حسن رضایی هفتادر

 حسن رضایی هفتادر دانشیار دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران

حسن رضایی هفتادر

Hasan Rezaei Haftador

دانشیار دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 شخصیت رجالی سماعه بن مهران حضرمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حدیثی دوره: 1، شماره: 2
2 ارزیابی آرای انتقادی ژیلیو نسبت به مشروعیت تفسیر اجتهادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 9، شماره: 32
3 ارزیابی نظریه انقطاع عذاب جهنم در اندیشه دکتر صادقی تهرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 24، شماره: 92
4 ارزیابی نظریه روان کاوی فروید از منظر معارف وحیانی به ویژه نهج البلاغه (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 14، شماره: 3
5 بررسی ابعاد فطرت انسان از منظر معارف وحیانی به ویژه نهج البلاغه (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 15، شماره: 1
6 بررسی تطبیقی آیه 124 سوره بقره از نگاه مفسران فریقین (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی دوره: 4، شماره: 7
7 بررسی تطبیقی برهان تمانع در اندیشه فخر رازی و علامه طباطبایی با تکیه بر آیه 22 سوره انبیاء (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 8، شماره: 20
8 تامین مالی کارگزاران در نظام اداری علوی (ع) با تاکید بر نامه 53 نهج البلاغه (دریافت مقاله) مجله حدیث و اندیشه دوره: 12، شماره: 23
9 تحلیل انتقادی آراء گابریل مندل خان درباره مسحور شدن پیامبر(ص) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 9، شماره: 35
10 تحلیل مبانی زبان تمثیلی قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 7، شماره: 1
11 تحلیل و نقد آرای جان برتن درباره تدوین قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 2، شماره: 3
12 کارکرد های قاعده تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه در تفسیر آیه تطهیر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 23، شماره: 86