معین توسن

 معین توسن کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی-دانشگاه فردوسی مشهد

معین توسن

Moin Tosan

کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی-دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عملکرد و شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران در استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های دمایی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الگوریتم تصمیم گیری بهینه جهت تعیین مهم ترین عوامل اقلیمی موثر بر عملکردزعفران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
2 بررسی اثرات اجتماعی و اقتصادی کشت زعفران در شهرستانهای تربت حیدریه و نیشابور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
3 بررسی راهکارهای ترویج و آموزش فرهنگ ایثار و شهادت در بین دانشجویان عصر حاضر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
4 تأثیر اختلاف درجه حرارت شبانه روز بر عملکرد زعفران در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
5 تأثیر تعداد ساعات آفتابی بر عملکرد زعفران در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
6 تأثیر عوامل مختلف اقلیمی بر عملکرد زعفران در مشهد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
7 تعیین نیاز آبی زعفران با روش فایو پنمن مانتیث مطالعه موردی (تربت حیدریه) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
8 نقش زنان در توسعه کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی