاگرس مرکزی ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
18 بررسی تاثیر قرق بر شاخصهای عملکرد خاک در مراتع فریدون شهر استان اصفهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
19 بررسی تاثیرات عملیات پخش سیلاب بر شاخصهای عملکرد در مراتع سه میمه اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
20 بررسی تغییرات مکانی- زمانی دمای سطح زمین در اراضی کشاورزی استان اصفهان براساس داده های ماهواره ای مودیس (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
21 بررسی روشهای اعتبار سنجی مدل های پیش بینی توزیع گونه گیاهی (ارزیابی مدل پراکنش گونه کما با استفاده از مدل افزایشی تعمیم یافته) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
22 بررسی زمین شناسی عمومی حوزه ی دوراهان و تعیین واحدها،تیپ ها و رخساره های ژئومورفولوژی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
23 بررسی زمین شناسی،چینه شناسی، لرزه خیزی وتعیین خصوصیات هیدرودینامیکی واحدهای سنگیو تاثیر کمی و کیفی آن ها بر منابع آب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
24 بررسی ساختار و عملکرد قطعات گیاهی اکولوژیکی در سطوح مختلف حفاظتی (مطالعه موردی: پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
25 بررسی شاخص های موثر فیزیکی شیمیایی و زیستی خاک در عملکرد خاک سطحی اکوسیستم های خشک(مطالعه موردی :منطقه سگزی اصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
26 بررسی عملکرد مرتع به روش سلامت مرتع در مدیریت های مختلف چرایی (مطالعه موردی:مراتع نیمه استپی میدانک- اصفهان) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
27 بررسی کارایی شاخص های روش سلامت مرتع در ارزیابی اکوسیستم های مرتعی مناطق استپی(مطالعه موردی پارک ملی حیات وحش قمیشلو، اصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
28 بررسی نهشته های رسوبی حوزه ی چهاربازار از نظر بافت و ترکیب سنگ شناسی، سن و موقعیت وبررسی واحدها، تیپ ها و رخساره های ژئومورفولوژی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
29 بررسی و مقایسه کاربرد روشهای نوین آبیاری در پروژه های بیولوژیکی بیابانزدایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
30 بررسی ومعرفی مناسب ترین روش برای بر آورد آبدهی حوزه ی دوراهان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
31 پهنه بندی طوفان های گردوغبار با استفاده از تصاویر ماهواره ای آکوا و ترا (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
32 تبدیل اراضی مرتعی به کشت دیم و تأثیر آن بر خصوصیات شیمیایی خاک در منطقه فریدن اصفهان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
33 تحلیل عملکرد چشم اندازهای مرتعی با استفاده از داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
34 تحلیل عملکرد چشماندازهای مرتعی با استفاده از روشهای میدانی و سنجش از دور (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
35 تعیین بیلان هیدرولوژی و حجم سیلاب جهت احداث سازه های آبخیزداری (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
36 تعیین شاخص سیلخیزی به و اولویت بندی حوزه ی دوراهان جهت انجام عملیات اصلاحی ازطریقHEC – HMS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
37 تعیین گروه هیدرولوژیکی خاک و گروه های اصلی خاک به روش SCS و تناسب اراضی برای تعیین الگوی بهره وری از اراضی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
38 تعیین وضعیت مرتع تحت مدیریت های مختلف با استفاده از روش سلامت مرتع (مطالعه موردی: مراتعاستپی استان اصفهان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
39 راهبردهای توسعه گردشگری درمنطقه نمونه گردشگری گاوخونی با استفاده از مدل شبکه های باوربیزین (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
40 روشهای حفاظت از گونه های در معرض خطر در برابر تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
41 شرح منابع اراضی و اجزاء واحد اراضی و تعیین گروه های بزرگ خاک حوزه ی دوراهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
42 شناسایی قابلیت های گونه بومی اسپرسی همدانی ( Hedysarum criniferum Boiss )در جهت حفظ و توسعه آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
43 قلمرو مناطق بیابانی استان قم از جنبه پوشش گیاهی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
44 کاربرد روش تجسیه و تحلیل عملکرد اکوسیستم برای ارزیابی اثرات تخریبی و تغییرات ناشی ازبازسازی معادن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
45 کاربرد روش های زمینآمار در مدلهای پیشبینی رویشگاه گونههای گیاهی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
46 مدل سازی پیش بینی وقوع آتش سوزی در استان اصفهان با استفاده از شبکه باور بیزین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
47 مروری بر فرایندهای گیاه پالایی، پالایش منحصر بفرد طبیعت با تاکید بر کاربرد آن در مدیریت مراتع (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
48 معرفی روش کمی برای یافتن شاخص های محیطی با استفاده از تحلیل گرادیان در مقیاس چشم انداز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
49 معرفی شبکه های تصمیم گیری بیزین به عنوان ابزاری کارآمد درمنابع طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه
50 معرفی و پتانسیل سنجی گیاهان دارویی مراتع حاشیه تالاب بین المللی گاوخونی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
51 مقایسه داده های ماهانه و سالانه تولیدات بارش PERSIANN-CCS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی