سیدحسین سراج زاده

 سیدحسین سراج زاده دانشیار دانشگاه خوارزمی

سیدحسین سراج زاده

Seyed Hossein Seraj Zadeh

دانشیار دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تفاوت های قومیتی دانشجویان از نظر فعالیت در کانون های فرهنگی دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 1، شماره: 2
2 تبریز، شهر بدون گدا: مطالعه جامعه شناختی مواجهه شهروندان با پدیده تکدی گری (دریافت مقاله) مسائل اجتماعی ایران دوره: 8، شماره: 1
3 تحلیل نظام مند پژوهش های سبک زندگی بعد از دهه 80 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 18، شماره: 37
4 جهانی شدن، فرهنگ جهانی و کجروی فرهنگی (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
5 زمینه های اجتماعی مهاجرت های کج روانه فروشندگان مواد مخدر شهرستان کوهدشت (دریافت مقاله) مسائل اجتماعی ایران دوره: 9، شماره: 2
6 مقایسه تجربی معیارهای دینداری از نظر روحانیان و دانشگاهیان (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 4، شماره: 16
7 موسیقی زیرزمینی؛بازنمای دغدغه های اجتماعی جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 13، شماره: 18
8 نقدی با یک سوگیری برآمده از سوء برداشت اهداف و مدعاها پاسخ نقد مقاله تبریز، شهر بدون گدا (دریافت مقاله) مسائل اجتماعی ایران دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی گرایش های شغلی دانشجویان دانشگاه های دولتی (غیر پزشکی) ایران (دریافت مقاله) اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
2 بومی شدن یا اسلامی شدن علوم انسانی و اجتماعی:ایجاد علم جدید یا رویکرد جدید (مواجهه دو رویکرد تمامت خواه و تکثرگرا) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی
3 تیپ شناسی دانشجویان خوابگاهی از راه مطالعه خاطرات آن ها(خاطرات دانشجویان خوابگاهی دانشگاه خوارزمی) (دریافت مقاله) اولین همایش زندگی دانشجویی، فرصت ها و آسیب ها با تاکید بر دانشجویان ساکن سراهای (خوابگاه های) دانشجویی
4 واکاوی رابطه بین برنامه درسی شهروندی جهانی با کارآفرینی و اشتغال زنان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی