محمدرضا داورپناه

 محمدرضا داورپناه استاد دانشگاه فردوسی مشهد

محمدرضا داورپناه

Mohamad Reza Davar Panah

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر میزان توسعه یافتگی کشورها بر رویت پذیری مقالات هم تالیفی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 2، شماره: 2
2 بررسی تاثیر خطاهای نظام مند موجود در طبقه بندی موضوعی آی اس آی بر حجم تولیدات علمی و میزان رویت پذیری رشته ها (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 5، شماره: 2
3 بررسی نیازهای اطلاعاتی حرفه ای و غیر حرفه ای اعضای هییت علمی دانشگاه ها بر مبنای رویکرد تحلیل شناختی کار: مطالعه موردی، دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 6، شماره: 1
4 تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی سرعنوان موضوعی فارسی و مقایسه آن با سرعنوان موضوعی کتابخانه کنگره ، سرعنوان موضوعی سیرز و چکیده نامه کتابداری و اطلاع رسانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 3، شماره: 2
5 تحلیل و مقایسه فهرست سرعنوان های موضوعی فارسی با فهرست سرعنوان های موضوعی کنگره از منظر ویژگی های ساختار زبانی و شبکه ‎معنایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 4، شماره: 1
6 رابطه باورهای معرفتی با رفتار اطلاعاتی دانشجویان (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 4، شماره: 2
7 محاسبه بار اطلاعاتی متون علمی فارسی براساس شاخص آنتروپی نظریه اطلاعات (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 6، شماره: 1
8 نظریه اجتماعی و محیط استفاده از اطلاعات نقش ساختار و کنش در شکل گیری رفتار و الگوی اطلاع یابی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 1، شماره: 1
9 نیاز به شناخت و تاثیر آن بر رفتار اطلاعاتی دانشجویان (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تحلیلی بر تبدیل داده به اطلاعات و دانش (دریافت مقاله) همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
2 رفتار استنادی در حوزه علوم انسانی و چال شهای علم سنجی وژئوپولتیک اطلاعات (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی