دکتر پروانه پیشنمازی

دکتر پروانه پیشنمازی

دکتر پروانه پیشنمازی

Dr. parvaneh PishNamazi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Overview of Disaster Management During the April 25, 2015 Mw7.8 Nepal Earthquake (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات سلامت در بلایا دوره: 3، شماره: 1
2 چالش ها و راهبردهای اجتماعی آثار رواج شایعه وقوع زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی عملکرد رسانه ها در پوشش خبری حادثه پلاسکو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE
2 ارتقای نقش خبرنگاران در کاهش خطرپذیری لرزه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE
3 THE EXTENT AND METHOD OF REFLECTION OF TEHRAN DEC. 20, 2017 (MALARD) EARTHQUAKE NEWS IN MEDIA (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
4 بررسی چالشهای اطلاع رسانی و نقش آن در مدیریت بحران زلزله مطالعه موردی زلزله های رودبار و منجیل و بم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
5 راهبردهای رسانه ای درمدیریت بحران زلزله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
6 کارربرد نظریه های ارتباطی- اقناعی در ارتقای فرهنگ ایمنی در برابر زلزله (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله