رضا تهرانی

 رضا تهرانی دانشیار دانشگاه تهران

رضا تهرانی

Reza Tehrani

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عملکرد سهام طی دوره های زمانی مختلف تحت شرایط عدم قطعیت: رویکرد تحلیل پوششی داده های پنجره ای فازی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 40
2 استفاده از رویکرد اختیار واقعی به منظور بهینه سازی سبد سرمایه گذاری های خطرپذیر (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 41
3 الگوریتم معاملات زوجی پربسامد با استفاده از کنترل کیفیت آماری فازی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 9، شماره: 37
4 انتخاب سبد سهام چند دوره ای با استفاده از گشتاورهای مرتبه بالاتر (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 9، شماره: 37
5 Evaluation of the Effective Factors on Profit Efficiency in Branches of Sina Bank (دریافت مقاله) مجله علمی حسابداری و تحقیقات اقتصاد دوره: 6، شماره: 4
6 Using the Hybrid Model for Credit Scoring (Case Study: Credit Clients of microloans, Bank Refah-Kargeran of Zanjan, Iran) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 12، شماره: 2
7 بررسی تاثیرکوته بینی مدیران برعملکرد مالی آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 8، شماره: 2
8 بررسی رابطه بین بازده حاصل از استراتژی شتاب و نقدشوندگی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 1، شماره: 2
9 بررسی رابطه بین ریسک نقدشوندگی وریسک بازار با بازده سهام رشدی و ارزشی بارویکرد مدل AHP در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 6، شماره: 23
10 بررسی سرریز تلاطم بازده شاخص قیمت نفت برنت بر بازده شاخص های کل وصنایع مرتبط با قیمت نفت در بازارهای مالی ایران و آمریکا با استفاده از مدل MGARCH (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 6، شماره: 21
11 بررسی نقش ویژگی های مدیریت بر ریسک ریزش قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 7، شماره: 4
12 پرتفلیو بهینه فاستر-هارت (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 39
13 پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی الگوریتم های فراابتکاری، هوش مصنوعی و معادله پارامتریک موجک (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 9، شماره: 35
14 تاثیر تصاحب شرکت ها بر محدودیت های مالی شرکت های هدف (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 7، شماره: 27
15 شناسایی رفتارهای معاملاتی و ریسک معامله گران اخلالگر در بازار سهام ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 6، شماره: 3
16 عملکرد سرمایه فکری و نوع ساختار مالکیت (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 2، شماره: 3
17 معرفی روش های بیمه سرمایه گذاری های مالی و امکان سنجی فقهی کاربرد آن ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 1، شماره: 1
18 مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 4، شماره: 13
19 مقایسه عملکرد مدل پنج عاملی فاما و فرنچ و انواع رویکرد های شبکه عصبی و عصبی فازی در پیش بینی قیمت سهام (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 39
20 مقایسه عملکرد مدل های مختلف در خصوص پیش بینی نوسان بازده بورس اوراق بهادار تهران و تحلیل تاثیر برخی عوامل بر رفتار نوسان بازده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 40
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابزارهای مدیریت نوین در ارزیابی عملکرد شرکتهای بورس و اوراق بهادار تهران طراحی مدل با استفاده از روشTOPSIS و تحلیل حساسیت (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
2 ارزیابی بازدهی شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 84-80 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
3 ارزیابی تأثیر سیست مهای مدیریت کیفیت مبتنی برایزو 9000 بر عملکرد مالی شرک تهای بورس (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
4 ارزیابی ریسک های محیطی قراردادهای سرمایه گذاری پروژه های بالادستی نفت و گاز ایران با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
5 ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفلیو با رویکرد تفکر سیستمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
6 الگوسازی و پیش بینی نوسانات شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از الگوهای واریانس ناهمسان شرطی خود رگرسیو (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
7 انتخاب و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با رویکرد میانگین واریانس برنامه ریزی آرمانی تصادفی در بازار اوراق بورس تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
8 اوراق بهادار سایدکار (Sidecars)، ابزاری نوین برای تأمین مالی شرکت های بیمه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران
9 بررسی ارتباط بین رشد شرکت با رشد سود سالهای آتی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
10 بررسی ارتباط بین طول دوران تصدی مدیران ارشد با رشد سود سال های آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
11 بررسی استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل الماس در سازمان مدیریت و برنامه ریزیاستان خوزستان با استفاده از ماتریس SWOT (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
12 بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیران براحتمال سقوط ریزش قیمت سهام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
13 بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت بر رابطه بین بازده حقوق صاحبان سهام با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
14 بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و ابعاد آن بر عملکرد مالی شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
15 بررسی تاثیر سرمایه گذاری بیش ازواقع براحتمال سقوط ریزش قیمت سهام درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
16 بررسی تاثیر مدیریت سود بر پایداری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
17 بررسی تأثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
18 بررسی تفاوت رابطه بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد مبتنی بر حسابداری و مبتنی بر بازار شرکت های عضو بورس اوراق بهادار (رویکرد رگرسیون کوانتایل) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
19 بررسی رابطه بین ریسک های نقدینگی و اعتباری باعملکردبانکهای دولتی و خصوصی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
20 بررسی رابطه بین نوآوری و گرایش بازار و رضایت مندی مشتریان درشرکت های بیمه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
21 بررسی رابطه پاداش هیئت مدیره و عملکرد مبتنی بر حسابداری و بازار شرکت در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
22 بررسی رابطه متنوع سازی پرتفوی و نوسان درآمد در بانکهای تجاری ایران (خصوصی و دولتی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
23 بررسی رابطه متنوع سازی پرتفوی و نوسان درآمد در بانکهای تجاری ایران خصوصی و دولتی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
24 بررسی رابطه ی ریسک نامطلوب و ضریب P/E با سهام شناور آزاد در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
25 بررسی عملکرد بلند مدت استراتژی های معکوس خرید و فروش سهام دربورس اوراق بهاداری تهران (1379-1389) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
26 بررسی عوامل موثر بر ضریب P/E با توجه به نوع صنعت (نرخ رشد و درصد سود پرداختی) در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
27 بررسی نقش رشد شرکت بر رابطه بین راهبری شرکت و معیار سود انباشته به کل داراییهای شرکتهای درحال رشد بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
28 بررسی نقش سودآوری شرکت بر رابطه بین ساز و کار نظام راهبری و معیار سود انباشته به کل دارایی ها، در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش ملی نقش مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در اقتصاد مقاومتی
29 بررسی واکنش بازار سهام تهران به انتشار اطلاعات شرکتها (دریافت مقاله) همایش ملی نقش شفافیت اطلاعات حسابداری در حل بحرانهای مالی کنونی
30 به کار گیری روش دینامیکی در تحلیل ساختار سرمایه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
31 بهترین روش معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازارسرمایه ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
32 بهینه سازی پرتفوی با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره ارزش در معرض خطر شرطی (CVAR)، و تحلیل سلسه مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
33 تاثیر اطلاعات مالی برتصمیم گیری مدیران مدارس (مطالعه موردی: مدیران مدارس دولتی شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
34 تاثیر مدیریت ریسک اعتباری و کفایت سرمایه بر عملکرد مالی بانکهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
35 تاثیر مدیریت سود فزاینده و مدیریت سود کاهنده بر کیفیت اقلام تعهدی سود شرکت ها (مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
36 تأثیر ساختار هیات مدیره بر سیاستهای جسورانه مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
37 تحلیل تاثیر سرمایه گذاری فکری و سرمایه مالی بر خلق ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
38 چگونگی محاسبه هزینه سرمایه با استفاده از مدل های برگرفته از بازار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
39 درس آموخته های بحران مالی جهانی برای نظام مالی ایران و جهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران
40 رتب هبند یوتشکیل پرتفلی وشاخصی از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران براساس مدلTOPSIS ، AHP (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
41 سازوکار ارزیابی نسبت های وبررسی اهمیت شاخص های مالی درتشکیل سبد شاخصی وبخشی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
42 شکست ساختاری، مدلسازی و پیش بینی نوسانات بازده سهام توسط مدل های GARCH (نمونه موردی: بازار بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
43 شناسایی و تبیین عوامل و فاکتورهای تاثیرگذار بر سرعت تعدیل سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تعیین شدت رابطه بین متوسط عایدی و سرعت تعدیل سود تقسیمی در صنعت سیمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
44 شناسایی و تبیین عوامل و فاکتورهایتاثیر گذار برسرعت تعدیل سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تعیین شدت رابطه بین متوسط عایدی و سرعت تعدیل سود تقسیمی در صنعت سیمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
45 محافظه کاری ،کیفیت سود و قیمت سهام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
46 محافظه کاری ،کیفیت سود و قیمت سهام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
47 مدل تلفیق ارزش و ریسک در فاز ساخت پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
48 مدلسازی همبستگی پویا میان قیمت نفت خام و قیمت سهام شرکت های پتروشیمی و پالایشی (کاربردی از DCC-MGARCH) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
49 مروری بر تورم، نااطمینانی تورم و پیامدهای اقتصادی آنها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
50 مطالعه تاثیر اندازه شرکت بررابطه بین استقلال اعضای هییت مدیره (از نظر عدم تصدی همزمان پست عاملیت و ریاست هییت مدیره) و چرخه حیات شرکتهای بالغ در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
51 موردکاوی ارزیابی پرتفوی پروژههای تحقیق و توسعه بر اساس رویکرد مدل اختیار معامله واقعی فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
52 نظام سنجش اعتبار و جایگاه آن در بهبود نظام تامین مالی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران