سیمون آیوازیان

 سیمون آیوازیان

سیمون آیوازیان

Simon ayvaziyan

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 گرایش ها و رویکردهای نظری معماری بناهای دولتی و حکومتی دوره پهلوی اول و دوم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 15، شماره: 34
2 مصرف گرایی در معماری با تاکید بر مبانی نشانه شناسی معماری عامه پسند (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 6، شماره: 2
3 مطالعه تطبیقی زبان مشترک شعر و معماری درقرون هفتم تا نهم ه.ق در ایران (سبک معماری آذری و شعر سبک عراقی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 8، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی چگونگی تاثیر عوامل معماری بر پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
2 تاثیر ایجاد تعادل درمتغیرهای فضایی و کالبدیبر رفتار و ادراک حسی انسان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
3 تحلیل عوامل تاثیرگذار معماری در توسعه پایدار فرهنگی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
4 جستاری در چگونگی عنصر ریتم در موسیقی و معماری اسلامی با بررسی نمونه موردی مسجد شیخ لطف الله اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
5 جستاری در خصوص تحولات ادبیات و معماری با نگاه ساختارگرا و ساختارشکن قرن بیستم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
6 زبان مشترک معماری و نگارگری بررسی رابطه ساختاری و مفهومی میان نگارگری و معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
7 عناصر معماری شکل دهنده ی یادمانهای آرامگاهی (دوره پهلوی اول و دوم) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی
8 مقایسه هنر دیجیتال و معماری دیجیتال (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
9 مقایسه ی بنیادی عنصربافت درمعماری و موسیقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
10 نقش روانشناسی محیطی در بهبود کیفیت محیط بافت های فرسوده شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری