دکتر علی اکبر ارجمندنیا

دکتر علی اکبر ارجمندنیا دانشیار دانشگاه تهران

دکتر علی اکبر ارجمندنیا

Dr. Aliakbar Arjmandnia

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی برنامه اوقات فراغت عرش بر حافظه کاری، ظرفیت شناختی و مهارت های ارتباطی دانش آموزان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 8، شماره: 30
2 اثربخشی رویکرد مولفه های پنجگانه بر مشکلات رفتاری نوجوانان دارای اختلال طیف اوتیسم: پژوهش مورد منفرد (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 13، شماره: 4
3 بررسی تاثیر بازیهای شناختی بر انعطاف شناختی کودکان دارای اختلال ریاضی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 6، شماره: 2
4 بررسی رابطه پردازش دیداری فضایی و حافظه فعال با خلاقیت و اضطراب ریاضی : نقش میانجی گری خودکارآمدی ریاضی و هوش اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 4
5 بررسی رابطه کارکرد اجرایی با انگیزش و رغبت های شغلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 1، شماره: 2
6 تاثیر طرح آموزشی رحمت در میزان رضایت زناشویی زنان خانه دار (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 4، شماره: 6
7 مقایسه رضایت زناشویی و حمایت اجتماعی ادراک شده در مادران با و بدون ازدواج خویشاوندی دارای کودکان استثنایی و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 9، شماره: 34
8 نقش حافظه فعال در عملکرد کارکردهای اجرایی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 رابطه ویژگی های شخصیتی و کمالگرایی با انگاره پردازی خودکشی در بیماران افسرده شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
2 اثربخشی آموزش گروه برنامه والد گری مثبت در سلامت روان مادران دارای کودک مبتلا به اختلاف زون کنشی/نقص توجه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
3 اثربخشی درمان شناختی- رفتاری در کاهش پرخاشگری کلامی، پرخاشگری جسمانی، خشم خشونت و پرخاشگری کلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
4 اثربخشی درمان شناختی- رفتاری در کاهش پرخاشگری کلامی، پرخاشگری جسمانی، خشم و پرخاشگری کلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی
5 بررسی رابطه ادراک برابری با رضایت شغلی در کارکنان شرکت برق منطقه ای باختر استان مرکزی (دریافت مقاله) همایش سلامت روانشناختی
6 بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با مقیاس های بهزیستی ذهنیدربین مادران دارای کودکان استثنایی و عادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
7 بررسی رابطه کارکرد اجرایی با انگیزش و رغبت های شغلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
8 بررسی روش دلفین درمانی در بهبود تماس چشمی در کودکان با اختلال طیف اوتیسم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
9 بررسی و مقایسه پنج عامل بزرگ شخصیت و فرایندهای ارزیابی شناختی در والدین دارای کودکان استثنایی و عادی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
10 تأثیر آموزش آگاهی واج شناختی بر عملکرد حلقه واج شناختیحافظه فعال دانشآموزان با مشکلات نوشتن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی
11 رابطه حمایت اجتماعی و نماز جماعت با سلامت: یک مقاله مروری (دریافت مقاله) کنگره ملی نماز و سلامت روان
12 رابطه سبک های مقابله ای با مقیاس های بهزیستی ذهنی دربین مادران دارای کودکان استثنایی و عادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
13 رابطه ویژگی های شخصیتی با انگاره پردازی خودکشی در بیماران افسرده شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
14 مقایسه نگرش پدران و مادران دانش آموزان کم شنوا و عادی نسبت به اثر بخشی آموزش تلفیقی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان
15 مقایسه نگرش پدران و مادران دانش آموزان کم شنوا و عادی نسبت به اثربخشی آموزش تلفیقی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان