کامبیز بازرگان

 کامبیز بازرگان

کامبیز بازرگان

Kambiz Bazargan

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مقایسه سه روش زمین آمار برای پیش بینی گروه های بافتی در اراضی زراعی و باغی استان گیلان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 33، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی رفتار پتاسیم خاک با استفاده از ویژگیهای شیمیایی وکانی شناسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
2 اهمیت شناسایی کانیهای رسی خاک در برآورد بهینه مصرف کودهای پتاسه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
3 بررسی تحول کانیهای رسی و ارتباط آن با شکلهای مختلف پتاسیم در ایستگاه تحقیقاتی خرکه استان کردستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
4 بررسی گندم تولیدی کشور ایران از نظر میزان فلزات سنگین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی
5 بررسی وضعیت استاندارد فلزات سنگین در کودها (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
6 بررسی همبستگی میزان آلاینده های نیترات و کادمیم خاک با سلامت محصول سیب زمینی استان خوزستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
7 روند تحقیقات حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه: چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
8 ضرورت تدوین قانون کود و استانداردهای ملی در راستای ساماندهی مدیریت امور کود در ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
9 عرفی مدل جذب عناصر غذایی (NST.3) و بررسی کارایی آن در پیش بینی جذب پتاسیم توسط گندم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
10 محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- تلفیق عوامل خاکی- آبی در راستای پایداری تولید محصولات کشاورزی در مقیاس مزرعه (مطالعه موردی زیر حوزه هنام از حوزه کرخه) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
11 مدیریت تلفیقی خاک و آب در مقیاس مزرعه با رویکرد مشارکتی و بین رشته ای بسوی کاهش تخریب خاک و تخلیه بنیه غذایی در زیر حوزه هنام از حوزه کرخه (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
12 مقایسه حدود مجاز فلزات سنگین سرب و کادمیم در گندم کشور ایران بر مبنای استاندارد ملی ایران و استانداردهای معتبر جهانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی
13 مقایسه رفتار ترشحی ریشه های گندم و چغندر قند تحت تاثیر سطوح مختلف پتاسیم محلول (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران