امیرحسین ده دستی

 امیرحسین ده دستی مسئول مرکز رشد و خلاقیت کرج

امیرحسین ده دستی

Amir Hossein Dahdasti

مسئول مرکز رشد و خلاقیت کرج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.