دکتر سیمون آیوازیان

دکتر سیمون آیوازیان استاد، گروه معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

دکتر سیمون آیوازیان

Dr. Simon Ayvaziyan

استاد، گروه معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تبیین تاثیر جریان هنری اکسپرسیونیسم اروپا بر معماری بناهای اداری-خدماتی ایران (با تاکید بر دوره پهلوی) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 105
2 تبیین تأثیر جریان‌های اجتماعی و سیاسی سال‌های 1300 تا 1357 بر شکل‌گیری یادمان‌های آرامگاهی ایران معاصر (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 89
3 تحلیل جایگاه گذرهای تاریخی در ساختار فضاهای عمومی شهر(مورد مطالعاتی: گذر درخونگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 14، شماره: 59
4 روند تغییرات فرهنگ و شیوه زندگی زن و خانواده ایرانی در خانه های سنتی و مدرن (موردمطالعه: شهر اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 48
5 سیر تحول اندام های اصلی خانه های تبریز از دوره ی قاجار تا اواخر دوره ی پهلوی دوم (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 29، شماره: 3
6 گرایش ها و رویکردهای نظری معماری بناهای دولتی و حکومتی دوره پهلوی اول و دوم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 15، شماره: 34
7 مرکز ادبیات جهانی؛ دریچه ای به سوی گفتگو با جهان (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 5، شماره: 5
8 مصرف گرایی در معماری با تاکید بر مبانی نشانه شناسی معماری عامه پسند (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 6، شماره: 2
9 مطالعه تطبیقی زبان مشترک شعر و معماری درقرون هفتم تا نهم ه.ق در ایران (سبک معماری آذری و شعر سبک عراقی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 8، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (تاثیر حس تعلق بر آموزش محیطی ) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی و بین المللی معماری، فناوری های نوین و مدیریت ساخت
2 (تاثیر حس تعلق مکان بر پایداری اجتماعی ) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی و بین المللی معماری، فناوری های نوین و مدیریت ساخت
3 ارزیابی مولفه های زمینه گرایی در طراحی مجموعه اقامتی – فرهنگی نمونه موردی: مرکز فرهنگی دزفول، مجتمع امین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دانشجویان معماری و شهرسازی ایران
4 استفاده از نظریه روانشناسی رشد پیاژه در ارتقای کیفی طراحی معماری دبستان ها ومهد کودک ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
5 بررسی جایگاه روانشناسی کودک بر طراحی معماری مجتمع های آموزشی کودکان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
6 بررسی چگونگی تاثیر عوامل معماری بر پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
7 بررسی رویکرد حرفه آموزی در طراحی مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
8 بررسی عوامل تاثیر گذار در طراحی مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
9 بررسی عوامل موثر بر مطلوبیت فضایی محیط های آموزشی از دیدگاه روانشناسی کودکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
10 تاثیر ایجاد تعادل درمتغیرهای فضایی و کالبدیبر رفتار و ادراک حسی انسان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
11 تحلیل عوامل تاثیرگذار معماری در توسعه پایدار فرهنگی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
12 جستاری در چگونگی عنصر ریتم در موسیقی و معماری اسلامی با بررسی نمونه موردی مسجد شیخ لطف الله اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
13 جستاری در خصوص تحولات ادبیات و معماری با نگاه ساختارگرا و ساختارشکن قرن بیستم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
14 زبان مشترک معماری و نگارگری بررسی رابطه ساختاری و مفهومی میان نگارگری و معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
15 شناخت اصول طراحی معماری در خلوتگاه های طبیعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی وهشتمین همایش ملی معماری،مرمت شهرسازی ومحیط زیست پایدار
16 شی شدگی فرهنگی در معماری معاصر ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی و بین المللی معماری، فناوری های نوین و مدیریت ساخت
17 عناصر معماری شکل دهنده ی یادمانهای آرامگاهی (دوره پهلوی اول و دوم) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی
18 مقایسه هنر دیجیتال و معماری دیجیتال (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
19 مقایسه ی بنیادی عنصربافت درمعماری و موسیقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
20 نقش روانشناسی محیطی در بهبود کیفیت محیط بافت های فرسوده شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری