محمدحسین پناهی

 محمدحسین پناهی استاد-دانشگاه علامه طباطبائی

محمدحسین پناهی

Mohamad Hossein Panahi

استاد-دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر انقلاب اسلامی ایران در نظریه های فرایند جنبش انقلابی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 13، شماره: 36
2 اثر انقلاب اسلامی ایران در نظریه های وقع انقلابات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 8، شماره: 21
3 اثر میزان دینداری بر اعتماد سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 14، شماره: 37
4 اثر ویژگی های فردی بر مشارکت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 11، شماره: 26
5 انقلاب اسلامی و انقلاب در نظریه ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 15، شماره: 43
6 بررسی ابعاد و رابطه فناوری های اطلاعات و ارتباطات با سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 1، شماره: 3
7 تاثیر وسایل ارتباط جمعی بر مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 12، شماره: 29
8 تحولات نهاد حکمروایی محلی و منطقه ای در ایران از قاجار تاکنون مطالعه موردی: بیخه جات فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 21، شماره: 65
9 توسعه فرهنگی ضرورت توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 6، شماره: 22
10 دریافت زنان روستایی از سریال های تلویزیونی: مورد زنان روستایی میانکوه شرقی پلدختر و سریال گذر از رنج ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 25، شماره: 83
11 رابطه تصور باز بودن ساختاری با گرایش به گروه های مرجع غیربومی: مقایسه ای بین محیط های واقعی و مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 14، شماره: 39
12 سلامت خانواده و عوامل اجتماعی موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 19، شماره: 58
13 شکاف نسلی موجود در ایران و اثر تحصیلات بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 11، شماره: 27
14 ضرورت ارزیابی علمی برنامه های توسعه و وضعیت آن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 2، شماره: 3
15 فرهنگ سیاسی و عوامل اجتماعی آن: مطالعه موردی استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 17، شماره: 51
16 فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 22، شماره: 68
17 گرایش به دموکراسی و عوامل اجتماعی موثر بر آن در بین شهروندان تهرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 4، شماره: 13
18 مصرف اینترنت و اثر آن در روابط همسران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 23، شماره: 72
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر زهکشی بر پایدارسازی دیوارههای نهایی معدن گلگهر برمبنای قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
2 پیشبینی مقاومت فشاری تک محوره تودهسنگ با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، مورد مطالعاتی: معدن سنگ آهن گلگهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
3 تاثیر امتداد و جهت شیب کانسار بر مقدار خرج ویژه انفجاری مطالعه موردی: معدن زیرزمینی سرب و روی انگوران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
4 تعیین توزیعهای آماری حاکم بر ویژگیهای ناپیوستگی ها با استفاده ازنرمافزار @Risk مورد مطالعاتی: معدن شماره 1 گل گهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
5 فراتحلیل پژوهش های انجام شده در خصوص نقش عوامل مؤثر بر بسیج همگرایانه اقوام (دریافت مقاله) همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
6 مقایسه ناپیوستگیهای برداشت شده از گمانه های جهت دار با استفاده از نرم افزارMATLAB : مطالعه موردی معدن شماره 1 گل گهر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
7 نقش پتانسیل های طبیعی و انسانی در توسعه پایدار مناطق روستایی مورد مطالعه:شهرستان سروآباد، استان کردستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
8 نقش صنایع دستی در توسعه پایدار روستایی مطالعه موردی؛ بخش اورامان، شهرستان سروآباد ،استان کردستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
9 وضعیت موجود مطلوب شهروندی اجتماعی در تهران و راهکارهای ارتقای آن (دریافت مقاله) جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه ۲ شهر تهران