غلامرضا جمشیدیها

 غلامرضا جمشیدیها دانشیارجامعه شناسی دانشگاه تهران، ایران

غلامرضا جمشیدیها

Gholamreza Jamshidiha

دانشیارجامعه شناسی دانشگاه تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگویی قرآنی برای سنجش دینداری در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 15، شماره: 23
2 دگرگونی نسلی و هویت اجتماعی در کردستان: مطالعه جوانان شهر سقز (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش جوانان ، فرهنگ و جامعه دوره: 3، شماره: 3
3 رابطه معرفت و جامعه در اندیشه دکتر علی شریعتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
4 عدالت اجتماعی در اندیشه آیت الله سیدمحمدباقر صدر (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 2، شماره: 3
5 عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی موثر بر باروری زنان متاهل (15_49ساله) شهر قم (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 3، شماره: 5
6 مولفه های تمدنی جامعه اسلامی در تفکر اجتماعی شیعی و سلفی: مقایسه تطبیقی آرای شهید مطهری و سیدقطب (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 8، شماره: 16
7 مولفه های نظریه اجتماعی بر اساس مبانی شناخت جامعه در قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 12، شماره: 17
8 هرمنوتیک و مسئله تاریخمندی فهم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 1، شماره: 4