محمد سیفی

 محمد سیفی استادیار، دانشگاه اراک

محمد سیفی

Mohamad Seifi

استادیار، دانشگاه اراک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر برنامه فلسفه برای کودکان (فبک) بر نگرش اخلاقی دانش آموزان و تبیین مولفه های آن ازمنظر قرآن (دریافت مقاله) پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 27، شماره: 43
2 تبیین جایگاه ادراک زیباشناسانه در تعالی ذهنی یادگیرندگان و ارائه الگویی مفهومی برای برنامه درسی هنر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 14، شماره: 55
3 تبیین علل شکاف بین نظر و عمل تربیت هنری در دوره اول متوسطه براساس عناصر برنامه درسی کلاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 3، شماره: 8
4 تحلیل محتوای کتاب های درسی شیمی دوره متوسطه دوم براساس مولفه های اقتصاد مقاومتی : روش آنتروپی شانون (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 2
5 تدوین بسته آموزشی تفکر انتقادی براساس داستان ها و تمثیل های قرآن کریم برای دوره کارشناسی (دریافت مقاله) پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 27، شماره: 45
6 شناسایی اهداف برنامه درسی شیمی در راستای اقتصاد مقاومتی با استفاده از تکنیک دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 13، شماره: 49
7 میزان توجه به مهارت های تفکر انتقادی درکتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 2، شماره: 6
8 نقش نگرش مذهبی در اثربخشی شادکامی به روش فوردایس در زندگی بانوان کارکنان منطقه ویژه اقتصادی پارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی دوره: 24، شماره: 116
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش شادکامی به شیوه فوردایس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
2 احساس مسئولیت معلمی در تعلیم و تربیت اسلامی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
3 ارزیابی مدیران دوره ی متوسطه شاخه کاردانش شهرستان مهاباد بر مبنای مؤلفه های کارآفرینی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
4 بررسی الگوی غذایی مصرفی دانش آموزان دچاراختلال یادگیری مراجعه کننده به مراکز مشکلات یادگیری شهراراک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
5 بررسی بافت شهری و اقلیمی شهر گرگان با شهر آدلاید (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
6 بررسی رضایت شغلی معلمان با میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان از دیدگاه معلمان ابتدایی ناحیه 1 کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران
7 بررسی روشهای ثبت تصاویرپزشکی و کاربردهای آن درپزشکی مدرن (دریافت مقاله) دومین همایش کامپیوتر، برق و فناوری اطلاعات
8 بررسی کارایی ازتوباکتر و میکوریزا تحت تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر روی برخی صفات مورفولوژیکی و کیفی ذرت علوفه ای KSC704 در استان مرکزی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
9 بررسی و ارزیابی دانش آموزان دوره ی متوسطه شاخه کاردانش شهرستان مهاباد بر مبنای مؤلفه های کارآفرینی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار
10 بینش و مشکلات مدیریت دانش استراتژیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نگرش های نوین در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
11 پیشبینی اثربخشی سازمانی مدارس دوره ابتدایی از مؤلفه ذهنیت فلسفی مدیران آموزشی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
12 تشخیص هوشمند زمین خوردگی سالمندان با استفاه از سیستم استنتاج فازی و رو تخمین حرکت بر مبنای تصاویر ویدئویی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
13 تعیین کارایی میکوریزا و ازتوباکتر تحت تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزا عملکرد ذرت علوفه ای KSC704 در استان مرکزی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 جایگاه فناوری اطلاعات در آموزش (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
15 رابطه تفکر انتقادی با عملکرد خانواده وسلامت دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
16 سیستم تشخیص حضور انسان براساس نوع رفتار با استفاده از تکنولوژی بی سیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
17 گشت و گذاری بر تحلیل امنیت در شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
18 مدلسازی فرآیند نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون همزمانSND)در راکتور بیوفیلمی بسترسیال (دریافت مقاله) همایش انرژی و محیط زیست
19 مطالعه پارامتریک میراگرهای جرمی تنظیم شده اصطکاکی غیر فعال در سازه های در معرض زلزله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
20 مطالعه پارامتریک میراگرهای جرمی تنظیم شده اصطکاکی غیر فعال در سازه های در معرض زلزله با در نظر گرفتن اندرکنش خاک- سازه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران،معماری
21 مقایسه اثربخشی آموزش الکترونیکی پروژه محور و غیر پروژه محور بر رشدخودکارآمدی کارآفرینانه دانشجویان مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اراک (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی برنامه ریزی و تحول نظام آموزشی
22 مقایسه ذهنیت فلسفی مدیران آموزشی با معلمان در مدارس دوره ابتدایی و عوامل مؤثر بر آن (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه