عباسعلی آهنگر

 عباسعلی آهنگر دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان- ایران

عباسعلی آهنگر

Abas ali Ahangar

دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان- ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اختلالات نوایی در بیماران زبان پریش بروکای فارسی زبان: تولید (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 6
2 اسم صفت ها در زبان فارسی: رویکردی برون اسکلتی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 12، شماره: 35
3 اطلس آوایی کوهبنان؛ رسم نخستین اطلس گویشی استان کرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 9، شماره: 16
4 بازنمایی وضعیت شناختی ارجاع در گفتمان روایی کودکان با اختلال اتیسم فارسی زبان براساس سلسله مراتب مفروض بودگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 9، شماره: 35
5 بررسی تاثیر موقعیت ارتباطی بر انتخاب راه بردهای ادب .عباسعلی آهنگر/بتول اشرفی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 6، شماره: 11
6 بررسی تعدادی از صورت های واکه ای زبان فارسی در بخش های کوهبنان و خرمدشت در استان کرمان عباسعلی آهنگر[1] یدالله پرمون[2] حامد مولایی کوهبنانی[3] (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 8، شماره: 19
7 بررسی زمینه سازی نمود و صیغه فعل در گفتمان روایی کودکان فارسی زبان (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 1
8 بررسی متون توصیه ای در گفتمان پزشکی فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 11، شماره: 32
9 بررسی مقایسه ای درک روابط واژگانی در گفتمان روایی بین دانش آموزان عادی و سندرم داون آموزش پذیر فارسی زبان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 28
10 بررسی مقوله های تصریفی اسم در بلوچی سرحدی گرنچین (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 9، شماره: 25
11 بررسی نحوی-معنایی پیرااضافه های زبان کردی(گویش سورانی) بر پایه نحو ذره بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 10، شماره: 26
12 بررسی و تحلیل گونه های هنجارگریزی در غزل های امیرحسن سجزی دهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 9، شماره: 32
13 تاثیر متغیرهای اجتماعی بر کاربرد متغیرهای زبانی فارسی در نهبندان: ساخت هجا، عناصر ساخت­واژی و نحوی.عباسعلی آهنگر /محبوبه شاهسوار (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 6، شماره: 13
14 درک منحنی های آهنگ در بیماران فارسی زبان مبتلا به زبان پریشی بروکا- رستمی/ آهنگر/ ساسان نژاد/میکده (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 9، شماره: 22
15 مولفه های جامعه شناختی داستان بهرام گور و شنگل هند در شاهنامه فردوسی (بر اساس الگوی گفتمان شناسی انتقادی ون لیوون) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 10، شماره: 34
16 نشانگرهای تعدیل در کنفرانس های مطبوعاتی سیاسی رئیس جمهور دوره دهم (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر جنسیت بر درک روابط معنایی کودکان عادی در مقایسه با کودکان کمتوان ذهنی آموزش پذیر فارسی زبان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کودکان استثنایی از منظر روانشناسی تربیتی، علوم شناختی و آسیب شناختی
2 بررسی درک شمول معنایی در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر در مقایسه با کودکان عادی فارسی زبان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
3 بررسی مقایسه ای مقوله های تصریفی شمار و معرفگی اسم در گفتار کودکان عادی و سندرم داون با سن عقلی 4 تا 7 سال فارسی زبان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مطالعات زبان انگلیسی