علی خورسندی طاسکوه

 علی خورسندی طاسکوه استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

علی خورسندی طاسکوه

Ali Khorsandi Taskouh

استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباطات بین دانشگاهی و نقش آن در گسترش همکاری های فرامرزی (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 1، شماره: 2
2 بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی با خلاقیت کارکنان ستادی وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 6، شماره: 3
3 تنوع گونه شناختی در آموزش و پژوهش میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 4
4 چگونگی کاربست قدرت در استقلال دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران: یک تحلیل گفتمان انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 43
5 سیرتحول گونه شناسی پژوهش میان رشته ای: مطالعه ای تاریخی تبارشناسانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 1
6 شرایط بین المللی شدن دانشگاهها با تمرکز بر برنامه ریزی درسی بین فرهنگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 9، شماره: 18
7 طراحی الگوی اصلاح ساختار رویکرد میان رشته ای در حوزه علوم پایه در دانشگاهها با تاکید بر پایداری توسعه ملی:یک مطالعه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 10، شماره: 19
8 میان رشتگی و مسائل آن در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 پداگوژی انتقادی صلح (دریافت مقاله) سومین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران «علوم انسانی و اجتماعی وصلح»
2 تحلیل سیاست انتقادی ؛ حلقه گمشده سیاست پژوهی در سیاست گذاری آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
3 علوم انسانی در ایران و راه های ارتقاء آن (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
4 ناسیاست انبوه سازی دانشگاهی؛ راهکارهای سیاستی برای مقابله با پیامدهای آن (دریافت مقاله) همایش ساماندهی آموزش عالی: سناریوهای پیش رو