دکتر حسین هرسیج

دکتر حسین هرسیج دانشیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

دکتر حسین هرسیج

Dr. hossein harsij

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الزامات و ضرورت های هستی شناسی نظریه پردازی بومی در علوم اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 17، شماره: 57
2 الگوی امنیت مشاع: طرحی متفاوت برای یک رژیم امنیتی موفق در خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 15، شماره: 59
3 الگوی شکل گیری جنبش های اعتراضی با تاکید بر نقش شبکه های اجتماعی مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 34، شماره: 3
4 بررسی تاثیرات مصرف رسانه ای بر هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 3
5 بررسی رابطه فضای مجازی با مشارکت سیاسی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 4
6 بررسی رابطه مشارکت سیاسی و احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان اصفهانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 1، شماره: 2
7 بررسی رابطه مصرف رسانه ای با مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 19، شماره: 70
8 بررسی رابطه مصرف رسانه ای و آگاهی سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 21، شماره: 79
9 بررسی روش شناسی امیل دورکیم از منظر پیتر وینچ در مطالعه پدیده های اجتماعی (دریافت مقاله) مجله دانش سیاسی و بین المللی دوره: 2، شماره: 2
10 بررسی و نقد هرمنوتیک فلسفی گادامر از دیدگاه هرمنوتیک انتقادی هابرماس (دریافت مقاله) مجله دانش سیاسی و بین المللی دوره: 1، شماره: 1
11 پس رانش: تحلیلی بر پیامدهای امنیتی افول داعش در کشورهای حامی و موسس (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 30، شماره: 117
12 تبیین تاثیر جهانی شدن بر سطح فساد سیاسی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 12، شماره: 47
13 تبیین دموکراسی رایزنانه در اندیشههای فلسفی هابرماس (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 6، شماره: 23
14 تبیین مفهوم و مولفه های استقلال فرهنگی در اندیشه ی سیاسی امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 20، شماره: 77
15 تبیین نقش طبقه متوسط جدید جامعه در فرآیند گذار به دموکراسی؛مطالعه تطبیقی مصر و بحرین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 9، شماره: 1
16 تجزیه و تحلیل الگوی قدرت نرم در خاورمیانه: مطالعه موردی عربستان سعودی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 8، شماره: 1
17 تجزیه و تحلیل جنبش وال استریت بر اساس نظریه هابرماس (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 4، شماره: 10
18 تجزیه و تحلیل گفتمان علم گرایانه مهدی بازرگان (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 7، شماره: 3
19 تجزیه و تحلیل نقش بازیهای رایانه ای در ارتقای قدرت نرم آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 10، شماره: 35
20 تجزیه وتحلیل تطبیقی قدرت نرم ایران و ترکیه در قبال بحران سوریه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام دوره: 5، شماره: 2
21 تحلیلی بر انقلاب مصر از منظر جنبش های اجتماعی جدید و تله بنیانگذار (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 8، شماره: 24
22 روابط کشورهای عرب منطقه‎ی خلیج فارس و ایران از منظر منطقه‎گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 22، شماره: 88
23 سوژگی طبقه متوسط جدید در فرآیند تغییر سیاسی؛ مطالعه تطبیقی عربستان و عراق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 9، شماره: 35
24 طراحی سناریوهای آینده فرهنگ سیاسی در ایران (۱۴۰۲-۱۴۱۲) (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 8، شماره: 2
25 طراحی مدل هویت زدایی و هویت زایی نوین در ایران ۱۴۱۰ (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 11، شماره: 2
26 مدل چرخش فرهنگی در جامعه شناسی سیاسی ایران در دو دهه اخیر (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 15، شماره: 2
27 مطالعه مقایسه ای بحران ازخودبیگانگی در اندیشه های «امام خمینی، آیت الله سید محمدباقر صدر، دکتر شریعی» (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 1
28 معرفت شناسی؛ چارچوبی برای فهم اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 7، شماره: 26
29 مقایسه میزان قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 5، شماره: 10
30 نقش طبقه متوسط جدید در انقلاب ۲۰۱۱ مصر (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست جهانی دوره: 4، شماره: 2
31 نقش قدرت مدنی در سیاست خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 9، شماره: 22
32 هویتهای پلورال عالم پستمدرن ثمره سیاست قدرتمدار مدرن (دریافت مقاله) دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 انگیزه ها و فرصت های ارتش مصر در کودتا علیه دولت مرسی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران
2 تجزیه و تحلیل مقایسه ای میزان قدرت نرم افزاری ایران و آمریکا در خاورمیانه (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان