سعید بزرگ بیگدلی

 سعید بزرگ بیگدلی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

سعید بزرگ بیگدلی

Saeed Bozorg Bigdeli

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی تحول نقش زن از همسر خانه دار تا مصلح اجتماعی براساس نشانه شناسی اجتماعی رمان های سووشون و عادت می کنیم (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 3
2 بازتاب شخصیت پیامبر(ص) در شعر معاصر فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 5، شماره: 9
3 بررسی تاثیر زبان عربی برطبقات الصوفیه انصاری (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 5، شماره: 1
4 بررسی تاثیر عناصر دستوری و وام واژه های زبان فارسی بر زبان کشمیری (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 2
5 بررسی تطبیقی چشم دلدار در غزلیات حافظ و ترانه نامه پترارکا (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 4
6 بررسی و تحلیل حکمت های تجربی در آثار منثور فارسی صوفیه تا قرن هشتم (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 7، شماره: 24
7 بررسی و تحلیل درد و رنج های بشری در اندیشه مولوی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 5، شماره: 17
8 بررسی و مقایسه سبک حماسه سرایی ایلیاد و شاهنامه از منظر تعهد ادبی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 6، شماره: 18
9 بررسى سبک نثر شاعرانه در عبهرالعاشقین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 4، شماره: 6
10 تحلیل اسطوره ای رمان درد سیاوش با نگاه به تاثیر کودتای 28 مرداد1332 در بازتاب اسطوره ها (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 12، شماره: 42
11 تحلیل اسطوره ای رمان سووشون با نگاه به تاثیر کودتای 28 مرداد1332 در بازتاب اسطوره ها (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 10، شماره: 34
12 تحلیل سیر بازتاب مضامین و روایت های اسطوره ای ایرانی دررمان های فارسی (از 28 مرداد 1332 تا 1387) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 8، شماره: 19
13 تصرفات مولانا در حکایات صوفیه (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 4، شماره: 13
14 خرقه سوزی در شعر حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 10، شماره: 34
15 خماری زاهد یا خوشخویی دردکشان؛ بررسی و تحلیل بیتی بحث برانگیز از حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 6، شماره: 11
16 شناسایی دوره های روایی رساله الطیرها براساس چهار نسل روایت (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 3
17 ضرورت بررسی، تحلیل و تصحیح مجدد بستان العارفین و تحفه المریدین (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 45، شماره: 4
18 کاربرد ضمایر شخصی در طبقات الصوفیه خواجه عبدالله انصاری و گویش کهن هرات (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 5، شماره: 3
19 مقایسه ایزدان آب در اسطوره های ایران و ویتنام (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 8، شماره: 29
20 نقد و تحلیل حکایت شیخ صنعان براساس نظریه فرآیند فردیت یونگ (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 7، شماره: 23
21 وفات نامه گونه ای ناشناخته در شعر شیعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 20، شماره: 46
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی بسامد و تداوم زمان تقویمی در رساله الطیرهای فارسی و عربی (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
2 بررسی تطبیقی تحول رمان در ایران وآفریقای غربی(سنگال) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
3 بررسی رساله الطیرها از منظر الگوی نشانه شناختی پیرس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
4 تحلیل استعاره ترسابچه در غزل-داستان های عطار؛ از منظر شعرشناسی شناختی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
5 جایگاه مکان در ساختار روایی رساله الطیرها براساس دیدگاه لاندوفسکی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
6 شیوه های بازروایت تاریخی در برخی منظومه های دینی؛ (بر پایه سنت های شفاهی) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
7 کانون سازی و وجوه آن در رساله الطیرهای فارسی و عربی (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
8 نقدفمینیستی رمان پرنده من اثرفریبا وفی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات