مسعود برادران

 مسعود برادران دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان

مسعود برادران

Masoud Baradaran

دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analyzing factors that effecting on rangeland degradation (case of study: District of Pirtaj) (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 4، شماره: 2
2 Assessment of University Sustainability (Case Study: Iran Agricultural and Natural Resources Universities) (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 6، شماره: 2
3 اقدامات کاهش دهنده اثرات ناشی از کاربرد کود نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 5
4 بررسی تطبیقی شایستگی های حرفه ای دانش آموختگان رشته گیاهان دارویی مرکز آموزش عالی امام خمینی با نیاز بازار کار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 47
5 بررسی تفاوت بین رضایتمندی، انتظارات و نگرش زنان و مردان جامعه روستایی در خصوص گردشگری روستایی(مورد مطالعه شهرستان ایذه در استان خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 3
6 پتانسیل اشتغال زایی بخش کشاورزی و توسعه روستایی در چارچوب کارآفرینی جوانان روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 3
7 پیاده سازی رفتار اخلاقی با محیط زیست با در نظر گرفتن نقش ارزشیابی پاسخگو در شرایط روستای میدان از توابع استان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی دوره: 1، شماره: 4
8 تبیین سناریو، راهبردها و سیاست های نهادینه سازی نظریه فراشناخت در نظام آموزش عالی کشاورزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 15، شماره: 2
9 تجاری سازی دانش با تاکید بر شرکتهای انشعابی دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 2، شماره: 4
10 تحلیل عوامل موثر بر نگرش خانوارهای روستایی تالاب شادگان در خصوص تنوع زیستی کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 2، شماره: 1
11 تحلیل نظام مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با استفاده از روش SWOT (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 13، شماره: 1
12 روش های آموزشی تاثیرگذار در کارآفرینی دانشجویان از دیدگاه دانش آموختگان رشته های کشاورزی(مورد مطالعه: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی دوره: 1، شماره: 3
13 شناسایی ابعاد و ارزیابی پایداری در دانشگاه های کشاورزی و منابع طبیعی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
14 شناسایی نقش زنان روستایی در پدافند غیرعامل کشاورزی با تاکید بر محیط-زیست در شهرستان باوی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 3، شماره: 1
15 شناسایی ویژگی های نوآورانه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
16 عامل های پیش برنده و بازدارنده ی نهادینه شدن نظریه فراشناخت در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 46
17 عامل های موثر بر رضامندی آموزشی دانش جویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 45
18 کارآفرینی و چالشهای پیش رو برای کارآفرینان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 3، شماره: 4
19 کاربرد نقشه مفهومی در بررسی عوامل مهم در مدیریت دانش: مطالعه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
20 گرایش اشتغال به کشاورزی جوانان روستایی شهرستان باغملک بر پایه ی نظریه توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 11، شماره: 49
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب های سبک زندگی اسلامی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
2 آلودگی هوا و تاثیر آن بر سلامت (دریافت مقاله) سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
3 آمایش سرزمین و توسعه ی پایدار روستایی (ضرورت، چالشها، و راهکارها) (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
4 آموزش عالی کارآفرینانه با رویکرد اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
5 آموزش کشاورزی کارآفرینانه:زیرساختی جهت اشتغال دانش آموختگان کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
6 آموزش کشاورزی کلید توسعه پایدار در محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
7 آموزش و پایداری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
8 ابزارهای کاربرد مدیریت دانش در فعالیت های ترویج کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
9 اثرات گردشگری مناطق روستایی بروضعیت اقتصادی مردم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
10 ارتقاء اکوتوریسم رهیافتی برای نیل به پایداری منابع طبیعی روستاها (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
11 اهمیت آمایش سرزمین در پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
12 اهمیت دیدگاه های انسان درباره چگونگی ارتباط با طبیعت به منظور دستیابی به رفتار اخلاقی زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
13 اهمیت کشت نشایی نسبت به کشت مستقیم بذر از منظر ویژگی های یک نوآوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
14 اهمیت مدیریت تالاب ها در بهبود محیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی تالاب
15 بایدها و نبایدهای بکارگیری گیاهان تراریخته در چرخه غذایی کشور از دیدگاه مدیران شرکت های خصوصی کشاورزی شهرستان اهواز (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
16 برآورد وضعیت قابلیتهای کارآفرینی در دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشکده های منتخب دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
17 بررسی اثرات اقتصادی طرح افزایش سطح زیر کشت مرکبات (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
18 بررسی توصیفی جنبه های مختلف ارائه درس کارآفرینی در آموزش و پرورش از دیدگاه مدرسان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کار آفرینی، خلاقیت و سازمان های آینده
19 بررسی دیدگاه کاربران شبکه های اجتماعی مجازی نسبت به اثرات این شبکه ها بر سبک زندگی(مورد مطالعه: کارکنان زن دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
20 بررسی سازوکارهای مناسب تقویت ارتباط ترویج و تحقیق از دیدگاه محققان و مروجان سازمان جهاد کشاورزی استان خورستان (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
21 بررسی نقش نگرش گلخانه داران درخصوص کشاورزی پایدار بر روی عملکرد گلخانه های صیفی استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
22 بررسی نقش و اهمیت کارآفرینی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی
23 بررسی وضعیت ویژگیهای روانشناختی کارآفرینی دردانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی زراعی و دانشکده علوم دام و صنایع غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
24 بررسی ومانع و مشکلات مربوط به کارآفرینی زنان در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
25 پیشران های نیل به دانشگاه کارآفرین با تاکید بر اعلامیه ها و سندهای حقوقی مرتبط با دانشگاه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
26 تاملی برنقش آموزش وفرهنگ سازی پدافندغیرعامل درتوسعه بخش کشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
27 تبیین اهمیت تولید ورمی کمپوست به منظور توسعه پایدار با تأکید بر حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
28 تبیین دانش زنان روستایی در خصوص مدیریت پایدار محیط زیست،مطالعه نواحی روستایی پارک ملی کرخه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
29 تبیین نقش برنامه های آموزشی ترویجی در توانمندسازی زنان روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
30 تبیین نقش ترویج و آموزش کشاورزی در افزایش مشارکت زنان روستایی درتوسعه پایدار روستایی مطالعه موردی دهستان شاوور شهرستان شوش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
31 تبیین وضعیت کارکرد مدیریت منابع انسانی در سطح مدیریت عالی در مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
32 تبیین وضعیت یادگیری سازمانی در مدیریت جهاد کشاورزی (مورد مطالعه: شهرستان های دهدشت و گچساران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
33 تحلیل عوامل روان شناختی موثر بر کارآفرینی در توسع هی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
34 تحلیلی بر ضرورت برنامه ریزی و مدیریت پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
35 تدوین چارچوبی نظری در راستای ارتقاء روحیهی کارآفرینی دانشجویان بر مبنایمؤلفههای برنامه درسی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
36 تعیین متغیر های موثر بر میزان مطلوبیت ارزشیابی آموزشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
37 توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
38 چالش های حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
39 چالشهای پیش رزی کشاورسی ارگانیک در تأمن امىیت غذایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
40 دیدگاه اعضای هیات علمی نسبت به مولفه های تشکیل د هنده ی دانشگاه کارآ فرین مورد مطالعه: دانشگاه های کشاورزی و منابع طبیعی کشور (دریافت مقاله) کنفرانس کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
41 دیدگاه دانش آموختگان آموزش عالی کشاورزی درخصوص مهمترین موانع اشتغال دربخش کشاورزی مطالعه موردی دانشگاه کشاورزی منابع طبیعی رامین خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
42 راهکارهای مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
43 شناسایی دیدگاه کارکنان در رابطه با ویژگی های کارآفرینی سازمانی در مراکز آموزش عالی کشاورزی استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
44 شناسایی دیدگاه های کارکنان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان درخصوص مشخصه های سازمانی: کاربرد تئوری z (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
45 شناسایی راهکارهای توسعه نوآوری درسازمان جهاد کشاورزی استان ایلام (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
46 شناسایی عوامل موثر بر تبدیل دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین به یک سازمان یادگیرنده (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
47 شناسایی مهمترین روش های توسعه روحیه کارآفرینی در دانشجویان دختر مقطع کارشناسی(مطالعه موردی: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
48 شناسایی وضعیت دانش، نگرش و رفتار گندم کاران در خصوص سلامت غذایی مطالعه موردی: شمال خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
49 شناسایی وضعیت موجود برخی ویژگی های عمده روانشناختی کار آفرینانه و متغیرهای موثر بر توسعه روحیه کار آفرینی(مورد مطالعه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
50 ضرورت مدیریت استراتژیک منابع انسانی در بهبود عملکرد سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
51 عوامل موثر در شکل گیری دانشگاه کارآفرین (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
52 فلسفه برای کودکان و مهارت تفکر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
53 کارآفرینی با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی و با هدف توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
54 کارآفرینی راهبردی نو در توسعه روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
55 کارآفرینی روستایی، رویکردی هدفمند در دستیابی به توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه پایدار
56 کارآفرینی سازمانی (مفاهیم، ویژگی ها، مدل ها) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
57 کارآفرینی و اکوتوریسم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
58 کاربرد روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جهت اولویت بندی ابعاد توسعه پایدار روستایی و کشاورزی در بین کارشناسان کشاورزی شهرستان شوشتر (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
59 کشاورزی ارگانیک ضرورتی اجتناب ناپذیر (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
60 کشاورزی ارگانیک و نقش آن در امنیت و سلامت غذایی (دریافت مقاله) سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
61 کشاورزی دقیق وبهینه کردن جریان نهاده ها در مزرعه (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
62 گردشگری استراتژی کاهش فقر در روستاها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
63 گردشگری روستایی راهبردی در جهت توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
64 گیاهان تراریخته، امنیت غذایی و نگرش کشاورزان پیشرو، مطالعه منطقه گتوند استان خوزستان (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
65 لزوم نهادینه سازی مدیریت دانش در مراکز آموزش عالی کشور (دریافت مقاله) تحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت
66 مدیریت بخش کشاورزی بر محور شاخصهای حکمرانی خوب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
67 مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات درکسب و کارهای الکترونیکی راهی مؤثر درایجاد نوآوری و خلاقیت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
68 مدیریت منابع آبی رویکردی نوین درجهت بهینه سازی مصرف آب و مبارزه با بحران منابع آبی درکشاورزی و منابع طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
69 مدیریت و بررسی روشهای کاهش محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
70 مزایای استفاده از روش های خاک ورزی حفاظتی در مدیریت مصرف آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
71 مفاهیم، جایگاه و چالش های آموزش عالی کارآفرینانه در اشتغال دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
72 مقایسه عملکرد مدیریت مردمی توزیع آب در دشتهای شمال و جنوب حوزه آبریز کرخه جهت تبیین اصول توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
73 موانع و مشکلات شوراهای اسلامی روستایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران
74 نقش آموزش در کاهش ضایعات و تحقق امنیت غذایی با رویکردی برتوسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
75 نقش آموزش روستائیان و تشکل های بومی درجلوگیری ازبیابان زایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
76 نقش بستر سازی فرهنگی در تبدیل دانشگاه های سنتی به کارآفرین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
77 نقش دانشگاه در توسعه توان کارآفرینی دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
78 نقش کارآفرینی در اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی کشاورزی کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
79 نقش کشاورزی ارگانیک در امنیت غذایی و کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
80 نقش گردشگری روستایی دربهبود معیشت پایدارروستایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
81 نقش گردشگری روستایی درتوسعه پایدارروستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
82 نقش مددکاران ترویج در دستیابی به کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
83 نگرش ساکنان مناطق گردشگری روستایی استان خوزستان نسبت به اثرات زیست محیطی گردشگری روستایی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی