دکتر امید طبیب زاده

دکتر امید طبیب زاده استاد- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر امید طبیب زاده

Dr. Omid Tabibzadeh

استاد- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابوالحسن نجفی، موسس زبان شناسی ایرانی در حوزه وزن شعر فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 11، شماره: 21
2 از ونوس و آدونیس شکسپیر تا «زهره و منوچهر» ایرج میرزا؛ پژوهشی در ادبیات تطبیقی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 12، شماره: 1
3 اشتباهی عجیب و مکرر در توصیف نظام های واجی گویش های ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 17، شماره: 34
4 افزوده های صفت در فارسی در دستور وابستگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 8، شماره: 16
5 انواع تناوب های دوسویه در فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 6، شماره: 10
6 بررسی مجاز در زبان فارسی بر مبنای نظریه ی مفاهیم واژگانی و الگوهای شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 9، شماره: 23
7 پیشنهاد روشی برای استفاده از وزن شعر در مقام کلیدی سبک شناختی مطالعه موردی: بحر رمل مثمن مخبون محذوف (یا مقصور) در قرن ۴ و قرن ۱۴ (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 18، شماره: 35
8 تعامل نحو و واژگان در دستور وابستگی: مطالعه موردی نقش های فعل «شدن» در زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 4، شماره: 6
9 ساخت وزنی در شعر عروضی فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 6، شماره: 11
10 ساخت وزنی و تکیه واژه در فارسی؛ پژوهشی بر اساس نظریه تکیه وزنی (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 1، شماره: 1
11 نظریه تکیه وزنی، بروس هیز، اصول و مطالعات موردی، انتشارات دانشگاه شیکاگو، ۴۵۵ صفحه (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 6، شماره: 11
12 نقد و بررسی کتاب جامع زبان شناسی فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 14، شماره: 28
13 وزن شعر در اشعار یازده هجایی شهرضایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 1، شماره: 1
14 وزن و قافیه، دو معیار برای تعیین قدمت اشعار شفاهی: مطالعه موردی در وزن و قافیه کلامات یارسان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 10، شماره: 20
15 وزن هجایی (ایقاعی) در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 17، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Adaptation of Universal Dependencies to Specific Grammars: The Case of Persian Dependency Grammar (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ودانش