محمدعلی اردبیلی

 محمدعلی اردبیلی استاد حقوق کیفری دانشگاه شهید بهشتی

محمدعلی اردبیلی

Mohamad Ali Ardebili

استاد حقوق کیفری دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 فلسفه سلب حیات با نگاهی بر حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 8، شماره: 30
2 مسئولیت مبتنی بر فعالیت مجرمانه مشترک در حقوق بین الملل کیفری (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 15، شماره: 16
3 نظریه همنوایی اجتماعی؛ مبانی و کاربست آن در تحلیل جنایت کشتار جمعی رواندا در سال 1994 (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 13، شماره: 12
4 نظریه همنوایی اجنماعی؛ مبانی و کاربست ان در تحلیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 6، شماره: 12