دکتر حسین نگارش

دکتر حسین نگارش استاد جغرافیا طبیعی و ژئومورفولوژی دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر حسین نگارش

Dr. Hossein Negaresh

استاد جغرافیا طبیعی و ژئومورفولوژی دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه هیرمند از رودبار افغانستان تا هامون سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 12، شماره: 44
2 آشکارسازی مناطق برداشت، انتقال و رسوب گذاری عرصه میراث جهانی بیابان لوت در بازه زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 11، شماره: 1
3 ارتباط تغییرات اقلیمی و افول تمدن شهر سوخته با بررسی نهشته های بستر هامون (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 8، شماره: 3
4 ارزیابی ریسک های بالقوه ناشی از زلزله در بافت های فرسوده مطالعه موردی: محله سنگلج شرقی واقع در منطقه ۱۲ تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 1، شماره: 1
5 اقلیم و محیط دیرینه تالاب آبزالو در استان خوزستان با استفاده از مغزه های رسوبی در هولوسن پسین (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 5، شماره: 3
6 اولویت بندی ریسک زمین لرزه در مناطق تحت تاثیر زلزله سرپل ذهاب با استفاده از مدل الکتره (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 19، شماره: 70
7 The Role of Anthropogenic Effects In Subsidence Of Normanshir-Fahraj Plain. (دریافت مقاله) فصلنامه ی سنجش از دور راداری و نوری دوره: 4، شماره: 2
8 بررسی آماری تغییرات بارش سقز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 42
9 بررسی تفاوت ژئودایورسیتی و ژئومورفودایورسیتی منطقه ساحلی دریای عمان و زون مکران از دماغه جاسک تا خلیج گواتر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 19، شماره: 63
10 بررسی خسارت های ناشی از حرکت ماسه های روان در شرق زابل با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 41، شماره: 67
11 بررسی خشکسالی های کوتاه مدت و تاثیر آن بر روی عملکرد محصولات کشاورزی دراستان سیستان و بلوچستان مطالعه موردی: شهرستان زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 14
12 بررسی خصوصیات مورفومتری پلایای میدان گل در دوره کواترنر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 51
13 بررسی خطر سیل و پهنهبندی آن در دشت بافت، جنوب شرقی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 6، شماره: 20
14 بررسی ژئوشیمی توالی رسوبات بستر دریاچه آبزالو در راستای بازسازی شرایط اقلیمی و ژئومورفولوژیکی هولوسن پسین (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 8، شماره: 1
15 بررسی گل فشان پیرگل واقع در شرق آتشفشان بزمان و ویژگی‎های آن (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 2، شماره: 4
16 بررسی نقش هیدرومورفولوژیکی حوضه آبریز رودخانه گاوی در تغذیه سفره آب زیرزمینی دشت مهران با استفاده از GIS (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 7، شماره: 25
17 پایش تغییرات پوشش سطح زمین در راستای تخریب سرزمین (MODIS land cover product ۲۰۰۱-۲۰۱۳): محدوده ی جغرافیایی استان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 11، شماره: 1
18 پایش روند تغییرات شاخص پوشش گیاهی (NDVI)، یکی از مهمترین شاخص های تخریب سرزمین ( در استان ایلام) (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 4
19 پایش شوری خاک در راستای تخریب سرزمین با کمک تکنیک های سنجش از راه دور (مطالعه موردی استان ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 10، شماره: 27
20 پهنه بندی خطر رویداد حرکات دامنه ای در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 2، شماره: 3
21 پهنه بندی خطر سیلاب در حوضه آبریز گابریک (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 22
22 پهنه بندی ناپایداری های ژئومورفولوژیکی ناشی از زلزله ازگله (۲۱ آبان ۱۳۹۶،Mw=۷.۳) در استان های ایلام و کرمانشاه با مدل ویکور (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 10، شماره: 2
23 پیش بینی خشکسالی شهر خاش با استفاده از مدل شبکه عصبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 2، شماره: 6
24 تاثیر هیدروژئومورفولوژی آبخوان دشت نورآباد ممسنی بر آب زیرزمینی منطقه با استفاده از GIS (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 3، شماره: 6
25 تجزیه و تحلیل اثرات تغییرات بارش در سیل خیزی حوضه آبریز رودخانه راوند (منطقه اسلام آباد غرب- استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 3، شماره: 11
26 تجزیه و تحلیل ناهنجاریهای اقلیمی موثر بر فرایند بیابانزایی در منطقه خضرآباد یزد (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 22، شماره: 3
27 تحلیل خشکسالی های اخیر منطقه ایرانشهر به روش SPI (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 9، شماره: 7
28 تحلیل ژئومورفولوژیکی روند پیشروی تپه های ماسه ای شرق دشت سیستان در خشکسالی های اخیر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 6، شماره: 12
29 تحلیل مخاطرات ناشی از جابه‌جایی تپه‌های ماسه‌ای در دشت سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 9، شماره: 34
30 تحلیل مدیریت ریسک و بحران مخاطرات محیطی و محیط زیست استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 5
31 تحلیل مورفومتریک تپه های ماسه ای و سرعت جابجایی آن ها در دشت سیستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 7، شماره: 1
32 ژئوشیمی رسوبی به عنوان شاخص تغییرات اقلیم کواترنری پایانی در پلایای جازموریان (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 8، شماره: 1
33 ژئومورفولوژی ساحلی خورتنگ (Tang) و ویژگی های آن (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 4، شماره: 7
34 شناسایی عوامل موثر درآسیب پذیری و اختلاف حجم میزان رسوبات بادی جمع شده در مدارس روستاهای شهرستان نیمروز (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 1
35 کاربرد ژئومورفولوژی در مکان گزینی شهرها و پیامدهای آن (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 1، شماره: 1
36 کاربرد شبکه ی عصبی مصنوعی در شبیه سازی و پیش بینی سیلاب در حوضه ی آبریز سرباز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 11، شماره: 31
37 گسترش شهر سقز و اثرات آن بر سیلخیزی حوضه آبریز چم سقز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 9، شماره: 9
38 مدل سازی بارش- رواناب حوضه آبریز کشکان براساس مدلهای آماری (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 26، شماره: 2
39 مدلسازی تولید رواناب در حوضه آبریز رودخانه کشکان بر اساس روشهای آماری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 3، شماره: 6
40 مطالعه خشکسالی های کوتاه مدت شهرستان زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 8، شماره: 18
41 منشا یابی نهشته های بادی شرق زابل از طریق مورفوسکپی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 20، شماره: 1
42 منشأیابی رسوبات کلوتک‌های دلتای قدیمی رودخانه‌ی هیرمند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 9، شماره: 33
43 مورفومتری فرسایش آبکندی و عوامل موثر بر ایجاد و گسترش آن (حوضه ی دشت چم فاضل در جنوب غرب استان ایلام) (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 1
44 ویژگی های ژئومورفولوژیکی گل فشان عین (Ain) و تعیین ترکیب معدنی آب و گل آن با استفاده روش های فیزیکی و شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 37
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Application of VIKOR Model in Zoning of Geomorphological Instabilities Resulting from Ozgeleh Earthquakes in Western Iran (دریافت مقاله) سومین کنفرانس محیط زیست، عمران ،معماری و شهرسازی
2 بررسی اثرات منفی فعالیتهای مورفودینامیکی باد در منطقه‌ی خضرآباد یزد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
3 بررسی پتانسیل های اکوتوریسم شهرستان فهرج- کرمان در گردشگری پایدار با استفاده از الگوی تحلیل SWOT (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
4 بررسی تغییرات ژئومورفولوژیکی ریگ یلان در بیابان لوت با استفاده از تداخل سنجی راداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری
5 بررسی رابطه گرانولومتری رسوبات دشت سیستان و تاثیر آن بر روستاها با تاکید بر ماسه های باد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
6 بررسی رابطه میزان هدایت الکتریکی EC خاک و سرعت آستانه فرسایش بادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
7 بررسی شدت سیل خیزی حوضه آبریز رودخانه کشکان لرستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
8 بررسی فرصت ها و محدودیت های ژیوتوریسم شهرستان میناب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
9 بررسی مکانیسم ایجاد کلوتک های منطقه شیب آب شهرستان زابل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
10 بررسی میزان تثبیت ماسه های روان و رابطه آن با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی (مطالعه موردی: جنگل نیاتک سیستان) (دریافت مقاله) کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیا تالاب بین المللی هامون
11 بررسی و پهنه بندی گرد و غبار جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
12 بررسی هبدروژئومورفولوژی دریاجه هامون با ثاکید بر اثرات زیست محیطی آن (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
13 تحلیل مکانی خشکسالی بارش استاندارد شده در استان سیستان وبلوچستان طی دوره آماری 2010_2001 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
14 تحلیل هیدرولوژیکی جریان رودخانه در حوضه آبریز سرباز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
15 تغییر اقلیم و تاثیر بر منابع آب حوضه آبخیز تنگ خسویه شهرستان داراب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
16 ژیوتوریسم ساحلی جنگل های حرا در بندر خمیر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
17 سونامی و احتمال وقوع آن درایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
18 شناسایی نواحی آسایش اقلیمی در استان سیستان و بلوچستان به روش اولگی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
19 کاربرد تکنیکهای ژیومورفولوژی در تشخیص سیل خیزی مناطق جغرافیایی (مطالعه موردی: حوضه ی آبریز گابریک) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،جغرافیا،برنامه ریزی شهری و گردشگری
20 مطالعه ناپایداری های ژئومورفولوژیکی زمین لرزه از گله در ایلام و کرمانشاه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
21 مقایسه ژئومورفودایورسیتی میراث جهانی بیابان لوت در استانهای ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری
22 مقایسه سرعت آستانه فرسایش بادی در کاربریهای مختلف اراضی مرکزی سیستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
23 مقایسه گسترش مکانی اقلیم های خشک و نیمه خشک در سیستان و بلوچستان طی دوره 1389-1370 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
24 نقش اثرات آنتروپوژنیک در فرونشست دشت نرمانشیر- فهرج (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
25 نقش اکوتوریسمی سواحل دریای عمان در توسعه استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
26 نقش گردشگری در توسعه روستایی با استفاده از مدل SWOTجهت باز گردانی رونق از دست رفته- نمونه موردی: روستای باچون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
27 نوسانات سطح آب خلیج عمان در فصل تابستان و پیامدهای آن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام