دکتر سهیلا صادقی فسائی

دکتر سهیلا صادقی فسائی استاد دانشکده علوم اجتماعی، گروه جامعه شناسی، دانشگاه تهران

دکتر سهیلا صادقی فسائی

Dr. Soheila Sadeghi Fasaei

استاد دانشکده علوم اجتماعی، گروه جامعه شناسی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزار جنسی در محیط کار تهدیدی بر امنیت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 7، شماره: 2
2 ابعاد شکاف جنسیتی و میزان تحقق کاهش آن در برنامه سوم توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 5، شماره: 2
3 احساس ناامنی در تجربه زنانه از زندگی روزمره (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 6، شماره: 1
4 ارائه یک الگوی مفهومی برای مسائل و انحرافات اجتماعی و راه حلهای کاهش آن در عسلویه (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 7، شماره: 2
5 ارزیابی پیامدهای اجتماعی برنامه های پیشگیری از جرم در فضاهای عمومی شهری (نمونه موردی: پدیده اراذل و اوباش) (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 3، شماره: 2
6 الگوی توانمندسازی افراد کارتن خواب با رویکرد مددکاری اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مددکاری اجتماعی دوره: 8، شماره: 4
7 بازتعریف «خود» و ساخت هویت در میان زنان پس از طلاق (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 4، شماره: 7
8 بازگشت به خانه : مطالعه کیفی خوداشتغالی و کنش کارآفرینانه زنان فارغ التحصیل دانشگاهی . (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 9، شماره: 34
9 بازنمایی روابط خانوادگی در فیلم های اصغر فرهادی با رویکرد آسیب شناختی (چهارشنبه سوری، درباره الی...، و جدایی نادر از سیمین) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره: 9، شماره: 1
10 بازنمایی و تحلیل گفتمان انتقادی لاکانی الگوی خانواده داعش درفضای مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 17، شماره: 35
11 بررسی عوامل جامعه شناختی رضایتمندی زنان از خانه داری (نمونه ی موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 5، شماره: 17
12 بررسی عوامل موثر بر بزه دیدگی زنان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 9، شماره: 1
13 بررسی نشوز زوج و راهکارهای مواجهه با آن (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 10، شماره: 19
14 پیامدهای فاصله در روابط زوجین و استراتژی های مواجهه با آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 12، شماره: 1
15 تبیین حق جنسی زوجین در بستر متون فقهی و حقوقی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 14، شماره: 50
16 تبیین حق جنسی زوجین در بستر متون فقهی و حقوقی DOR:۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۶۴۵۴۹۵۵.۱۳۹۸.۱۴.۵۰.۴.۶ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 14، شماره: 50
17 تجربه تحقیر اجتماعی در زنان مبتلا به اچ آی وی/ایدز (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 7، شماره: 24
18 تجربه زیسته ی سالمندان از سالمندی؛ یک مطالعه پدیدارشناختی مورد مطالعه سالمندان شهرستان اصفهان (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 8، شماره: 30
19 تجربه همسران از فرایند بومی سازی تلفن همراه در زندگی مشترک: مطالعه داده بنیاد در شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 29، شماره: 3
20 تحلیل جامعه شناختی تاثیرات مدرن شدن بر خانواده ایرانی و ضرورت تدوین الگوی ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 5، شماره: 1
21 تحلیل جامعه شناختی روایت زنان از زندان، پس از آزادی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 12، شماره: 3
22 تحلیل جامعهشناختی درک و تصور کنشگران اجتماعی نسبت به جرایم زنان (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 5، شماره: 2
23 تحلیل جنسیتی از تحقیر اجتماعی در روابط بین فردی (مطالعه کیفی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 7، شماره: 15
24 تحلیل جنسیتی از زندگی پس از طلاق: مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 10، شماره: 3
25 تحلیل جنسیتی بازنمایش ساخت خانواده در سریال های تلویزیونی ایرانی (بررسی سریال های گونه خانوادگی سال ۱۳۸۳) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 4، شماره: 3
26 تحلیل جنسیتی فاصله در روابط زوجین: مصادیق و زمینههای شکلگیری (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 11، شماره: 1
27 تحلیل کیفی موانع و محدودیت های سیاست ورزی زنان در مناصب سیاسی (مورد مطالعه: هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 20، شماره: 4
28 تحلیل گفتمان و نقد الگوی خانواده مدرن مدنی در ایران پس از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 10، شماره: 34
29 تحلیل گفتمان و نقد الگوی خانواده مدرن مدنی در ایران پس از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 10، شماره: 34
30 تحلیلی کیفی از جرایم خشن زنان: زمینه ها و انگیزه ها (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 13، شماره: 2
31 تفاوت های جنسیتی در ادغام اجتماعی فناوری های جدید با اوقات فراغت نوجوانان: ترجیح یا تحمیل؟ (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 10، شماره: 1
32 تقابل سنت و مدرنیته؛ کشمکشی گفتمانی در الگوهای بازنمایی (تحلیلی بر شیوه های بازنمایی روابط دختر و پسر در سریال های ایرانی) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 6، شماره: 1
33 جرم: بر ساخته ذهنیت،گفتمان و قدرت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 13، شماره: 33
34 جوانان و موانع ازدواج (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 20، شماره: 51
35 جوانان، خانواده و مدیریت ازدواج (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 18، شماره: 44
36 جوانان، مقدمات ازدواج و راهبردهای ایشان در رو به رو شدن با ازدواج (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 15، شماره: 34
37 خوانش گفتمانی از مناقشات امر جنسی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 12، شماره: 1
38 روایت زنان سالمند از زندگی در دنیای مدرن (دریافت مقاله) دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی دوره: 8، شماره: 15
39 زنان فراتر از نقش های سنتی: بررسی جایگاه زن در کلام امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 4، شماره: 2
40 زندگی پس از زندان؛ چالش های بازسازی برای زنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 6، شماره: 3
41 سنخ شناسی الگوهای بازسازی زندگی پس از طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 15، شماره: 2
42 شرایط نامتعین و راهبردهای جوانان در مدیریت ازدواج (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 14، شماره: 3
43 عشق و ضد عشق در سریال های ایرانی؛ تحلیل نشانه شناختی روابط عاشقانه و روابط مبتنی بر فریب در رسانه ملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 19، شماره: 71
44 عناصر بنیادین پژوهش کیفی در علوم اجتماعی: هستیشناسی، معرفتشناسی، روششناسی و روش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 5، شماره: 2
45 فراتحلیل 4 دهه پژوهش در حوزه مشارکت زنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 14، شماره: 2
46 فراتحلیل پژوهش های بعد از انقلاب اسلامی در موضوع آموزش زنان (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 9، شماره: 33
47 فراتحلیل چهار دهه پژوهش در موضوع اشتغال زنان (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 7، شماره: 2
48 فهم خانه داری در بستر نقش های جنسیتی:مطالعه کیفی در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 23، شماره: 73
49 قربانی شناسی و مطبوعات (تحلیل بازنمایی حوزه قربانی شناسی مرتبط با اخبار حوادث روزنامه همشهری از دیدگاه جامعه شناختی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 13، شماره: 3
50 کلیشه های جنسیتی سریال های تلویزیونی ایرانی سال ۱۳۸۳ (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 3، شماره: 3
51 گونه های وفاداری و رویه های شکل دهی به آن در زندگی زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 29، شماره: 97
52 مبانی روش شناختی پژوهش اسنادی در علوم اجتماعی؛ مورد مطالعه: تاثیرات مدرن شدن بر خانواده ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 8، شماره: 29
53 مساله موازنه قدرت نوجوانان در خانه با توجه به ICTS: سنخ های جدید قدرت و تقویت کنشگری . (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 2، شماره: 7
54 مطالعه تفسیری نقش خانه داری (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 10، شماره: 31
55 مطالعه تفسیری نقش خانه داری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 10، شماره: 31
56 مطالعه جامعه شناختی رابطه مدیریت بدن و ارزش سرمایه جنسی در بین زنان (موردمطالعه: زنان متولد دهه 60 شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 15، شماره: 3
57 مطالعه جامعه شناختی سنخ های طلاق (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 6، شماره: 1
58 مطالعه درک و تفسیر والدین از پدیده ولی آزاری : یک مطالعه داده بنیاد در شهر تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 3، شماره: 11
59 مطالعه کیفی از نحوه درک و تصور کنشگران از مصادیق تحقیر اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 26، شماره: 2
60 مطالعه کیفی رانندگی غیرهنجارمند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 13، شماره: 2
61 مطالعه کیفی شرایط و زمینه های شکل گیری ازدواج موقت زنان (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 12، شماره: 4
62 مطالعه ی جامعه شناختی آزار جنسی زنان در محیط کار (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 8، شماره: 3
63 موقعیت اخلاقی نخبگان نظام اداری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 7، شماره: 2
64 نحوه بازنمایی زن در زیست جهان مدرن در فیلم های اصغر فرهادی (مطالعه موردی: چهارشنبه سوری، درباره الی و جدایی نادر از سیمین) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 8، شماره: 2
65 نقد درونی«گفتمان تهاجم فرهنگی غرب» با تاکید بر ناسازه های سیاستگذارانه (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 2، شماره: 1
66 نکاتی تحلیلی و روش شناختی درباره تحلیل گفتمان (با نگاهی به پژوهش های ایرانی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 7، شماره: 4
67 نگاهی جر مشناسانه بر جرایم ، امنیت و کنترل در اینترنت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 1، شماره: 2
68 نگرش جامعه شناختی بر تاثیر فرهنگ مدرن از منظر جنسیتی بر تحولات خانواده در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 5، شماره: 2
69 واکاوی مختصات تلفیق عاملیت نوجوانان و فنآوری با توجه به خانگی شدن ICTS (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 4، شماره: 13
70 واکاوی مسائل اجتماعی نوظهور در روابط نظارتی والدین و نوجوانان با توجه به فناوری های جدید (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 12، شماره: 48
71 واکاوی نخبگانی (کژ) کارکردهای شروط ضمن عقد نکاح در بستر خانواده (مطالعه موردی :شهر اصفهان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 8، شماره: 1
72 واکاوی نظری ابعاد اجتماعی فرهنگی فناوری در بیانات رهبر انقلاب اسلامی؛ با تاکید بر ICTS (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 10، شماره: 1
73 هایدگر و مسئله جنسیت، در آثار لوس ایریگاری و ژاک دریدا (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 23، شماره: 90
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی الگوهای ازدواج در ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
2 ازدواج مجدد و چالشهای آن در میان مردان و زنان مطلقه شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
3 بررسی هویت دینی دختران نوجوان بر اساس سنخ شناسی مادران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
4 مطالعهی درک و تفسیر والدین از پدیدهی ولی آزاری جمعیت مورد مطالعه: والدین شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده