مرتضی خمیری

 مرتضی خمیری

مرتضی خمیری

Morteza Khamiri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی خواص ضدباکتریایی فیلم زیست فعال کیتوزان حاوی اسانس اکالیپتوس گلوبولوس (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 5
2 ارزیابی کیفیت میکروبی کرههای عرضه شده در تهران در سال 1386 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 3، شماره: 1
3 استفاده از اسیدهای آلی در بسته بندی مواد غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون بسته بندی دوره: 4، شماره: 13
4 امکان استفاده از صمغ کتیرا و پودرآب پنیر به عنوان جایگزین تخم مرغ در فرمولاسیون سس مایونز (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 12، شماره: 1
5 بررسی اثرات سدیم آزید، دما و زمان اینکوباسیون بر تولید رنگدانه کاروتنوئیدی از میکروکوس روزئوس (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 3، شماره: 4
6 بررسی تاثیر آغازگر لاکتوباسیلوس غالب جدا شده از خمیرترش سنتی بر میزان بیاتی نانقالبی حاصل از آرد کامل گندم (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 1
7 بررسی تاثیر تلقیح کپک Aspergillus flavus بر تغییرات میزان اسیدهای چرب، اندیس پراکسید و تولید آفلاتوکسین در چهار واریته رایج بادام زمینی برداشت شده از سطح مزارع استان گلستان (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 12، شماره: 4
8 بررسی غلظت های مختلف نشاسته مقاوم و کیتوزان بر ساختار میکروسکوپی، خواص رئولوژیکی و زنده مانی باکتری های پروبیوتیک ریزپوشانی شده در ماست نوشیدنی (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 9، شماره: 2
9 بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی استویا ربایودیانا برتونی و بررسی این خاصیت در دسر لبنی (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 8، شماره: 2
10 بررسی فعالیت ضد قارچی پوشش خوراکی کیتوزان و تاثیر آن بر جذب رطوبت و ویژگی های ارگانولپتیکی مغز پسته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 1، شماره: 2
11 بررسی فعالیت های ضدمیکروبی فلور لاکتیکی جدا شده از مراحل تولید کره مسکه علیه باکتری های شاخص مواد غذایی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 12، شماره: 4
12 بررسی قدرت ضدباکتری پپتیدهای زیست فعال حاصل از هیدرولیز آنزیمی پروتئین کنجاله دانه کدو (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 4، شماره: 2
13 بهینه سازی فرمولاسیون بستنی کم چرب با کاربرد آنزیم ترانسگلوتامیناز میکروبی و جایگزین های چربی بر پایه پروتیین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 3، شماره: 3
14 بیوکنترل باکتری اشریشیا از طریق تثبیت باکتریوفاژ لیتیک اختصاصی آن بر فیلم زیست تخریب پذیر استات سلولز در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 12، شماره: 6
15 تاثیر تخمیر کنترل شده لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر ویژگی های کیفی و بیاتی نان گندم نیمه حجیم (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 8، شماره: 1
16 تاثیر صمغ زانتان و موسیلاژ دانه های اسفرزه و ریحان بر رفتار ویسکوالاستیک سس کچاپ (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 9، شماره: 2
17 تاثیر هیدروکلویید دانه های اسفرزه و ریحان بر ویژگی های فیزیک و شیمیایی و حسی سس کچاپ (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 2
18 جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک از چال در استان گلستان (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 5، شماره: 2
19 جداسازی و شناسایی گونه های لاکتوباسیلوس از شیر خام و تعیین فعالیت اسیدی آنها (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 7، شماره: 1
20 خصوصیات رئولوژیکی و بافتی بستنی شیر شتر حاوی نشاسته مقاوم ، صمغ عربی و زانتان در فرمولاسیونی جدید (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 10، شماره: 2
21 سایکوبیوتیک ها و محور میکروبی مغز-روده (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 13، شماره: 1
22 شناسایی مولکولی جدایه های لاکتیکی بدست آمده از چال در استان گلستان و بررسی فعالیت ضد قارچی لاکتوباسیلوس برویس و انتروکوکوس فاسیوم ایزوله شده علیه پنی سیلیوم کرایسوژنوم (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 2، شماره: 4
23 شناسایی مولکولی و ارزیابی اثرات ضدمیکروبی جدایه لاکتیکی عمده ترخینه و ترکیبات شبه باکتریوسینی آن در برابر برخی از عوامل میکروبی غذازاد (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 6، شماره: 3
24 فعالیت ضد باکتریایی هیدرولیز شده های پروتیینی به دست آمده از هضم آنزیمی ایزوله پروتیینی سویا بر برخی باکتری های شاخص مواد غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 3، شماره: 2
25 مطالعه اثرضدمیکروبی عصاره طارونه (Phoenix Dactylifera ) بر باکتری های بیماری زا و کپک های عامل فساد (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 5، شماره: 1
26 ویژگی های فیزیکوشیمیایی، بافتی، حسی و ریولوژیکی سس مایونز کم کالری بر پایه لبنیات (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پوشش کیتوزان در جلوگیری از فعالیت قارچی و جذب رطوبت در مغز پسته (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
2 اثر صمغ گوار و صمغ عربی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی ماست منجمد (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی
3 اثر ضد میکروبی لاکتوباسیلوسهای جدا شده از محصولات لبنی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
4 ارزیابی آلودگی باکتریایی کره های سنتی تهیه شده از شیر گاو و گاومیش در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
5 ارزیابی توانایی ضد باکتریایی جدایه لاکتوباسیلوس برویس و مایع رویی کشت آن در برابر برخی ازشاخصهای میکروبی مواد غذایی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
6 ارزیابی خاصیت ضد باکتریایی جدایه پدیوکوکوس استیلسی برعلیه برخی از پاتوژنهای غذازاد (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
7 ارزیابی روند تغییرات اسیدیته قابل تیتر در خمیرترش حاصل از آرد نان سنگک (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
8 استفاده ازجایگزین های چربی برپایه پروتئین درتولید بستنی کم چرب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
9 اصلاح سیستم CIP کارخانجات با پراستیک اسید و اثر گ ذاری بر روی بیوفیلم و کاهش انرژی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
10 انواع خمیرترش و روش تولید صنعتی آنها (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
11 اهمیت آمین های بیوژنیک درایمنی غذاها (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
12 اینولین ، پلی فروکتوز عملگر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)
13 بررسی اثر اسانس ملیس بر رشد باکتری های بیماری زای با منشأ غذایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
14 بررسی اثر اسانس ملیس، زیره و خالواش بر رشد باکتری های بیماری زای با منشا غذایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
15 بررسی اثر اسانس موره Artemisia annua بر رشد باکتر یهای بیماری زای با منشأ غذایی با استفاده از آزمون حساسیت رقت در محیط مایع (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
16 بررسی اثر اینولین و برخی صمغهای پریبیوتیک بر زندهمانی پروبیوتیکها در ماست منجمد (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی
17 بررسی اثر باکتریوسین های تولیدی باکتری های اسید لاکتیک ایزوله شده از کره محلی مسکه، بر روی میکروارگانیسم های بیماریزا (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
18 بررسی اثر ترکیب پوشش خوراکی کیتوزان و ژل آلوئه ورا در حفظ کیفیت میوه انگور رقم شاهرودی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
19 بررسی اثر ترکیب پوشش خوراکی کیتوزان و ژل آلوئه ورا در حفظ کیفیت وجلوگیری از رشد قارچی میوه انگور رقم شاهرودی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
20 بررسی بار میکروبی کل، کلیفرم، اشیریشیاکلی و استافیلوکوکوس آرئوس شیرخام تولیدی شهرستان شهربابک (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
21 بررسی تاثیر خمیر ترش بر ویژگی و کیفیت نان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
22 بررسی تاثیر خمیر ترش بر ویژگی و کیفیت نان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
23 بررسی خصوصیات شیمیایی، میکروبی و حسی نوشیدنی طعمدار شیر بادام (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
24 بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی پوشش خوراکی کیتوزان و تاثیر آن بر ویژگی های ‏ارگانولپتیکی مغز پسته (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
25 بررسی فعالیت ضد قارچی پوشش خوراکی کیتوزان و تاثیر آن بر ویژگی های ارگانولپتیکی مغز پسته (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
26 بررسی فعالیت ضد قارچی و ضد باکتریایی عصاره اتانولی ریشه شیرین بیان با روش الایزا (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
27 بررسی فعالیت ضدباکتریایی و ضدکپکی سویه های لاکتوباسیلوس پلانتارم بومی جدا شده از موادغذایی مختلف (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
28 بررسی مهار رشد باکترهای بیماری زای مواد غذایی توسط عصاره کارده (Biarum carduchcorum) (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
29 بررسی و مقایسه روش های استخراج ترکیبات فنولیک به کمک امواج مایکروویو و سیستم برگشت حلال از ریشه شیرین بیان (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
30 بررسی ویژگی های حسی ماست حاوی عصاره چغندر قرمز (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
31 بررسی ویژگی های شیمیایی, میکروبی و حسی دو نوع همبرگر تهیه شده از گوشت شتر (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
32 بهینه سازی تولید فرمانتوری اسید لاکتیک از ضایعات سیب زمینی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
33 بهینه سازی رنگ ماست توت فرنگی با استفاده از عصاره چغندر قرمز (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
34 بیوترانسفورماسیون(دگرگونی زیستی) و کاربردهای آن در صنایع غذایی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
35 پپتیدهای زیست فعال ناشی شده از شیر ، شکل گیری و چشم انداز ارتقاء سلامتی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
36 پیشرفت های اخیر درکاربردها و اثرات سلامتی بخش پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
37 تاثیر پوشش کیتوزان بر ماندگاری میوه نارنگی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
38 تاثیر صمغ ریحان، اسفرزه و زانتان بر ویژگی های رفتار جریان سس کچاپ (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
39 تاناز میکروبی آنزیمی منحصر به فرد و کاربردی در صنایع غذایی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی
40 تأثیر پوشش نانوذره اکسیدروی بر ماندگاری میوه نارنگی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
41 تأثیر صمغ کتیرا و پودر آب پنیر به عنوان جایگزین تخم مرغ بر ویژگی های رفتار جریان سس مایونز کم کلسترول (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
42 تعیین MBC, MIC میکروارگانیسم های شاخص آلودگی در CIP کارخانجات با پراستیک اسید (دریافت مقاله) سومین همایش ملی امنیت غذایی
43 تعیین خاصیت ضد میکروبی عصاره گل رازک (Humulus lupulus L) (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
44 تعیین محتوای فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره گل رازک (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
45 توسعه رشد و زنده مانی پروبیوتیک ها در دسرنوشیدنی سینبیوتیک تخمیری جدید (دریافت مقاله) همایش پژوهش های نوین در حوزه R&D و شرکت های برتر صنایع غذایی با محوریت فرآورده های لبنی
46 تولید بستنی پروبیوتیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
47 تولید ماست طعمدار میوه ای از شیر بز و بررسی برخی خصوصیات آن (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
48 تهیه دسر نوشیدنی لبنی حاوی آب پنیر لاکتیکی تازه (دریافت مقاله) همایش پژوهش های نوین در حوزه R&D و شرکت های برتر صنایع غذایی با محوریت فرآورده های لبنی
49 جداسازی اسید های چرب آزاد روغن های خوراکی بوسیله میکروارگانیزم ها (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
50 جداسازی و شناسایی باکتری های اسپور دار بی هوازی عامل بوی تعفن در شیر خام و اثر ضد میکروبی لیزوزیم بر آن ها (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران
51 جداسازی و شناسایی فلور لاکتیک باکتریایی پنیر سنتی لیقوان (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
52 جداسازی و شناسایی لاکتوباسیل ها از ضایعات سیب زمینی و شیر خام برای تولید فرمانتوری اسید لاکتیک (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
53 خصوصیات آنزی مهای پکتینولیتیک میکروبی و اثر آن بر کیفیت چای سیاه (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی
54 شناسایی Listeria monocytogenes در نمونه های گوشت مرغ سطح شهر گرگان به روش PCR (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
55 شناسایی لاکتوباسیلوس های ایزوله شده از خمیر ترش به وسیله PCR (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
56 شناسایی لاکتوباسیلوس های ایزوله شده ازخمیرترش به وسیله pcr (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
57 فرمولاسیون ماست طعم دار توت فرنگی با استفاده از عصاره چغندر قرمز بعنوان منبع رنگ دانه طبیعی و فراسودمند (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
58 فعالیتهای زیستی و اهمیت فیزیولوژیکی پپتیدهای زیست فعال شیر (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
59 فناوریهای نوین نگهداری مواد غذایی (مایکروویو) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
60 کاربرد آنزیم های پکتولیتیک میکروبی(بیو آنزیم) در صنایع غذایی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی
61 کاربرد روش مولکولی PCR جهت شناسایی فلور استیکی سرکه خرما (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
62 کاربرد فاژها درکنترل باکتری های پاتوژن و ایمنی غذایی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
63 ماندگاری بیفیدوباکتریوم لاکتیسBB12و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس LA5در پنیر سفید آبنمکی ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)
64 مدلسازی انتقال جرم در خشک کردن اسمزی قارچ دکمهایAgaricus bisporus (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
65 مروری بر ترکیبات، ارزش غذائی و ویژگی های فرآورده های حاصل از گوشت شتر (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
66 مضرات و چالش های استفاده از نگهدارنده های ضد قارچ سنتزی در پنیر (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
67 مقایسه خواص ضد میکروبی مواد شوینده متداول صنعتی و پراستیک اسید در سیستم CIP (دریافت مقاله) سومین همایش ملی امنیت غذایی
68 نقش پروبیوتیکی باکتری های اسید لاکتیک در سلامت عمومی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
69 ویژگی های دو نوع کیک میوه ای تهیه شده با درصدهای مختلف آرد نخود و گندم (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
70 هینه سازی شرایط استخراج ترکیبات فنولیک به کمک اولتراسونیک از ریشه شیرین بیان با روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی