سعید دلاوری

 سعید دلاوری استادیار، دکترای سیاست گذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

سعید دلاوری

Saeed Delavari

استادیار، دکترای سیاست گذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر متغیرهای فرایند بر طول وقطر داخلی نانو لوله تایتانیا به روش اندایزاسیون وبهینه سازی این روش با نرم افزارDOE (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
2 بررسی ارتباط بین بازارگرایی و توسعه خدمات جدیدو عملکرد مالی پست بانکهای شهر ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
3 بررسی مطالعه آزمایشگاهی تولید غشا فرایند اسمز معکوس و پلیمریزاسیونفصل مشترک اصلا شده با تانیک اسید جهت حذف رنگ از آب و بهینه سازی آنتوسط متد سطح پاسخ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران
4 بهینه سازی اثر ترکیب محلول الکترولیت بر طول نانولوله های تایتانیوم سنتز شده به روش اندایزینگ الکتروشیمیایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران
5 بهینه سازی تبدیل فوتوکاتالیستی دی اکسید کربن و متان، پوشش داده شده شبکه با نانو ذرات تایتانیا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران
6 بهینه سازی فرایند اسمز معکوس در NGL1200 بااستفاده از روش سطح پاسخ و نرم افزار Doe (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
7 مطالعه آزمایشگاهی اثر DRA بر تشکیل هیدرات گاز طبیعی در حضور و عدم حضور میدان مغناطیسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی