امیر قادرزاده

 امیر قادرزاده دانشگاه علمی کاربردی مرکز سقز

امیر قادرزاده

Amir Ghaderzadeh

دانشگاه علمی کاربردی مرکز سقز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.