مهدی دهقان

 مهدی دهقان Professor, Amir Kabir University of Techology

مهدی دهقان

Mehdi Dehghan

Professor, Amir Kabir University of Techology

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Effects of Rheumatoid Arthritis on the Larynx (دریافت مقاله) مجله علمی گوش و حلق و بینی ایران دوره: 32، شماره: 3
2 Improving Energy-Efficient Target Coverage in Visual Sensor Networks (دریافت مقاله) دوفصلنامه مجله کامپیوتر و رباتیک دوره: 10، شماره: 1
3 Quality of Service Improvement for Voice Streaming over Wireless Ad-hoc Networks using an Adaptive Playout Adjustment Algorithm (دریافت مقاله) دوفصلنامه مجله کامپیوتر و رباتیک دوره: 3، شماره: 2
4 برآورد رابطه میان PM10 و دید افقی به تفکیک کد همدیدی در یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 19
5 بررسی تاثیر عملیات حرارتی همگن سازی به روش ذوب جزیی بر خواص مکانیکی و ریزساختار چدن های نشکن آس تمپر شده (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 23، شماره: 1
6 تناسب میان حکم و موضوع با رویکردی به کارکرد ابزاری عرف (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A New Protocol for Grid Based Data Dissemination In Wireless Sensor Network (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
2 آنالیز گراف حمله در شبکه با استفاده از الگوریتم ژنتیک - موازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران
3 ارائه الگوریتم هایی جهت افزایش تحمل پذیری خطا در ارتباطات تراشه شبکه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
4 ارائه روشی مبتنی بر الگوریتم های ژنتیکی برای تعیین موقعیت بهینه عامل های سیار در کاربرد نظارت بر کارآیی شبکه های فعال (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
5 ارائه یک الگوریتم مسیریابی چندمسیریِ مجزای ناحیهای برای شبکههای سیار موردی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
6 ارائه یک روش بازیابی محلی مبتنی بر پروتکل چندپخشی ODMPR در شبکه های سیار موردی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
7 ارائه یک روش مسیریابی مقیاس پذیر در شبکه های سیار موردی (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
8 ارائه یک مدل جامع از الگوریت مهای مختلف مسیریابی جهت افزایش سطح تحمل پذیری خطا در تراشه شبکه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
9 ارائه یکروشمسیریابی پیشگویانه با کمکاطلاعات موقعیتی درشبکههای سیار موردی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
10 ارایه یک الگوریتم مسیریابی جدید تحمل پذیر خطا در ارتباطات تراشه شبکه ای (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
11 ارایه یک روش ترکیبی برای محافظت از یکپارچگی عاملهای سیار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
12 ارزیابی پروتکل های تجمیع داده در شبکه های بین خودرویی و ارایه پروتکل پیشنهادی برای کنترل ترافیک (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و مهندسی
13 ارزیابی مدیریت شبکه با تکنولوژی های خادم - مخدوم و عامل های سیار قوی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
14 ارزیابی مقایسه ای خرابی پیشرونده با استفاده ازتحلیل های استاتیکی ودینامیکی غیرخطی در سیستم قاب خمشی فولادی ویژه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان
15 ارزیابی و تحلیل قابلیت اطمینان یک بالانس سه مولفه استاتیکی در تونل باد (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
16 الگوریتم مسیریابی چند مسیره در شبکه های اقتضایی به منظور افزایش قابلیت تحمل پذیری خطا (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
17 الگوریتم مسیریابی چندپخشی مبتنی بر کیفیت سرویس با استفاده از کولونی مورچه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
18 الگوریتمی جدید برای تولید خودکار سیاستهای Ipsec در شبکه های خصوصی مجازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
19 الگوریتمی جدید جهت تشخیص و ترمیم تداخلهای موجوددر میان قواعد حاکم در دیوارهای آتش (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی
20 انتخاب سیستم رانش در کشتی ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صنایع دریایی ایران
21 انتقال ویدئو بر روی شبکه های موردی چندگامه با بهره گیری از کاش ههای ویدئویی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
22 انتقال ویدیو در شبکه های موردی در مسیرهای چندگانه با بهره گیری از تکنیک کد کردن لایه ای و کاشه های ویدیویی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
23 ایجاد یک روش ترکیبی جدید برای بهبود قابلیت اطمینان نرم افزار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
24 Compaction Teprature Effect on Permeability of Asphalt Concrete as Core Material in Embankment Dams (دریافت مقاله) سومین همایش قیر و آسفالت ایران
25 Estimation of Item Parameters as a Method for Supporting Learner/Examinee Assessment (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
26 Evaluation of DSR Protocol under a New Black hole Attack (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
27 Game-theoretic Auction Design for Bandwidth Sharing in Helper-assisted P2P Streaming (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران
28 Hybrid integral transform and finite element methods for thermo-elastic analysis of thickcylindrical shells (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
29 NRP5.63 روشی جدید برای بهبود عملکرد استاندارد P.563 در تخمین کیفیت گفتار تحت شرایط شبکه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
30 ODCP: یک روش خوش هبندی موثر جهت جم عآوری منابع مجاور در شبک ههای حسگر بیسیم (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
31 QOS Improving for Voice Streaming over Wireless Ad-hoc Networks using an Adaptive Playout Adjustment Algorithm (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
32 ZD-MPDSR: یک الگوریتم مسیریابی چند مسیری مجزای ناحیه ای برای شبکه های سیار موردی (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
33 بازگشت سرمایه ی استفاده از نیروگاه های خورشیدی On grid در ایرانشهر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی انرژی های نو و توسعه پایدار
34 برآورد پیوند میان PM10 و دید افقی به تفکیک کدهای همدیدی، با کاربست الگوریتم ژنتیک در یزد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
35 برآورد پیوند میان PM10 و عمق نوری هواویزها، در جایگاه فراسنج هایی برجسته در پژوهش های در پیوند با ذرات شناور نیواری؛ با کاربست الگوریتم ژنتیک در یزد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
36 برپایی و تحلیل تقویت کننده تپ نانوثانیه ای لیزر نئودمیوم یاگ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
37 بررسی تاثیر پودر کربن فعال در بهینه سازی سیستم های تصفیه فاضلاب صنعتی (مطالعه موردی: تصفیه خانه کارخانه نساجی در شهرکرد و پالایشگاه نفت تهران) (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
38 بررسی تاثیر کیفیت آب در اراضی کشاورزی دشت سگزی اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
39 بررسی تاثیر مراقبت های دوران بارداری و تغذیه مناسب بر رشد گفتار و زبان (دریافت مقاله) پنجمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
40 بررسی تاثیر مکان گالری در پایداری سدهای وزنی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
41 بررسی روند تولید کاغذ از پسماندهای کشاورزی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
42 بررسی طرح ارزشیابی توصیفی از دیدگاه مدیران، معلمان در مدارس ابتدایی شهرستان کیار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
43 بررسی عددی دو بعدی وسه بعدی پایداری شیروانی خاکریز راه تحت اثر بار متحرک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
44 بررسی عملکرد پره های یکپارچه و دندانه ای در تجهیزات فرایندی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مبدل های گرمایی،چیلر و برج خنک کن
45 بهبود الگوریتم های کنترل توپولوژی مبتنی بر همسایگی در شبکه های موردی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
46 بهبود کارایی شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از معماری SDN_WISE (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،کامپیوتر و الکترونیک
47 پروتکل مسیریابی چند پخشی برای شبکه های موردی سیار (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
48 پشتیبانی چند پخشی IP روی MPLS با استفاده از تجمع متمرکز برچسب (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
49 پیاده سازی RBAC و پشتیبانی تفکیک وظائف بااستفاده ازگواهینامة نقش X. 509 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
50 پیکر بندی نوسانگر - تقویت کننده دوبار عبور لیزر نئودمیوم یاگ (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
51 تاثیر اجرای سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بر کنترلهایداخلی مطالعه موردی: شرکت صنایع چرمی درسا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
52 تاثیر پولیپ تارصوتی بر پارامترهای آکوستیکی صوت (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران
53 تاثیرندول برپارامترهای آکوستیکی صوت (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران
54 تحلیل ارتعاشات آزاد ورق ضخیم بربستر الاستیک دو پارامتری پاره ای به کمک روش ترکیبی FE-DQ (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
55 تحلیل ترموالاستیک استوانه متخلخل با خواص تابعی تحت بارگذاری نامتقارن به کمک روش ترکیبی FFT-FE (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
56 تحلیل سه بعدی پایداری و ارتعاشات آزاد ورق مستطیلی ضخیم بر روی تکیه گاه الاستیکدو پارامتری با ترکیبروشهای المان محدود وDQ (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
57 ترکیب روش های تبدیل انتگرال و المان محدود هم هندسه در تحلیل ترموالاستیک استوانه با خواص تابعی تحت بار گذاری نامتقارن (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
58 دکترین توسعه صنایع دریایی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
59 رفتار نگاری و ابزار دقیق در تونل های شهری (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
60 روشی جدید برای بهبودکارایی TCP درشبکه های بی سیم و سیار به هنگام handoff (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
61 شبیه سازی آبشویی رسوب دریاچه پشت سد با استفاده از روش تفاضلات محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
62 شبیه سازی پراکندگی برانگیخته بریلویین در لیزرهای دوغلافی تارنوری ایتربیوم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران
63 طراحی الگوی حرکتی بهینه برای حامل پیام در شبکه های موردی تحمل پذیر نسبت به تاخیر (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
64 طراحی صافی لیوت مبتنی بر کریستال KTP (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
65 طراحی یک الگوریتم مسیریابی آگاه از انرژی برای کاربردهای چند سینکی در شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
66 طراحی یک روش کاهش سربار پیکربندی در سیستمهای با قابلیت پیکربندی مجدد در زمان اجرا براساس الگوریتم فشرده سازی LZFT (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
67 فیلتر کردن و همبستگی آلارمهای سوییچهای شبکه های مخابراتی با استفاده از روش Case-Based Reasoning (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
68 کاربرد شبکه های عصبی در بررسی پارامتری و پیش بینی رفتار پس کمانشی پوسته استوانه ای تقویت شده تحت تأثیر نقص شکل های هندسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
69 کاهش سربار پیکربندی سیستمهای با قابلیت پیکربندی مجدد در زمان اجرابا استفاده از تنوعهای روش فشرده سازی پویای LZFT (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
70 کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از معماری SDN_WISE (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،کامپیوتر و الکترونیک
71 کمینه سازی مصرف انرژی در کندانسور فرآیند بازیابی استون از هوا (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مبدل های گرمایی،چیلر و برج خنک کن
72 کنترل ازدحام برای جریان های ویدیو در شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
73 مسیریابی در شبکه های موردی با استفاده از زیرساخت شبکه سلولی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
74 مطالعه تاثیر عملیات حرارتی همگ نسازی از طریق ذوب جزئی بر خواص مکانیکی چدن نشکن آستمپرشده (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
75 مقایسه ضریب هدایت هیدرولیکی بدست آمده از روش پرمامترگلف با روش پمپاژ به داخل چاهک در خاک سنگین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
76 مقایسه ضریب هدایت هیدرولیکی بدست آمده از روش پرمامترگلف با روش چاهک معکوس در خاک سنگین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
77 مقایسه ضریب هدایت هیدرولیکی بدست امده از روش چاهک معکوس با روش پمپاژ به داخل چاهک در خاک سنگین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
78 مکانیزم ایجاد همکاری گره ها جهت بهبود مصرف انرژی در شبکه های سلولی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران
79 مکانیزم کنترل ازدحام جدید برای بهبود کیفیت ویدیوی دریافتی درشبکه های حسگربی سیم چندرسانه ای (دریافت مقاله) دومین همایش کامپیوتر، برق و فناوری اطلاعات
80 یک الگوریتم مسیریابی چندمسیری پیشدستانه با مسیرهای مجزا برای شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
81 یک پروتکل کنترل دسترسی رسانه جدید برای شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
82 یک روش تحمل پذیری خطای مبتنی بر ثبت واقعه به صورت متغیر با زمان در سیستم های نهفته (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
83 یک روش تراکم داده کارا در شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
84 یک روش مسیریابی مبتنی بر موقعیت جهت کاهش سربار در شبکه های سیار اقتضایی (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران