ابراهیم برزگر

 ابراهیم برزگر استاد علومی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

ابراهیم برزگر

Ebrahim Barzegar

استاد علومی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابن رشد و دانش سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 3، شماره: 11
2 استعاره صراط در اندیشه سیاسی ابن تیمیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 1، شماره: 3
3 الگوی کشورداری در سیاست نامه ها مطالعه موردی : تاریخ بیهقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 6، شماره: 23
4 اندیشه سیاسی فارابی و روش جستاری اسپریگنز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 8، شماره: 21
5 انقلاب اسلامی و تمدن سازی؛ نقشه راه، مسیر رفته و مسیر باقیمانده (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 4، شماره: 14
6 بررسی نسبت اسلام و مدرنیته در اندیشه ‌سیاسی محمد نخشب (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 8، شماره: 1
7 پیش بینی تاثیرات انقلاب اسلامی ایران بر خاورمیانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 5، شماره: 9
8 تاریخچه چیستی و فلسفه پیدایی علوم میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 1
9 تبیین اندیشه های حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) پیرامون نفوذ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 8، شماره: 33
10 جهانی شدن، هویت و فقه سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 6، شماره: 10
11 چالش های توسعه سیاسی در عربستان سعودی در دوران بن سلمان با تاکید بر مدل برنارد کریک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 17، شماره: 4
12 چهارچوبی مفهومی برای فهم تحولات سیاسی مصر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 9، شماره: 22
13 ساختار فهم اندیشه سیاسی اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 6، شماره: 12
14 شاخص های مطلوب سبک زندگی کارگزاران نظام مردم سالار دینی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 4، شماره: 16
15 شباهت های اندیشه سیاسی وهابیون و تکفیریون داعش (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 5، شماره: 19
16 عدالت اجتماعی در آرای آیت الله جوادی آملی از منظر وظیفه گرایی و نتیجه گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 5، شماره: 18
17 علوم سیاسی پروژه ای میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 1
18 عوامل موثر در تاثیرات فراملی انقلاب اسلامی ایران؛ چارچوب مفهومی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 15، شماره: 43
19 گزاره های دینی و بومی سازی مبنایی در علوم انسانی و سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 12، شماره: 29
20 مجرای فهم تکفیری ها: مشابهت های تکفیری ها و خوارج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 2، شماره: 7
21 مزاحمت ساختارهای بین المللی در تحقق الگوی پیشرفت اسلامی-ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 5، شماره: 19
22 مساله فلسطین در اندیشه سیاسی اسلام معاصر و روش جستاری اسپریگنز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 6، شماره: 12
23 مطالعه تطبیقی اندیشه سیاسی شیعه و داعش (دریافت مقاله) پژوهشنامه کلام تطبیقی شیعه دوره: 1، شماره: 1
24 مفهوم غایت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 4، شماره: 6
25 نظریه پخش و بازتاب انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 5، شماره: 8
26 نقد و بررسی سیاست گذاری دولتی در ایران بر اساس الگوی تحلیلی اسنلن (مطالعه ی موردی طرح توزیع سهام عدالت) (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 3، شماره: 12
27 نقش ولایت و رهبری در ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران(مطالعه موردی رهبری امام خامنه ای (مد ظله العالی)) (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 9، شماره: 30
28 نقش ولایت و رهبری در ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران(مطالعه موردی رهبری امام خامنه ای (مد ظله العالی)) (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 9، شماره: 30
29 هندسه قدرت متعالی رویکرد فلسفی سیاسی دفاعی متعالی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 3، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تبیین اندیشه های مقام معظم رهبری پیرامون نفوذ (دریافت مقاله) چهارمین همایش تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای (مدظله العالی)