خلیل پروینی

 خلیل پروینی دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

خلیل پروینی

Khalil Parvini

دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی مهارت خواندن دانشجویان کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 3
2 الگوی ساختارگرایی ولادیمیر پراپ و کاربردهای آن در روای تشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 6، شماره: 11
3 المنهج العلمی ومراحله فی نظریه النظم للجرجانی فی ضوء نظریه کارل بوبر (دریافت مقاله) مجله الجرجانی فی تاصیل البلاغه والنقد الادبی دوره: 1، شماره: 1
4 بررسی تطبیقی مسیح(ع) در شعر ادونیس و شاملو (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 2، شماره: 3
5 بررسی تطبیقی مشروعیت قدرت، در تفاسیر المیزان و فی ظلال القرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی دوره: 3، شماره: 5
6 بررسی مبانی وجودگرایی بر اساس پوچی قهرمانان در رمان الحی اللاتینی سهیل ادریس (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 7، شماره: 14
7 بررسی نشانه های فقر معنوی در قرآن و روایات (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های نوین در آموزه های قرآن و سنت دوره: 2، شماره: 2
8 بررسی نشانه-معناشناختی ساختار روایی داستان کوتاه «لقاء فی لحظه رحیل» (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 4، شماره: 2
9 بررسی نقش عامل تکرار در انسجام خشی به خطبه های نهج البلاغه براساس الگوی انسجام هلیدی و حسن/خلیل پروینی،علی رضا نظری (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 6، شماره: 10
10 بررسی و تحلیل نظریه نظم عبدالقاهر جرجانی در پرتو نظریه نقش گرای هلیدی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 2
11 بررسی و نقد روش آموزش زبان عربی به شیوه مستقیم (بررسی موردی: کتاب های دکتر حسین خراسانی) (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 1، شماره: 2
12 پی جویی مولفه های مفهوم جهانی حکمت در مفهوم قرآنی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 8، شماره: 18
13 تصویر آفرینی شخصیت ها در سوره یوسف (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 1، شماره: 3
14 جایگاه ادبیات در آثار امام صادق علیه السلام بررسی موردی: توصیه های امام صادق (ع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 2، شماره: 3
15 جلوه های چند زبانی در رمان چراغ هارا من خاموش می کنم (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 2
16 خطاهای ترجمه در باهم آیی های قرآنی با تکیه بر دیدگاه های نیو مارکت، بیکر و لارسون (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 7، شماره: 16
17 رئالیسم در سبک بنیانگذاران داستان نویسی عربی و فارسی (محمود تیمور و محمد علی جمال زاده) (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 3
18 رویکرد عرفانی به داستان حضرت یوسف(ع) در تفاسیر عرفانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 2، شماره: 3
19 زبان شناسی متن و انطباق الگوی انسجام با زبان عربی در دیدگاه صاحب نظران معاصر عرب (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 5
20 سبک شناسی گفته های داستانی در رمان الصبار سحر خلیفه (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 5، شماره: 2
21 عناصر ادبی و هنری در داستان یوسف (ع) از نگاه سید قطب (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 1، شماره: 1
22 محمد غنیمی هلال و جایگاه او در ادبیات تطبیقی عربی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 1، شماره: 4
23 مکان، زمان، رویا و شخصیت در سوره یوسف (ع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 3، شماره: 2
24 نظریه ادب اسلامی معاصر درآینه نقد و بررسی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 جامعه شناسی ادبی جنبش های معاصر عربی براساس رویکرد شکل دهی در شعر احمد مطر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن