احمدعلی اسدپور

 احمدعلی اسدپور دکترای اقتصاد و جامعه شناسی تاریخی از دانشگاه ماین هایم آلمان

احمدعلی اسدپور

Ahmad Ali Asad Pour

دکترای اقتصاد و جامعه شناسی تاریخی از دانشگاه ماین هایم آلمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر خصوصیات فردی شرکت بر مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 2، شماره: 4
2 بررسی تاثیر ریسک شرکت، نرخ رشد نقدینگی و تامین مالی بر نسبتتغییرات در دارایی های نقدی شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 13
3 بررسی تاثیر شوکهای درآمدی نفت در کنار سیاستهای انتخاب شده پولی بر رشد اقتصادی ایران به کمک var (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 10
4 بررسی روند وابستگی بودجه به نفت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق دوره: 1، شماره: 2
5 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر خرید آنی در فروشگاه زنجیره ای تارا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان بیمه ایران شعب شهر بندرعباس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حسابداری ،اقتصاد و نوآوری در مدیریت
2 بررسی اثر آموزش عالی بر رشد اقتصادی در کشورهای با شاخص اقتصاد دانش بنیان بالا در مقایسه با کشورهای با شاخص اقتصاد دانش بنیان پایین (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
3 بررسی اثر جهانی شدن بر رشد اقتصادی: رویکرد همجمعی داده های ترکیبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
4 بررسی تاثیر نااطمینانی صادرات بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت
5 بررسی تاثیرگذاری تخصص حسابداری کمیته حسابرسی بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی
6 بررسی تأثیر یادگیری سازمانی در بهبود مؤلفه های سرمایه فکری (مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
7 بررسی توان متغیرهای حاکمیت شرکت و محافظه کاری در پیش بینی عملکرد مالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
8 بررسی رابطه بین جهانی شدن و رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای درحال توسعه به روش GMM (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
9 بررسی رابطه رشد اقتصادی و سرمایه گذاری کل طی دوره (1393-1360) (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت
10 بررسی رابطه سبک رهبری تحول گرا و ظرفیت انطباق پذیری در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حسابداری ،اقتصاد و نوآوری در مدیریت
11 بررسی رابطه میان تجدید ارائه ارقام مالی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده دربورساوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت
12 بررسی عوامل موثر بر قیمت طلا در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت
13 بررسی مسیولیت پذیری اجتماعی شهرداری بندر عباس از دیدگاه مدیران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
14 تاثیر مالیات تورمی بر توزیع درآمد در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت
15 راهکارهای توسعه مالیات بر ارزشافزوده از دیدگاه مدیران و کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت
16 شناسایی و اولویت بندی پارامترهای اثربخش بر رضایتمندی مشتریان بیمه ایران شعب شهربندرعباس با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حسابداری ،اقتصاد و نوآوری در مدیریت
17 مطالعه اثر خدمات حسابداری بر عملکرد غیر مالی شرکتهای کوچک و متوسط در استان هرمزگان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
18 نقش انرژی برق در رشد اقتصادی ایران با تاکید بر توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت
19 هزینه های اجتماعی دریافت سودسپرده بانکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد