دکتر ابوالقاسم امیراحمدی

دکتر ابوالقاسم امیراحمدی استاد ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر ابوالقاسم امیراحمدی

Dr. Abolghasem Amir Ahmadi

استاد ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «بررسی سیر تحول شخصیت اسکندر از کشورگشایی تا پیامبری در شرفنامه نظامی» (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات داستانی دوره: 8، شماره: 4
2 A study on properties of habitat of Stipagrostis pennata and soil factors influencing on Sandy land in the Sandy land of Sabzevar (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 5، شماره: 19
3 ارزش مداری و فرهنگ پایداری در اشعار نوگرایانه پس از دوران دفاع مقدس دردهه های ۷۰ و ۸۰ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی دوره: 8، شماره: 32
4 ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت داورزن به روش دراستیک با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 2، شماره: 6
5 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای شهر بردسکن در برابر زلزله با استفاده از مدل سلسله مراتبی وارون (IHPW) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 4، شماره: 6
6 ارزیابی پتانسیل انرژی باد و امکان سنجی احداث نیروگاه بادی در سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 3، شماره: 9
7 ارزیابی ژئومورفوسایت ها و ژئوکانزرویشن ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی با استفاده از مدل بومی شایان یگانه و همکاران و مقایسه این مدل با مدل های جهانی کومانسکو، فاسولاس، بریلها (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 13، شماره: 1
8 ارزیابی ژئومورفوسایتهای ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی به روش بریلها به منظور حفاظت از میراث زمین شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 63
9 ارزیابی کمی ژئودایورسیتی ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی برای حفاظت از میراث زمین‌شناسی آن (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 36
10 استفاده از مدل انتروپی در ارزیابی مخاطره زمین لغزش در مسیر جاده پیشنهادی طرقبه - درود مشهد نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 2
11 انتخاب مدل مناسب از بین روش های آماری دومتغیره جهت پهنه بندی خطر زمین لغزش در محیط GIS مطالعه موردی:حوضه آبخیز بقیع (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 4، شماره: 15
12 اولویت بندی و پهنه بندی عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل آنتروپی (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 4، شماره: 11
13 بررسی آثار و شواهد یخچال های کواترنر پایانی در ارتفاعات بینالود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 70
14 بررسی آسیب پذیری آبخوان دشت نیشابور با استفاده از روش دراستیک در محیط GIS (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 6
15 بررسی اثر جاده سازی بر وقوع زمین لغزش های سطحی با استفاده از مدل پایداری دامنه ها (مطالعه مورد: حوضه آبخیز کلات) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 15
16 بررسی انعکاس عاملیت و کنش گری زن در نوشته های زنانه: مطالعه تطبیقی "سووشون" و "دا" (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 15، شماره: 28
17 بررسی پارامترهای گرانولومتریک رسوبات در مطالعات فرسایش بادی(مطالعه موردی: شهرستان گناباد) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 66
18 بررسی پایداری تأثیر مجاورت و تقابل سیستم‌های ژئومورفیک لندفرم‌های آبی و بادی پلایای پترگان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 10، شماره: 1
19 بررسی پدیده یخبندان و ارتباط آن با عملکرد محصول گردو و بادام استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 4، شماره: 14
20 بررسی تاثیر پارامترهای ژئومورفیک و هیدرولوژیک در آلودگی آب ارتفاعات جغتای (با تاکید برآرسنیک) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 25، شماره: 6
21 بررسی تأثیر پساب تصفیه‌شده‌ی شهری روی خصوصیات خاک مناطق بیابانی (مطالعه‌ی موردی: تصفیه‌خانه‌ی فاضلاب شهر سبزوار) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 8، شماره: 32
22 بررسی تأثیرات تکتونیکی گسل کمایستان بر شبکه زهکشی و مخروط افکنه ها با استفاده از شاخص های ژئومورفیک در دامنه های شمالی ارتفاعات جغتای (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 4، شماره: 11
23 بررسی تشبیهات اساطیری در توصیف طبیعت در سبک خراسانی و عراقی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 15، شماره: 2
24 بررسی تمثیل فشرده در غزلیات حافظ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 13، شماره: 50
25 بررسی ژئومورفولوژیکی تحولات اقلیمی حوضه آبریز گرگانرود در کواترنر (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 1، شماره: 2
26 بررسی شیوه ی استدلال ورزی در مناظرات پروین اعتصامی بر اساس نظریه ی تولیمن (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 13، شماره: 1
27 بررسی ظرفیت های گردشگری ورزشی در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 3، شماره: 9
28 بررسی عوامل موثر در پیدایش و تکامل مخروط افکنه های دامنه های جنوبی ارتفاعات جغتای با تاکید بر نقش تکتونیک (در محدوده ی غرب سبزوار) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 47
29 بررسی قابلیت های محیطی حوضه های آبی دامنه جنوبی توچال برای تبدیل به ژئو پارک (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 3، شماره: 9
30 بررسی مؤلّفه‌های هوش هیجانی و شادی در سروده‌های«فرّخی سیستانی» و «منوچهری دامغانی» (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 14
31 بررسی مولفه های اعتقادی در اشعار مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو از دریچه ی نظریه ی بینامتنیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی دوره: 8، شماره: 31
32 بررسی نقش فرم و فرآیندهای ژیومورفولوژی دامنه های شمالی ارتفاعات کرکس در پراکنش سکونت گاه های انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 7، شماره: 26
33 بررسی و تحلیل انگیزه های حافظ از خلق شخصیت رند در دیوان غزلیات با رویکرد به مبانی اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 2
34 بنیادهای اخلاقی و اجتماعی حقوق بشر در شاهنامه فردوسی با رویکرد به مولفه های عدالت اجتماعی و کرامت انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 18، شماره: 3
35 بینامتنیت مفاهیم تعلیمی قرآن و حدیث در اعلام و مضامین دینی اشعار اخوان ثالث و شاملو (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 9، شماره: 19
36 پایش دمای سطح زمین و ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیز دریاچه ی پریشان) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 3، شماره: 8
37 پدیده ژئومورفولوژیک تپه های مارنی و تاثیر آن بر کیفیت شیمیایی آب کشاورزی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کلاته سادات سبزوار) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 19، شماره: 55
38 پهنه بندی حساسیت خطروقوع زمین لغزش با استفاده از مدل احتمالاتی وزن واقعه(تئوری بیزین)؛مطالعه موردی:حوضه آبخیز بار نیشابور (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 4
39 پهنه بندی خطر زمین رانش و تاثیر آن بر ناپایداری سکونت گاه های شهری مورد شناسی: زیباشهر گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 5، شماره: 14
40 تاریخ حکومت و حکمرانی درآئینه شعر فارسی (با تکیه بر اشعار فردوسی ، مولوی ، سعدی و حافظ ) (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 18، شماره: 70
41 تحلیل ارتباط پوشش گیاهی بر وقوع تعداد گرد و غبار استان خراسان رضوی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 6، شماره: 4
42 تحلیل پایداری و راهکارهای پایدارسازی زمین لغزشها (مطالعه موردی: آزادراه خرم آباد - پل زال) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 7، شماره: 4
43 تحلیل تاثرات حافظ از مولانا (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 14، شماره: 51
44 تحلیل تنوع زمینی (ژئودایورسیتی) در محدوده کوه های بینالود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 14، شماره: 52
45 تحلیل حساسیت متغیرهای ژئومورفولوژی موثر بر سیلاب با استفاده از مدل HEC-HMS (مورد مطالعه: زرچشمه هونجان- استان اصفهان) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 2، شماره: 3
46 تحلیل عوامل موثر بر سیل گیری در شهرستان جاجرم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 13، شماره: 50
47 تحلیل فضایی فرونشست زمین و افت آب زیرزمینی با استفاده از مدل GWR (مطالعه موردی: آبخوان نورآباد ممسنی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 76
48 تحلیل گزیده ای از اشعار فیلیس ویتلی، شاعر آفریقایی آمریکایی برپایه نظریه «استدلال» تولمین (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 13، شماره: 2
49 تحلیل و تفسیر اسطوره قهرمان در کلیدر دولت آبادی بر اساس نظریه جوزف کمپبل (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 10، شماره: 37
50 تحلیل و تفسیر کارکردهای پوشاک در رمان کلیدر (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 11، شماره: 39
51 تحلیل و طبقهبندی چند متغیره برای مدلسازی متغیرهای موثر بر شکل هندسی مخروط افکنههای دامنه شمالی کوهستان باقران (جنوب شهر بیرجند) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 22، شماره: 4
52 تحلیلی بر آنومالی های مورفوتکتونیک و ارتباط آن با تغییر ساختارهای تکتونیکی پهنه زاگرس مرتفع و کمربند سنندج-سیرجان در منطقه نمونه قلعه شاهرخ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 52
53 تشخیص واکنش های ژئومورفیک مخروط افکنه های جنوب دشت بیرجند به فعالیت های تکتونیکی و تغییرات آب و هوایی با استفاده از داده های میدانی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 57
54 تعیین الگوی کشت و ارزیابی گونه های کشت شده با پساب تصفیه شده شهری جهت احیای اراضی بیابانی مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب شهر سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 7، شماره: 25
55 تعیین پتانسیل های اکوتوریسم کویر مزینان سبزوار با استفاده از مدل SWOT (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 2، شماره: 8
56 تعیین مناطق فرونشست احتمالی دشت اردبیل با استفاده از GIS (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 17، شماره: 46
57 تعیین ویژگی‌های ژئومورفولوژی و کاربری اراضی کانون‌های برداشت گردوغبار (مطالعه‌ی موردی: خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 9، شماره: 34
58 تهیه ی نقشه ی حساسیت زمین لغزش با استفاده از مدل تلفیقی نسبت فراوانی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دوره: 3، شماره: 5
59 دعا و نیایش در غنای سبک زندگی(با تکیه بر اشعار نسخ مصور فردوسی، سعدی، مولوی و حافظ) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 20، شماره: 49
60 رفتار آبی رودخانه ی اوجان در شبکه ی ژئونروتیک (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 13، شماره: 38
61 روابط کمی بین حجم مخروطافکنهها و ارتباط آن با تکتونیک فعال (مطالعه موردی: مخروطافکنههای دامنه جنوبی ارتفاعات جغتای) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 29، شماره: 3
62 ریز پهنه بندی خطر زلزله شهر سبزوار با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 12، شماره: 35
63 ریز پهنه بندی خطر سیلاب در محدوده شهر نیشابور در راستای توسعه شهری (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 2، شماره: 7
64 ساخت و اعتباربخشی انگاره شناختی فرهنگ مقاومت در شعر پسا انقلاب بر اساس مدل سازی و تحلیل ساختاری راهبردی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 12، شماره: 26
65 سنجش و برآورد حساسیت پذیری رخساره های ژئومورفولوژی با استفاده از تونل باد (مطالعه موردی: شهرستان گناباد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 54، شماره: 1
66 شاخص های ارزیابی تکتونیک فعال در برآورد وضعیت تکتونیکی در حوضه ی آبخیز حبله رود (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 13، شماره: 41
67 شناسایی اهداف محیطی با استفاده از روشMTMF و MNFمطالعه ی موردی جنوب غرب سبزوار (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دوره: 2، شماره: 3
68 شیوه های خاص تکرار در غزلیات شمس (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 8، شماره: 16
69 فعالیت های تکتونیکی و تاثیر آن در فرونشست زمین در حوضه ی آبریز دشت جوین (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 6، شماره: 20
70 کاربرد برنامه ریزی کاربری اراضی در افزایش تاب آوری شهری در برابر زمین لرزه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS مطالعه ی موردی: شهر سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 5، شماره: 17
71 کاربرد دو روش ناپارامتریک در تعیین آستانه ی عوامل موثر بر رشد طولی آبکندها با استفاده از تکنیک های داده کاوی (مطالعه موردی: حوضه ی آبخیز سنگانه ی کلات) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 4، شماره: 12
72 کاربرد عوامل ژئومورفیک در مکان یابی دفن زباله های شهری (مطالعه موردی: شهر اسلام آباد غرب) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 3، شماره: 4
73 کاربرد مدل HEC- HMS در تحلیل حساسیت متغیرهای ژئومورفولوژی موثر بر سیلاب دشت کرون (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 7، شماره: 16
74 کاهش آسیبپذیری شریانهای حیاتی در برابر سیل (مطالعه موردی: شهرستان سبزوار) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 14، شماره: 52
75 مثنوی معنوی؛ بستر خلاقیت و حل مسیله (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 14، شماره: 52
76 مدل سازی ارتباط بین مساحت و حجم زمین لغزش مطالعه موردی: حوضه بقیع نیشابور (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 26، شماره: 3
77 مدل سازی و پهنه بندی زمین لغزش های حوضه لتیان با استفاده از مقایسه آماری ۲ متغیره (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 11، شماره: 1
78 مطالعه ی آماری و ارزیابی عوامل موثر در تشدید زلزله بر اساس مدل های GWR و OLS (منطقه ی موردمطالعه: غرب استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 12، شماره: 46
79 مکان یابی مناطق بهینه توسعه ی فیزیکی شهر سبزوار بر مبنای شاخص های محیطی (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 34
80 مکان یابی مناطق بهینه توسعه ی فیزیکی شهر سبزوار بر مبنای شاخص های محیطی (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 13، شماره: 27
81 نگاه به مرگ، چیستی وچگونگی مواجهه با آن در اشعار حزین لاهیجی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی دوره: 11، شماره: 1
82 نگاهی به چیستی مفاهیم «کرامت انسانی»، «عدالت اجتماعی» و «آزادی» در غزلیات حافظ و اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد (دریافت مقاله) جستارنامه ادبیات تطبیقی دوره: 6، شماره: 21
83 نگاهی تطبیقی به شگرد فراخوانی شخصیت حلاج در شعر شفیعی کدکنی و صلاح عبدالصبور (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 11، شماره: 21
84 نگرشی نوین در ارزیابی ژیومورفوسایتها و ژیوسایتها در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 11، شماره: 34
85 واکاوی مفهوم هنر با تکیه بر اشعار فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
86 هیه نقشه کاربری اراضی شهر سبزوار با استفاده از روش های حداکثر احتمال و شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 6، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آرمان شهر فریدالدین عطار نیشابوری در منطق الطیر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زبان،ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر
2 ارزیابی پتانسیل هاومحدودیتهای اقلیمی توسعه گردشگری در جزایر کیش وقشم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
3 ارزیابی خطر زمین لغزش در حوضه بار نیشابور با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
4 ارزیابی دوگانگی فرونشست و فرارفت بااستفاده از داده های راداری و مدل سازی فرونشست (مطالعه موردی: دشت بهادران یزد) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
5 ارزیابی ژئومورفوسایتها درایران به منظور حفاظت و نیل به توسعه پایدارآن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
6 ارزیابی عوامل موثر بر وقوع لغزش با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) (مطالعه موردی حوضه آبریز زمکان دراستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
7 ارزیابی کمی ژئومورفوسایت ها در ژئوپارک غرب خراسان رضوی به روش فاسولاس و همکاران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری
8 ارزیابی نسبی فعالیتهای تکتونیکی بر اساس شاخصهای ژئومورفیک(مطالعه موردی: سه حوضه زهکشی در دامنه شمالی کوههای جغتای) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
9 بررسی بارشهای ایام شیشه وارتباط آن باالگوهای سینوپتیکی جو درشمال شرق ایران (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
10 بررسی برخی از پارامترهای اقلیمی موثربر کشت گیاه زیره سبز در شمال شرق ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
11 بررسی ترکیب کانی شناختی ذرات تشکیل دهنده پدیده گرد و غبار در منطقه عمرانی گناباد با تکیه بر آنالیز XRD (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
12 بررسی تغییرات مکانی هدایت الکتریکی و سختی آب زیرزمینی حوضه آبخیز ششتمد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
13 بررسی تنگناها و پتانسیل های ژئومورفولوژیکی موثر در توسعه فیزیکی شهر تربتجام (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
14 بررسی دلایل نشست زمین در شهر سبزوار با تاکید بر قنوات و ارائه راه حل های آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر سالم
15 بررسی مخاطرات ژئومورفولوژیکی مناطق ژئوتوریستی (مطالعه موردی:روستای ابدال آباد - تربت جام) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
16 بررسی نظری حرکات توده ای با هدف کاهش مخاطرات محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
17 بررسی نقش ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی بر اقتصاد جوامع محلی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اکوتوریسم، ژئوتوریسم و حفاظت از میراث طبیعی
18 بررسی نقش سازندهای آهکی ارتفاعات جغتای در تامین آب آینده ی شهر سبزوار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر سالم
19 بررسی نقش شبکه ریشه ای و آسمانه گیاهی گونه بیابانی S. Pennata در مقابله با فرسایش و حرکت ذرات ماسه بادی در منطقه بیابانی سبزوار (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
20 بررسی و ارزیابی شاخص های زیست اقلیمی موثر بر آسایش انسان (مطالعه موردی: شهر سبزوار) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر سالم
21 برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: روستای حصار) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
22 بکارگیری داده های سنجش از دور دربرآورد دمای سطح زمین(مطالعه موردی:حوزه ابخیز دریاچه پریشان) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
23 پتانسیل یابی شدت فرسایش آبی به روش EPM در GIS (مطالعه موردی: حوضه الیاتو) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
24 پهنه بندی توان اکوتوریسمی دامنه های شمالی بینالود با روش ترکیب خطی وزن دار و GIS (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
25 پهنه بندی خطر زلزله در حوضه آبریز جوین (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
26 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش های آماری دو متغیره در محیط GIS (مطالعه موردی : حوضه آبخیز بقیع) (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
27 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل شبکه عصبی پرسپترون چندلایه از نوع پیش خور پس انتشار (BP) (مطالعه موردی: حوه آبخیز بار نیشابور) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
28 پهنه بندی ژئومورفولوژیکی جهت مکان یابی مراکزدفن زباله شهرستان های استان گلستان با استفاده از AHP و GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
29 پهنه بندی و تحلیل آماری گردوغبار در جنوب خراسان رضوی ( 2010-2016) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
30 پیامدهای مخاطره هیدروژئومورفولوژیکی فرونشست زمین (مطالعه موردی: شهرستان جوی) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
31 پیشبینی دمای خاک در شرایط مختلف جوی استان کرمانشاه با استفاده از رگرسیون چنذگانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
32 تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری دریاچه بزنگان با استفاده از مدل (SWOT) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
33 تحلیل فضایی آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی شهر ثلاث در برابر مخاطره زلزله (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
34 تعیین آستانه های عوامل موثر بر گسترش حجمی آبکندها با استفاده از تکنیک های داده کاوی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
35 توسعه شهرسبزواربراساس عوامل ژیومورفولوژی وتجزیه وتحلیل داده های مکانی بااستفاده از GIS (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
36 تهیه ی نقشه ی فرسایش آبکندی با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل جغرافیایی تصاویر با رویکرد شی ء گرا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
37 جایگاه ژئومورفولوژی در ارزیابی بلایای طبیعی و مقابله با آنها در خراسان رضوی (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
38 عوامل موثر در وقوع مخاطره هیدروژئومورفولوژیکی فرونشست زمین (مطالعه موردی: شهرستان جوین) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
39 قابلیت مدل ANP در پهنه بندی خطر سیل (مطالعه موردی حوضه اسلام آبادغرب) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
40 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیا در پهنه بندی خطر زمین لغزش حوزه بار نیشابور با استفاده از روش بیشینه آنتروپی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
41 کاربرد عوامل ژئومورفیک در مکانیابی دفن زباله های شهری (مطالعه موردی: شهر اسلامآباد غرب) (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
42 مطالعه اشکال تراکمی حاصله از فرسایش باد در منطقه سبزوار (مطالعه موردی کلاته میر علی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
43 مکان یابی اردوگاه های موقت بازماندگان زلزله بااستفاده ازahp موردپژوهشی: شهرنیشابور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
44 مولوی، نظریه پردازی خلاق (دریافت مقاله) همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی
45 نقش تکتونیک و ژئومورفولوژی در تغذیه و محل برونزد آبهای زیر زمینی حوضه قلعه شاهین (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
46 نقش ژیومورفولوژی در افزایش ظرفیت ژیوتوریسم منطقه (مطالعه موردی: روستای کلاته سادات سبزوار) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
47 نقش ژیومورفولوژی در بررسی مخاطرات طبیعی در ایران و ارایه راهکارهایی برای کاهش خطرات آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
48 نقش ژیومورفولوژی و عناصر اقلیمی در توسعه شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
49 نقش عوامل انسانی در وقوع مخاطره زمین لغزش در حوضه اسفیدان بجنورد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
50 نقش عوامل ژئومورفولوژی کمی مورفومتری برتشدید سیلاب حوضه جونقان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران