روح الله فتاحی نافچی

 روح الله فتاحی نافچی دانشگاه شهرکرد

روح الله فتاحی نافچی

Roholah Fatahi

دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی آزمایشگاهی تنش برشی آستانه فرسایش رسوبات ریزدانه (مطالعه موردی رسوبات مخزن سد کرخه) (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 13، شماره: 3
2 بررسی لایه بندی حرارتی و اکسیژن محلول در مخزن یک سد بزرگ مطالعه موردی سد کارون 3 (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 1
3 کاربرد رویکرد بیلان جرمی در ارزیابی تغییرات تبادل آب های سطحی و زیرزمینی در زیرحوضه لنجانات (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تغییرات ریخت شناسی رودخانه بازفت با استفاده از تصاویر چند زمانه ماهواره لندست (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
2 اصول آبیاری فضای سبز و تمهیدات لازم جهت افزایش راندمان کاربرد آب در آبیاری فضای سبز (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
3 بررسی آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر ضریب زبری مانینگ بر روی دو بستر تیزگوشه و گردگوشه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
4 بررسی آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی در بازشدگی تدریجی با صفحات مستغرق (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
5 بررسی آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی در بازشدگی ناگهانی با صفحات مستغرق (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
6 بررسی آزمایشگاهی تاثیر شکل پره های مستغرق دوگانه و زاویه حمله بر کاهش عمق آبشستگی موضعی اطراف پایه های استوانه ای (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
7 بررسی تاثیر تغییر ابعاد صفحات مستغرق محدب شکل دوبل در کاهش عمق آبشستگی موضعی کنار پایه استوانه ای (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
8 بررسی دقت روش منحنی سنجه رسوب بر اساس تغییرات رژیم جریان (مطالعه موردی: حوضه ارمند و بازفت) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
9 بررسی روند خشکسالی بوسیله آزمون ناپارامتری من-کندال (منطقه مطالعاتی: حوضه آبریز شمالی رودخانه کارون) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
10 بررسی میزان خطای منحنی های سنجه رسوب برای برآورد بار معلق رودخانه ارمند (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
11 بهینه سازی الگوی کشت زراعی با استفاده از برنامه ریزی خطی ( مطالعه موردی:حوزه زاینده رود) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
12 پارامترهای اساسی در طراحی سازه های آبگیری از رودخانه ها در مناطق کوهستانی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
13 پیش بینی تغییرات دما و بارش ایستگاه شهرکرد طی دوره آماری 2046 تا 2065 با استفاده از مدل ریز مقیاس نمایی آماری خروجی مدلLARS-WG (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
14 تحلیل رژیم آبدهی رودخانه ها در حوضه های برفگیر با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی رودخانه کوهرنگ) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
15 تخصیص بهینه آب با رویکرد نظریه بازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
16 تعیین شماره منحنی رواناب حوضه آبریز با استفاده از GIS و RS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز گزستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
17 سیمای آب زیرزمینی حوضه های درجه یک کشور در چهار دهه گذشته (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت
18 شبیهسازی عددی سرریز سد سورک با استفاده از روش دوفازی VOF (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
19 عملکرد سرریزهای تناسبی در آبگیر جانبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
20 کاربرد توزیع های احتمال برای برازش جریان های روزانه ( مطالعه موردی حوضه زاینده رود ) (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور
21 کاربرد توزیع های احتمال برای برازش جریان های روزانه (مطالعه موردی حوضه زاینده رود) (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
22 مطالعه استفاده از سرریز تناسبی دودکشی در آبگیر جانبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
23 معرفی شاخصهای خشکسالی و میزان تناسب آنها برای حوزه های آبریز مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
24 مقایسه تولید گازهای گلخانهای نیروگاههای برقابی حوضه کارون و نیروگاههای حرارتی جایگزین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم