عباسعلی رستمی

 عباسعلی رستمی استاد، دانشگاه شمال

عباسعلی رستمی

Abasali Rostami

استاد، دانشگاه شمال

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر پایدار کننده ها بر فعالیت الکتروشیمیایی و شکل شناسی فیلم پلی پیرول (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 10، شماره: 3
2 تاثیر شرایط الکتروپلیمر شدن بر رفتار الکتروشیمیایی و شکل شناسی فیلم پلی پیرول (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 10، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی و بهینه سازی فرآیند استخراج آنزیم لیزوزیم ازسفیده تخم مرغ درسیستم دوفازی درسیستم دوفازی آبی پلی ونیل پیرولیدون (25K) و دی پتاسیم فسفات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
2 بررسی پارامتر های موثر بر جداسازی وتوزیع لیزوزیم درسیستم دوفازی آبی پلی ونیل پیرولیدون (25K) و دی پتاسیم فسفات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
3 بررسی خواص حجمی سیستم دو جزئی 1 و 4- دی اکسان با 1 و 2 اتان دیول در سه دمای مختلف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
4 بررسی خواص حجمی سیستم دو جزئی 1 و 4- دی اکسان با 1 و 3- پروپان دیول در سه دمای مختلف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
5 بررسی خواص حجمی سیستم دو جزیی استونیتریل با متیل استات در سه دمای مختلف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
6 بررسی دانسیته ، ویسکوزیته وضریب شکست سیستم دو جزئی پلی اتیلن گلیکول (200) بامتیل استات در سه دمای مختلف (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
7 بررسی مورفولوژی، ساختمان شیمیایی و تاثیر غلظت پایدرار کننده HPC (هیدروکسی پروپیل سلولز) بر روی خواص پلی آنیلین جهت جداسازی یون مس از محلول آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تجهیزات ومواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران
8 برسی دانسیته ، حجم مولی اضافی و ضریب انبساط حرارتی اضافی سیستم دو جزیی فرمامید با 1 و 2- اتان دیول در سه دمای مختلف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
9 تاثیر غلظت پایدارکننده های هیدروکسی پروپیل سلولز HPC و پلی وینیل پیرولیدن PVP بر خواص پلی آنیلین و حذف یون مس از محلول آبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
10 تهیه پلی آنیلین در محیط آبی در حضور پایدار کننده PVP (پلی وینیل پیرولیدن) و بررسی مورفولوژی، ساختمان شیمیایی و تاثیر غلظت پایدار کننده بر روی خواص پلی آنیلین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تجهیزات ومواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران
11 تهیه نانوکامپوزیت اپوکسی تقویت شده با نانولوله کربن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نانو مواد ونانوتکنولوژی
12 تهیه و بررسی ویژگی های نانوکامپوزیت ها بر پایه پلی تیوفن و اکسید نقره در محیط آبی در حضور سورفکتانت های DBSNa و PEO (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنیک های نوین در تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران
13 جداسازی روی با استفاده از کامپوزیت و نانو کامپوزیت های پلی آنیلین و SiO2 و مقایسه با جاذب های مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
14 جداسازی مس از آب با استفاده از پلی آنیلین و نانو کامپوزیت های تهیه شده آن در محیط های آبی و آبی_غیر آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
15 جداسازی یون Cu (II) با استفاده از نانو کامپوزیت پلی آنیلین و اکسید سیلیسیوم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس آب،پساب و پسماند
16 حذف مس از محلول آبی با استفاده از پلی تیوفن و نانوکامپوزیت های آن در حضورسورفکتانت های مختلف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
17 داده های تجربی و مدل سازی ریاضی خواص فیزیکی محلول دوفازی آبی پلی وینیل پیرولیدن و نمک فسفات پتاسیم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
18 داده های تعادلی سیستم دوفازی آبی پلی وینیل پیرولیدن و نمک فسفات پتاسیم و تأثیر pH بر روی رفتار این سیستم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
19 فعالسازی الکتروشیمیایی نانولوله های کربنی به منظور استفاده در نانوبیوسنسورها (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
20 محاسبه نظری آنتالپی تبخیر الکل ها و آلدئیدهای آلیفاتیک وآروماتیک با استفاده از روش QSPR (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
21 مدل سازی ریاضی ضریب شکست سیستم دوتایی پلیمر + آب و نمک + آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی