دکتر سید یعقوب موسوی

دکتر سید یعقوب موسوی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا

دکتر سید یعقوب موسوی

Dr. Seyed Yaghoub Mousavi

دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Domination of closed rentier networks on Tehran’s urban management (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی دوره: 3، شماره: 7
2 The effect of communication globalization on citizen’s tendencies towards environment protection: Case study of Tehran citizens (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی دوره: 3، شماره: 5
3 بررسی جامعه شناسی تاثیر اخلاق ترافیک شهروندی بر تخلفات رانندگی در کلانشهر تهران (دریافت مقاله) مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی دوره: 1390، شماره: 3
4 بررسی رابطه رویکرد منظر تاریخی شهری با زیست پذیری شهری (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 5، شماره: 12
5 تاثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر گرایش به نوسازی بافت فرسوده مطالعه موردی: منطقه ۱۲ شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 13، شماره: 3
6 تأثیر ابعاد جهانی شدن فرهنگی بر احساس هویت ملی (مطالعه موردی: دانش‌آموزان مقطع پیش‌دانشگاهی شهرستان بابل) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 6، شماره: 14
7 تبیین جامعه شناختی تاثیر قوم گرایی بر توسعه ی مدنی(موردمطالعه : استان بوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 11، شماره: 4
8 تبیین جامعه شناختی تاثیر مولفه های قوم گرایی بر مشارکت سیاسی شهروندان (مورد بررسی شده جمعیت نمونه ای استان بوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 10، شماره: 41
9 تبیین جامعه شناختی رفتار انتخاباتی شهروندان استان مازندران در انتخابات رئیس جمهوری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 13، شماره: 3
10 تبیین عوامل موثر بر میزان زیست پذیری شهری مطالعه موردی: شهر ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 4، شماره: 2
11 تحلیل پایداری بازآفرینی بافت مرکزی شهر مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 3، شماره: 2
12 تحلیل تجربه زیسته فقرای شهری از طرد اجتماعی از بازار کار مورد مطالعه؛ مناطق ۱۷، ۱۸ و ۱۹ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 13، شماره: 49
13 تحلیل جامعه شناختی - کالبدی فضاهای عمومی شهری مطالعه موردی: کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 4
14 تحول حقوق شهروندی به سوی تامین انتظام شهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 3، شماره: 4
15 جنسیت و هویت قومی (نمونه شهر خرمآباد) (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 1، شماره: 4
16 رشد شهرگرایی و احساس تعلق محله ای (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 2، شماره: 3
17 عادتواره ی " منفعت طلبی شخصی" در ساختار سیاسی - اداری ایران معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 14، شماره: 1
18 محله نوین الگوی جامعه شناسی شهری ازتوسعه محله ای (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 4، شماره: 18
19 موانع و محدودیت های ساختاری تعهد به اخلاق شهروندی در بین جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 16، شماره: 35
20 نقش پیاده راه سازی در ارتقاء کیفیت اجتماعی شهر تهران (مطالعه موردی: پیاده راه هفده شهریور) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 28
21 نوگرایی اجتماعی شهروندان و تاثیر آن بر تمایل به مشارکت در نوسازی بافت فرسوده (دریافت مقاله) نشریه مطالعات توسعه اجتماعی – اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
22 واکاوی تجربه مادری زنان شاغل در پست های مدیریتی ( مطالعه موردی زنان شاغل در وزارت نفت) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 19، شماره: 1
23 هویت در آستانه کولیهای ساکن در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 9، شماره: 35
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی عوامل موثر بر احساس امنیت زنان در فضاهای شهری مطالعه موردی: شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
2 بررسی اجمالی ویژگی های جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی شهر اراک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
3 بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و الگوی خودکشی آنومیک در میان زنان اقدام کننده به خودکشی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
4 بررسی تاثیر آموزش موسیقی بر رشد خلاقیت کودکان (دریافت مقاله) همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
5 بررسی رابطه اضطراب و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادیو کودکان مرزی 13-8 ساله در شهرستان کاشان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
6 بررسی عوامل وندالیسم در فضاهای عمومی شهری: نمونه موردی منطقه ده شهر تبریز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
7 بررسی میزان دینداری در جامعه ی دانشجویی کرمانشاه؛ مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی تفکر و پژوهش دینی
8 بررسی نقش نرم افزار وایبر تاثیر نرم افزار وایبر بر بهبودیادگیری گرامر زبان انگلیسی دانش اموزان ناشنوا (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات
9 بررسی و ارزیابی پسماندهای خشک شهری با رویکرد توسعه پایدار شهری بر اساس مدل HDI مطالعه موردی شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
10 بررسی و تحلیل ساخت یابی اجتماعی محلات حاشیه ای شهر رشت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران
11 تاثیر مدرنیسم بر تغییرات کالبدی محله های عودلاجان و سنگلج در شهر تهران (از قاجاریه تا عصرحاضر) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
12 تحلیل سنجه های رایج و ارائه یک مدل جدید برای پژوهش های دینی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
13 تحولات نظریه آرمانشهر و زمینه های اجتماعی- سیاسی آن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
14 نابرابری های اجتماعی چالشی در مسیر توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری