دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی

دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی

Dr. Mohammad Reza Ziai Bigdeli

استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی و نقد قطعنامه 1701 (اوت 2006 شورای امنیت) در مورد جنگ اسراییل و حزب ا.... لبنان از منظر حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 8، شماره: 18
2 پیوندهای بنیادین عرف و معاهده در حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 1، شماره: 1
3 توزیع جبران خسارت در وضعیت مسوولیت مشترک بین المللی (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 37، شماره: 63
4 جامعه ی مدنی جهانی و حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 4، شماره: 7
5 چالش های حقوقی میان ایران و آزانس بین المللی انرژی اتمی (دیروز، امروز، فردا) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 5، شماره: 9
6 حقوق بین الملل بشر در آستانه قرن بیست و یکم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 2، شماره: 3
7 حقوق جنگ و رفتار با اسیران جنگی (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 7، شماره: 8
8 رژیم حقوقی دریای خزر از دیدگاه جانشینی کشورها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 11، شماره: 26
9 متدولوژی حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 7، شماره: 16
10 مرجعیت نظری دیوان بین المللی دادگستری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 50، شماره: 1
11 مصونیت کشورها و مقامات حکومتی از دیدگاه حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 3، شماره: 4
12 نظریههای متابعت دولتها از حقوق بینالملل از منظر اقناع (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 36، شماره: 60
13 نگرشی اجمالی به حقوق جنگ (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 6، شماره: 6
14 نگرشی بر مسیولیت بین المللی ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بشتر دوستانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 6، شماره: 13
15 نگرشی نو به مفهوم مداخله بشردوستانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 3، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 جهانی شدن حقوق بین الملل؛ چالش قرن بیست و یکم (دریافت مقاله) همایش جهانی شدن حقوق و چالشهای آن