محمد جواد ارشادی

 محمد جواد ارشادی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ودبیر علمی همایش

محمد جواد ارشادی

Mohammad Javad Ershadi

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ودبیر علمی همایش

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Efficient Economic-Statistical Design of Simple Linear Profiles Using a Hybrid Approach of Data Envelopment Analysis, Taguchi Loss Function, and MOPSO (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 13، شماره: 1
2 تعیین اهمیت معیارهای کیفیت وبسایت از دیدگاه کاربران برپایه روش های ای کوال و فرایند تحلیل شبکه فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 6، شماره: 2
3 توسعه شاخص های کیفیت داده به منظور ارزیابی سامانه های اطلاعاتی تحقیقاتی: یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 9، شماره: 1
4 کاربرد رویکرد ترکیبی DEA–FMEA در باز مهندسی فرآیندهای حوزه تامین در صنعت پیمانکاری نفتی، مطالعه موردی در یک شرکت پیمانکاری حوزه نفت (OEID) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 8، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Effectively Improved Statistically Constrained Economic Model for Designing MCUSUM Control Charts (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
2 Economic and Economic-Statistical Designs of MEWMA Control Charts: A New Meta-Heuristic Approach (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
3 Economic-Statistical Design of MEWMA Control Chart Using Genetic Algorithm (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 Economic-Statistical Design of MEWMA Control Charts: A Comparative Study on Four Evolutionary Algorithms (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
5 طراحی اقتصادی آماری و کارا برای پروفایل های خطی ساده به کمک رویکرد ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و روش MOPSO (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
6 طراحی چند هدفه پروفایل های خطی ساده (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
7 کاربرد مدل های مختلف هزینه های کیفیت در مدیریت کلان سیستم ها:مطالعه موردی در کارخانه توان باطری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت