دکتر مهیار علوی مقدم

دکتر مهیار علوی مقدم دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر مهیار علوی مقدم

Dr. Mehyar Alavi Moghaddam

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اساطیر ایران در آیینه ی خوانش و دریافت حسین مجیب المصری (دریافت مقاله) الدراسات الادبیه (فی اللغه العربیه والفارسیه و تفاعلهما) دوره: 41، شماره: 87
2 امکان‌سنجیِ طرح تفسیر زیبایی‌شناختی قرآن کریم (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی قرآن دوره: 6، شماره: 1
3 بازاندیشی در ضرورت «تفکّر انتقادی» و کارکردهای آن در تذکره‌نویسی و تاریخ‌ادبیات‌نگاری (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 12، شماره: 4
4 بازخوانی دو اسطوره ترکی «قیزیل آلما» و «ارگنه قون» در شعر ضیا گوک آلپ از نظرگاه حسین مجیب المصری (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 4، شماره: 11
5 بازشناخت انتقادی تمایزهای کارکردی قصه پریان و اسطوره در رویکرد روان کاوی برونو بتلهایم (دریافت مقاله) مجله نقد و نظریه ادبی دوره: 4، شماره: 1
6 بازشناخت بایستگی ها و کارکردهای مطالعات میان رشته ای: مفاهیم حقوقی و ادبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 14، شماره: 2
7 بازشناخت تطبیقی پدیدارشناسی دینی و هرمنوتیک میرچا الیاده در عرفانیات تمهیدات عین القضات همدانی (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 11، شماره: 23
8 بازشناخت فرایند استعاره سازی در لایه « بلاغی» سبک غزل اجتماعی معاصر و کارکردهای ایدئولوژیکی آن (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 12، شماره: 2
9 بازشناخت نظریه «گذار فرامن قوم ایرانی از احکام غریزه محور شاه» در داستان سیاوش (با تکیه بر دیدگاه ادبی روانکاوانه فروید) (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 7، شماره: 4
10 بررسی آغازگرهای فرانقش متنی در عبهر العاشقین روزبهان بقلی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 6
11 بررسی اصول راهبردی مدیریت در فنون جنگ آوری و رزم آوری در آثار ادبی تاریخی دوره هجوم مغولان به ایران بر اساس کتاب تاریخ جهانگشا (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 36
12 بررسی تطبیقی ارداویراف نامه، رساله الغفران و کمدی الهی (دریافت مقاله) الدراسات الادبیه (فی اللغه العربیه والفارسیه و تفاعلهما) دوره: 40، شماره: 86
13 بررسی تطبیقی جایگاه زن در ضرب المثل های فارسی و عربی بر بنیاد دیدگاه های آدلر و برن (مطالعه موردی: امثال و حکم دهخدا و مجمع الامثال میدانی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 11، شماره: 20
14 بررسی تطبیقی درونمایه های شعری پروین اعتصامی و سعادالصباح (دریافت مقاله) الدراسات الادبیه (فی اللغه العربیه والفارسیه و تفاعلهما) دوره: 43، شماره: 89
15 بررسی تطبیقی رده‌شناسی و طبقه‌بندی استعاره با رهیافتی زیباشناختی در زبان‌های فارسی و انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 52، شماره: 3
16 بررسی تطبیقی عناصر آیینی و جنگاوری در شاهنامه و سمک عیار (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 44، شماره: 4
17 بررسی روایت‌شناسی طبقات‌ الصوفیه بر اساس نظریة «زمان در روایت» ژرار ژنت (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 9، شماره: 2
18 بررسی سبک شناسی لایه ای اشعار علوی پس از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 6، شماره: 21
19 بررسی ظرفیت های زیست بوم گرایانه روایت های مرتبط با امام رضا (,ع) از منظر مطالعات فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 10، شماره: 40
20 بررسی فرایند واژه‌سازی در زاد‌ المسافر ناصرخسرو (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 8، شماره: 2
21 بررسی کارکرد عناصر موسیقایی شعر «انتظار» (در دوره معاصر) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 6، شماره: 1
22 بررسی مولفه های مینی مال جنگ در پیرمرد بر سر پل ارنست همینگوی و واکاوی تطبیقی آن درادبیات مینی مال دفاع مقدس (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 11، شماره: 21
23 بررسی و تحلیل وجهیت در «غزلداستان های سال بعد» از نادر ابراهیمی؛ بر اسا آرای سیمپسون درباره وجهیت (دریافت مقاله) ماهنامه سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) دوره: 16، شماره: 5
24 بررسی واژه شناختی زبان‌شعر «انتظار» (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 1، شماره: 2
25 بوطیقای روایت ادبیات پایداری در کتاب های درسی ادبیات دوره متوسطه ایران (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 13، شماره: 24
26 تاثیرات اجتماعی رفتاری باورهای عامیانه در رمانهای محمود دولت آبادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 12، شماره: 3
27 تحلیل استعاره مفهومی ساختاری «هستی» در غزل های بیدل دهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 26، شماره: 92
28 تحلیل استعاره های هستومند و ماده مربوط به «عشق» در غزلیات شمس (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 12، شماره: 3
29 تحلیل اسطوره‌شناختی‌ـ‌ تطبیقی نماد غار و بررسی نمودهای آن در شعر منوچهر آتشی با تکیه بر دیدگاه‌های میرچا الیاده (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 16، شماره: 60
30 تحلیل الگوی گفتمانی عناصرزبان شناختی و فرایندهای گفتمان رمان چراغ ها را من خاموش می کنم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های بین رشته ای ادبی دوره: 2، شماره: 4
31 تحلیل بوم فمینیستی مویه های زنانه در شاهنامه (مطالعه موردی: تهمینه، فریگیس و کتایون) (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 16، شماره: 2
32 تحلیل بینانشانه ای رمان و فیلم«گاو خونی» براساس رمزگان روایی رولان بارت (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های بین رشته ای ادبی دوره: 5، شماره: 9
33 تحلیل ساختاری دو حکایت از عجایبنامۀ همدانی بر اساس الگوی روایی تودوروف (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 12، شماره: 1
34 تحلیل طرحواره های قدرتی در غزلیات شمس و پیوندآن باالگوی جهان بینی مولانا (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 11، شماره: 4
35 تحلیل فرایند اقتباسی شخصیت پردازی در فیلم «پاداش سکوت»از داستان من قاتل پسرتان هستم (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات داستانی دوره: 12، شماره: 1
36 تحلیل کارکرد نمادین غار در کیش میترائیسم بر بنیاد دیدگاههای میرچا الیاده (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 10، شماره: 22
37 تحلیل گفتمان انتقادی مفهوم «قدرت» در دفتر اوّل رمان روزگار سپری شدۀ مردم سالخورده (اقلیم باد) براساس الگوی گفتمانی نورمن فرکلاف (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 9، شماره: 2
38 تحلیل مفاهیم و گزاره های حقوقی داستان «پینه دوز شیرازی» در کتاب قصه های کوتاه برای بچه های ریش دار اثر محمدعلی جمال زاده با رویکرد جرم شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 19، شماره: 35
39 تحلیل نشانه – معناشناسی زاویه دید در منظومه عاشقانه ورقه و گلشاه عیوقی براساس الگوی ژاک فونتنی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 18، شماره: 34
40 تحلیل نقش نه منظومه پهلوانی پس از شاهنامه در گسترش فضیلت های اخلاقی (دریافت مقاله) ماهنامه سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) دوره: 16، شماره: 4
41 تحلیل نگاشت مفهومی «بهار» و خوشه های استعاری آن در غزلیات شمس (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 12، شماره: 2
42 جامعه شناختی سرمایه های زنان بر اساس نظریه انواع سرمایه پیر بوردیو در رمان چراغها را من خاموش میکنم (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 18، شماره: 32
43 خوانش زبان صناعی «نی نامه» مثنوی مولوی بر مبنای الگوی «قرائت تنگاتنگ» سلینا کوش (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 14، شماره: 54
44 رمز در سه اثر نمادین شریعتی (کویر، هبوط، انسان) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 3، شماره: 6
45 رویکردی انتقادی به نوع حماسی در ادبیات فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 5، شماره: 4
46 رویکردی تطبیقی به پدیده چندگانگی معنایی در متون فارسی و عربی (رویکرد نظری پژوهش: نظریه کثرتگرایی در فهم متن ریکور) (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 8، شماره: 31
47 ساختار بن‌مایه‌های داستانی امیرارسلان (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 4، شماره: 2
48 فرضیه تعلق «نوفل» در لیلی و مجنون به گروه عیاران و فتیان (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 6، شماره: 1
49 کاربرد الگوی کنشگر گرماس درتحلیل روایت شناسی جای خالی سلوچ (مطالعه موردی: «مرگان در جست و جوی سلوچ») (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 12، شماره: 441
50 کاربرد نظریه روان شناسی رنگ ماکس لوشر در نقد و تحلیل شعر فروغ فرخزاد (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 2، شماره: 2
51 کاربرد«الگوی کنشگر» گرماس درنقد و تحلیل شخصیت های داستانی نادر ابراهیمی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 2، شماره: 4
52 کارکرد لایه ایدئولوژیک در برجسته سازی سبکی غزل اجتماعی معاصر (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 8، شماره: 2
53 مبهمات عناصر اشرافی، در اشعار منوچهری دامغانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 8، شماره: 13
54 متن شناسی انتقادی تذکره های چهار مقاله، لباب الالباب، نفحات الانس و تذکره الشعرا (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متون دوره: 1، شماره: 2
55 متن‌شناسی نسخه‌ی خطّی حماسه‌ی قِران حبشی به روایت ابوطاهر طرسوسی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 6، شماره: 4
56 مضمون عیاری و جوانمردی و آموزه‌های تعلیمی- القایی آن در حماسه‌های منثور (مطالعه موردی: سمک عیار، داراب‌نامه و فیروزشاه‌نامه) (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 5، شماره: 3
57 مطالعه تاثیرات خودشناسانه پدیده اجتماعی «سفر» در منظومه کوش نامه بر اساس الگوی جوزف کمبل (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 4
58 معرفی و بررسی ویژگی های متن شناختی نسخه خطی هزار و یک شب، ترجمه محمدباقرخراسانی بزنجردی(نسخه هنریه) (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متون دوره: 1، شماره: 1
59 مقایسه دو مکتب تاویلی صوفیانه در زمینه آیه «تاویل» (مطالعه موردی: مصنفات عین القضات همدانی و کشف الاسرار میبدی) (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 24، شماره: 49
60 مهارت تفکر انتقادی در ادبیات کودک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 15، شماره: 37
61 نظریه «مخاطب محوری» رویکردی در نقد ادبیات کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان فارسی ( شفای دل سابق) دوره: 5، شماره: 11
62 نگاهی انتقادی- تطبیقی به رویکرد «سنّت گرایانة» نظریه ونظریه پردازی ادبی درسه اثر نظری کلاسیک (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 14
63 نماد شناسی رمز« باز» در منطق الطیر عطار و مثنوی معنوی مولوی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 17، شماره: 27
64 نمادشناسی« باز» در نقد اسطوره ای– کهن الگویی در ادبیات عرفانی (مطالعه موردی: منطق الطیرعطار و مثنوی مولانا ) (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 20، شماره: 77
65 واکاوی درون مایه نمایشنامه های غلامحسین ساعدی و تاثیرپذیری از نمایشنامه های سنتی و مدرن اروپایی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 3
66 واکاوی تقابل زنان و مردان شاهنامه بر بنیاد آرای اکوفمینیستی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی دوره: 1، شماره: 3
67 واکاوی زیست بوم گرایانه گزاره های اساطیری اوستا با تاکید بر دیدگاه ژیلبر دوران (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 12، شماره: 25
68 واکاوی کاربرد آرایههای «علم بدیع» در زبانهای فارسی و انگلیسی با رویکرد تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 54، شماره: 2
69 واکاوی نگاشت مرکزی استعاره های مفهومی و طرح واره های تصویری واژه های «آب» و «آتش» در ضرب المثل های برآمده از ادب فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 29، شماره: 90
70 واکاوی و تحلیل درون مایه های فرهنگی و اجتماعی در نمایشنامه مشروطه غلامحسین ساعدی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 20، شماره: 50
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آبشخورهای اندیشگی و مبانی برداشت های فلسفی ایرانی و یونانی خیام (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
2 اهمیت دو نظریه »متن محوری و مولف محوری« در نقد ادبیات کودک و نوجوان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در فرهنگ، زبان و ادبیات فارسی
3 بررسی پیامدشناسانه ی آلودگیهای روانشناختی در یکی بود و یکی نبودبر بنیاد آرای اریک برن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
4 بررسی تطبیقی مفهوم اصطلاحی علوم بلاغی در زبان های فارسی و انگلیسی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بلاغت و نظریه پردازی ادبی
5 بررسی سمبول های اجتماعی و سیاسی در شعر ملک الشعرای بهار (دریافت مقاله) همایش ملی ملک الشعراء بهار
6 بررسی عنصر زمان در »جلد اول تاریخ جهانگشای جوینی« بر اساس نظریه ی زمان در روایت ژرار ژنت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات
7 بررسی نگرش مردان به زنان در تاریخ بیهقی بر بنیاد آرای اکوفمینیستی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی
8 پیشینه، مبانی و مطالعات ادبی بلاغی در منابع فارسی، عربی و انگلیسی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
9 تاریخ مفهومی: رویکردی نوین در تحلیل و فهم متن تاریخ بیهقی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بزرگداشت بیهقی
10 تحلیل مولفه های روایی داستان های مینی مالیستی در داستان «خانه سرباز» ارنست همینگوی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ
11 جریان شناسی سیر«نقد رمان جای خالی سلوچ» در دهه ی هفتاد شمسی (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
12 ضرورت بازشناخت تفکرانتقادی به مثابه رویکردی میان رشته ای درحوزه علوم انسانی و نقدادبی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
13 فهم روایی در بازشناخت مولفه های هویت ملی شاهنامه با رویکرد ترویج فرهنگ ملی و دینی «(نمونه پژوهی : کتابهای فارسی متوسطه دوم) (دریافت مقاله) هجدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
14 مطالعات فرهنگی مشترکات شاهنامه وجاده ابریشم درهویت سازی، ستیز با خودبرتر بینی وپذیرش تکثر فرهنگی (بارویکرد نشانه شناختی) (دریافت مقاله) همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم
15 نثرهای تاریخی- ادبی، ادبیات و یا ناادبیات؟ (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی(۱۴۰۱)
16 نقش نگرش زیست بوم گرایی بر تقویت اقتصاد مقاومتی و اجرایی شدن اهداف آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی