علیرضا محدثی زرندی

 علیرضا محدثی زرندی دانشیار دانشگاه پیام نور کرمان، ایران

علیرضا محدثی زرندی

Alireza Mohadesi Zarandi

دانشیار دانشگاه پیام نور کرمان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.