مهدی اسماعیل زاده

 مهدی اسماعیل زاده دبیر مرکز نشر و تحقیقات علمی پیشرفته ایران

مهدی اسماعیل زاده

Mehdi Esmaiilzadeh

دبیر مرکز نشر و تحقیقات علمی پیشرفته ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی آشوب اتلافی در ابرشبکه های نیمرسانا (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 8، شماره: 1
2 بررسی مسیرهای الکترون در لیزر الکترون آزاد با میدان ویگلر مارپیچی واقعی و کانال یونی راهنما (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 4، شماره: 3
3 جایگزیدگی الکترون و گذارفاز فلز عایق در زنجیر یک بعدی اتمها (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشوب در لوله های کربنی سه جداره (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
2 اثر ناخالصی مغناطیسی برخواص الکترونی نانوحلقه کوانتمی بیضی شکل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
3 اثر نقص ساختاری بر خواص الکترونی نقاط کوانتومی دوبعدی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
4 اثر نقص های توپولوژیک دررفتگی پیچشی و خمیدگی بر خواص الکترونی نانوحلقه های کوانتومی (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و فناوری نانو
5 ارزیابی رشد و سلامت بر اساس میانگین فاکتورهای بیومتریک و شاخصهای آنتروپومتریک جمجمه و صورت (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
6 ارزیابی قابلیت اطمینان شینه بندی های مختلف در پست های فشار قوی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
7 انواع تالاب های مصنوعی تصفیه فاضلاب و مقایسه کردن آنها با یکدیگر (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد
8 بررسی اثرات پراکندگی اسپینی بر جریان مانا در یک حلقه کوانتومی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
9 بررسی دلایل عدم استفاده از طب سنتی توسط پرستاران در بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
10 بررسی فن آوری های تولیدات پراکنده تجدید پذیر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
11 برهمکنش کولنی الکترونها در نانوحلقه های کوانتومی دوگانه هم مرکز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نانو مواد ونانوتکنولوژی
12 تحلیل پایداری تونل شماره 2 انحراف آب سد صفا با مقایسه نتایج حاصل از روش های عددی و تجربی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
13 ترابرد آشوبی الکترون در تک مینی باند ابرشبکه (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
14 تشخیص عیب های مکانیکی با استفاده از دوربین ترموگرافی مورد کاوی در پتروشیمی بو علی سینا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی
15 تعیین محدوده های پریودیک حرکت حامل در ابرشبکه های نیمرسانا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماده چگال
16 جایگزیدگی الکترون در نانوحلقههای کوانتومی سه گانه هم مرکز (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی
17 جستاری در مفاهیم و دیدگاه های حقوق شهروندی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
18 ساخت و مشخصه یابی نانو لوله های کربنی دوپ شذه با کبالت (دریافت مقاله) اولین همایش صنایع معدنی
19 شبیه سازی اثرد ما بر خواص الکترونیکی یک نانودیود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
20 طبقه بندی نژادی با استفاده از اندازه های سفالیک و ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
21 کشت بافت و تولید انبوه گیاه آلوئه ورا به روش ریزازدیادی درون شیشه ای (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
22 گذار فاز فلز - عایق در مدل سه تایی زنجیر یک بعدی با همبستگی بلندبرد (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
23 گذار فاز فلز - عایق در یک ابرشبکه نیمه رسانای بی نظم با همبستگی کوتاه برد (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماده چگال
24 مشاهده حلقه های پراش در میدانهای دور و اندازه گیری پاسخهای غیرخطی با استفاده از تغییرات شعاعی در اسید آبی 9 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
25 مطالعه طرح توسعه اراضی پادگان لشکر خراسان از دیدگاه توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
26 مکان یابی تولیدات پراکنده با درنظر گرفتن دیدیگاه های حفاظتی شبکه توزیع (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
27 منابع تولید پراکنده: چالش های حفاظتیف مکان یابی بهینه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
28 نقدی بر نحوه اخذ انواع گواهی در شهرداری مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار