علیرضا بصیری

 علیرضا بصیری استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

علیرضا بصیری

Alireza Basiri

استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تطبیقی نفوذ اقتصادی در چهارچوب منویات مقام معظم رهبری(مدظله) و دانش اطلاعاتی-امنیتی (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 10، شماره: 35
2 بکارگیری لاکتوباسیلوس روتری در تهیه نان پروبیوتیک بخش 1: ارزیابی فرآیند ریزپوشانی به روش بسترشناور بر زنده مانی لاکتوباسیلوس روتری در شرایط شبیه سازی شده معده (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر عصاره اتانولی گیاه رازیانه و ترکیبات آنتی اکسیدان سنتزی بر زمان مقاومت به اکسیداسیون در روغن زیتون (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
2 اثر غلظتهای مختلف عصاره اتانولی دانه رازیانه بر تغییرات اندیس پراکسید، آنیزیدین و توتکس در روغن زیتون در طی دوره نگهداری (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
3 اثر فرآیند اسمزی تحت خلاء ناپیوسته بر روی برخی ویژگی های کیفی برش های پرتقال (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
4 ارزیابی اثرات بازدارندگی اسانس و عصاره اتانولی دانه رازیانه بر رشد آسپرژیلوس پارازیتیکوس (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
5 ارزیابی فرآیند سرخکردن در خلا بر محتوی رطوبت و روغن برشهای سرخشده کدوسبز(Cucurbita pepo) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
6 ارزیابی فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره برگ گیاه خرفه در روغن سویا و مقایسه آن با آنتیاکسیدانهای سنتزی BHA و BHT (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
7 الگوی تربیتی عناصر امنیتی و اطلاعاتی مبتنی بر دیدگاه شهید مطهری(ره) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران
8 برآورد تولید علوفه گونه های مرتعی چندساله براساس رابطه همبستگی قطر و ارتفاع گیاه با وزن آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
9 بررسی اثر صمغ کتیرا برمیزان چسبندگی و خواص کیفی پودر سوخاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران
10 بررسی اثرات مالتودکسترین بر میزان چسبندگی، جذب روغن و رنگ قارچ سوخاری شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران
11 بررسی اکولوژی و تنوع زیستی مراتع حوزه آبخواندری شهرستان کاشمر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
12 بررسی تاثیر پخش سیلاب در وضعیت گرایش و تغییرات پوشش گیاهی مرتعی آبخوان کاشمر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
13 بررسی تغییرات رنگ، بازده و افت پس از فرآیند در سرخکردن فیلههای مرغ تحت شرایط مایکروویو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
14 بررسی زنده مانی لاکتوباسیلوس روتری در شرایط شبیه سازی شده معده به شکل ریز پوشانی شده و نشده (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
15 بررسی مشکلات حین ساخت پروژه های آب و خاک مطالعه موردی:استخر خاکی ذخیره ای گرینه نیشابور (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
16 بهره برداری بهینه از فناوریهای اطلاعات مکانی در راستای تهیه کاداستر زراعی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
17 بهینه سازی فرآیند خشک کردن اسمز- هوای داغ تحت خلا ناپیوسته در تولید چیپس پرتقال با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
18 بهینه سازی فرآیند سرخکردن تحتخلا بامیه با استفاده از روش رویه پاسخ (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران
19 بهینه سازی فرآیند سرخکردن تحتخلاء بادمجان با استفاده از روش رویه پاسخ (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران
20 پایش و بررسی تغییرات کمی و کیفی پوشش گیاهی در ایستگاه بخش سیلاب کاشمر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
21 تاثیر سرخ کردن تحت شرایط مایکروویو بر روی بافت، محتوی رطوبت و روغن فیله های مرغ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
22 تاثیر سرخکردن تحت شرایط خلاء بر محتوی رطوبت و روغن فیله های مرغ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
23 تاثیر طرح های پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی در احیاء قنوات مطالعه موردی: مناطق سبزوار و کاشمر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات
24 تاثیر عملیات آبخیزداری و تغذیه مصنوعی بر احیاء قنوات مطالعه موردی: منطقه دشت کاشمر - استان خراسان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات
25 تعیین انرژی پیوندی و مدل مناسب جذب بادام کامل (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
26 تعیین منحنی های هم دمای دفعی رطوبت خرمای استعمران و برازش مدلهای مناسب برای آن (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
27 تعیین منحنیهای همدمای رطوبت و گرمای ایزواستریک بادام (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
28 تولید نوشیدنی فوری بر پایه گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
29 غنیسازی برنج به روش پخت اکستروژن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
30 فعالیت ضدمیکروبی اسانس و عصاره اتانولی دانه رازیانه بر رشد آسپرژیلوس فلاووس (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
31 فناوری تولید برنج دانهای اکسترود شده (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
32 مقایسه برخی ترکیبات شیمیایی و ارزش تغذیه ای کلاهک و پایه قارچ دکمه ای (آگاریکوس بیسپوروس) (به منظور استفاده بهینه از ضایعات کشاورزی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم
33 مقایسه خواص آنتی اکسیدانی عصاره اتانولی گیاه رازیانه با ترکیبات آنتی اکسیدان سنتزی در روغن زیتون (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
34 مولفه های مقاوم سازی دفاعی-اقتصادی مبتنی بر سیاست های کلی نظام در منظومه اقتصادمقاومتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نگرش های نوین در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
35 ویژگیهای ریولوژیک نشاسته دوبار اصلاح شده سیبزمینی به همراه نانوکیتوزان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران